آموزش Composite Band و subset تصاویر لندست در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
35,900 تومان

آموزش Composite Band و subset تصاویر لندست در ArcGIS اولین بخش از تصحیحات هندسی تصاویر سنجنده های لندست است. تصاویر…

35,900 تومان

آموزش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی تصاویر لندست در ENVI

1.00 1 رای
38,900 تومان

آموزش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی تصاویر لندست در ENVI تاحالا برای شما پیش آمده که بخواهید… تغییرات وسعت پوشش گیاهی یک منطقه…

38,900 تومان

آموزش تصحیحات رادیومتریک تصاویر لندست در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
39,900 تومان

آموزش تصحیحات رادیومتریک تصاویر لندست در ArcGIS تصاویر ماهواره ای دارای خطاهای مختلفی در زمینه هندسی و رادیومتریک هستند که…

39,900 تومان

آموزش کار با تصاویر ماهواره سنتینل ۳ | دما و باد و پوشش گیاهی و ارتفاع و کاربری

آموزش کار با تصاویر ماهواره سنتینل ۳ | دما و باد و پوشش گیاهی و ارتفاع و کاربری چرا باید…

29,900 تومان

ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر لندست در ArcGIS

5.00 1 رای
35,900 تومان

ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر لندست در ArcGIS | چگونه می توان نتایج حاصل از طبقه بندی را با واقعیت…

35,900 تومان

ارزیابی دقت طبقه بندی و کار با تصاویر سنتینل ۲ | جلسه هشتم آموزش جامع ENVI

ارزیابی دقت طبقه بندی و کار با تصاویر سنتینل ۲ | جلسه هشتم آموزش جامع ENVI آنچه در جلسه هشتم…

43,000 تومان

ایجاد ترکیبات رنگی تصاویر لندست در ArcGIS | بارزسازی تصاویر لندست

بدون امتیاز 0 رای
29,900 تومان

هنگام کار با تصاویر ماهواره ای یکی از مراحلی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بارزسازی تصاویر ماهواره ای…

29,900 تومان

بارزسازی طیفی و مکانی تصاویر لندست در ArcMap

بدون امتیاز 0 رای
35,500 تومان

در مرحله پردازش تصاویر ماهواره ای که اقدام به استخراج اطلاعات می کنیم، یکی دیگر از فرآیندهای خیلی مهم کار…

35,500 تومان

بکارگیری تصاویر AVHRR و Aster در ENVI | جلسه دهم آموزش جامع ENVI

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

بکارگیری تصاویر AVHRR و Aster در ENVI | جلسه دهم آموزش جامع ENVI آنچه در جلسه دهم آموزش جامع envi…

45,000 تومان