آموزش ۰ تا ۱۰۰ ArcGIS | گام اول

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

سرفصلهای آموزش جلسه اول : آموزش زمین مرجع در GIS گام صفرم: سوار بر سکوی پرتاب GIS شوید گام اول: معرفی نرم…

600,000 تومان

آموزش ۶ ابزار تحلیلی پردازشی در GIS

بدون امتیاز 0 رای
58,000 تومان

در جلسه چهاردهم دوره صفر تا صد gis قصد داریم که ۶ ابزار کاربردی از مجموعه جعبه ابزار Analysis tools…

58,000 تومان

آموزش ابزار Dissolve در GIS

آخرین ابزار از گروه Geoprocessing ابزار Dissolve است که برای ادغام عوارض وکتوری بر اساس ویژگی های خاص استفاده می…

20,000 تومان

آموزش ابزار Erase و Identity در GIS

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان

در نرم افزار ArcMap برای پاک کردن بخشی از یک نقشه وکتوری می توان از یک محدوده پلیگونی استفاده نمود.…

21,000 تومان

آموزش ابزار Intersect در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان

در نرم افزار ArcMap از منوی Geoprocessing می توان ۶ ابزار بسیار کاربردی را استفاده کرد. در این بین ابزار…

21,000 تومان

آموزش ابزار Merge در ArcGIS به صورت کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پنجمین ابزار کاربردی که در منوی Geoprocessing نرم افزار ArcMap قرار گرفته و به خوبی می تواند به محققین در…

20,000 تومان

آموزش ابزار Select در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

برای جداسازی عوارض یک نقشه وکتوری و ساخت نقشه جدید روشهای مختلفی در ArcMap وجود دارد. ابزار Select برای انتخاب…

29,000 تومان

آموزش ابزار Split در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

در گروه ابزارهای Analysis tools جعبه ابزار Extract شامل ۵ ابزار کاربردی برای استخراج عوارض وکتوری بکار گرفته می شود.…

23,000 تومان

آموزش ابزار Union در GIS

از منوی Geoprocessing نرم افزار ArcMap می توان ۶ ابزار بسیار کاربردی برای تحلیل و پردازش داده های وکتوری را…

20,000 تومان