آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot

//آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot

آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot نرمال

براي داده ها، توزيع تجمعي با مرتب سازي داده ها توليد مي شود و گرافي از مقادير مرتب شده را در مقابل مقادير توزيع تجمعي توليد مي کند (درصدي از مقادير که زير مقدار قرار دارند).

در این نمودار ميانيابي خطي بين مقادير استفاده مي شود.

QQPlot  نرمال با رسم مقادير داده ها در مقابل مقادير توزيع نرمال استاندارد که توزيع هاي تجمعي يکساني دارند، ايجاد مي شود.

اگر داده ها دارای توزیع نرمال باشند، خط روند زاویه ۴۵ درجه دارد.  اما توزیع داده ها نرمال نباشد، مقادیر نسبت به خط مرجع انحراف را نشان می دهند.

آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot عام

QQPlot  عام براي تشخيص تشابه توزيع هاي دو مجموعه از داده ها، مورد استفاده قرار مي گيرد. QQPlot عام، با رسم مقادير داده ها براي دو مجموعه از داده ها که توزيع هاي تجمعي شان يکسان اند، ايجاد مي شود.

توزیع داده ها با ابزار QQ Plot

برای آزمون عملی این ابزار از محصولات آموزشی زیر استفاده کنید

سری آموزشهای میانیابی در ArcGIS

این مطلب را هم بخوانید...  عناصر شبکه GIS و منابع شبکه GIS
توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۵:۳۷ +۰۰:۰۰دی ۱۰ام, ۱۳۹۶|arcgis|2 نظرات

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله...

2 نظرات

  1. […] آزمون توزیع داده ها با QQ Plot […]

ثبت ديدگاه