آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

سلام

مهمترین کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری چیست؟

برنامه ریزی اصلی در جنبه های مختلف شبکه راه می تواند در فقدان دسترسی به حجم اطلاعات مورد نیاز برای این هدف ویژگی یابد. حتی اگر این اطلاعات در دسترس باشد، مشکل بعدی چگونگی مدیریت و دسترسی به آنهاست. شبکه های بزرگراهی با مشکلات ناشی از فقدان سرمایه برای زیرساخت روبروست. اتخاذ فناوری های نوظهور همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) می تواند به بهبود فرآیند تصمیم سازی در برای استفاده بهتر از منابع محدود کمک نماید. اهداف مهم تر برای استفاده از GIS نمایش نقشه و یکپارچه سازی اطلاعات است.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) برای عملکردهای حمل و نقلی بسیار گسترده است. کارکردهای بارز آن شامل حفاظت از بزرگراه، مدلسازی ترافیکی، تحلیل تصادف و برنامه ریزی راه و ارزیابی زیست محیطی پروژه های راه است. GIS جهان را با اصطلاح طول و عرض جغرافیایی و دیگر سیستم های جغرافیاییِ یک ساختار سلسله مراتبی توصیف می نماید.

پروژه های توسعه ای بسیاری، به طور جدی وابسته به شبکه حمل و نقل است. اطلاعات معتبر زیرساخت های حمل و نقل، نیاز اساسی برای فرآیند تصمیم سازی است. بنابراین نیاز است اطلاعات، قابل اتکا، به روز، مرتبط، در دسترس و قابل استطاعت باشند. این نیاز به اطلاعات، نیازمند رویکرد های جدیدی است که در آن اطلاعات در ارتباط با شبکه ی حمل و نقل باید مورد شناسایی، گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، تحلیل، ارتباط و نمایش قرار گیرد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نمایان گر پارادیم ( انگاره ) ی جدیدی برای سازمان اطلاعات و طراحی سیستم های اطلاعاتی ، جنبه ی ضروری از چیزی که کاربردی از مفهوم مکان به عنوان اساس ایجاد ساختار سیستم های اطلاعاتی است.کاربردGIS  در ارتباط با حمل و نقل  است، زیرا  ماهیت توزیع فضایی ضروری حمل و نقل، در ارتباط با داده و نیاز برای انواع مختلف تحلیل سطح شبکه، تحلیل آماری و تحلیل فضایی و کاربرد آن قرار دارد. بیشترین تاثیرات حمل و نقل ، فضایی است.

مزیت اصلی استفاده از GIS توانایی آن در دست یابی و تحلیل فضایی داده های توزیع شده با احترام به مکان فضایی واقعی آن در یک نقشه ی پایه ی یک ناحیه ی تحت پوشش است که اجازه می دهد تحلیل، با سیستم های مدیریتی دیگر داده محور امکان پذیر نباشد. فایده ی اصلی کاربرد GIS، تنها  در دسترسی و نمایش آسان و کاربردوست نیست، بلکه در ظرفیت تحلیل فضایی و قابلیت کارکرد برای کاربرد استاندارد GIS همچون نقشه سازی زمینه ای، جدول بندی، تحلیل سطح شبکه، دسترسی مشابه به لایه های مختلف داده و همپوشانی آن، به خوبی توانایی در روبرویی با برنامه ها و نرم افزاری جانبی و  برای حمایت از تصمیم، مدیریت داده و کارکرد های خاص کاربر است. به علاوه ، توانایی بسیاری از نرم افزار های GIS در تهیه ی بسیاری از مدل ها و الگوریتم های پایه ی حمل و نقل ممکن است در موقعیت های خاص نیز موثر واقع گردد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت زیرساخت های بزرگراهی در راهی مشابه برای کاربری کنونی آن در اطلاعات زمین محور مورد استفاده  قرار گیرد. روند ها و گرایشات GIS فراهم آورنده ی یک روش شناسی هماهنگ برای طراحی با هم طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن آن هاست. ابزارهای GIS می تواند برای کمک به متخصصین فنی و مدیریتی در مدیریت مقرون به صرفه و مطلوب منابع مورد استفاده قرار گیرد.

اما برخی کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری و ایمنی راه ها

با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در سیستم GIS می توان نقشه ها و نمودارهای مربوط به تصادف وسایل نقلیه و عابرین پیاده را تهیه و به منظور علامت گذاری افقی و عمودی راه ها، امکانات روشنایی و وضعیت پیاده روها در مناطق حادثه خیز اقدامات اساسی را انجام داد.

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری و سیستم های هوشمند

سیستم هوشمند حمل و نقل مجموعه ای از به کارگیری فناوری های روز نظیر: دوربین های دیجیتال، سیستم های موقعیت یاب GPS و الگوریتم های هوشمند و سیستم های GIS است که امروزه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا فراهم می آورد.

از آنجا که نیاز اصلی مدیریت هوشمند ترافیک گردآوری داده هایی با دقت و کیفیت مناسب و در شرایط ترافیکی گوناگون برای تولید اطلاعات ترافیکی آنی است، GIS می تواند امکان جمع آوری، تحلیل و ارایه داده های مکانی توزیع یافته مرتبط با مدیریت هوشمند ترافیک را برای کاربران فراهم کند. همچنین با استفاده از GIS می توان تعداد و محل دوربین های کنترل ترافیک و تابلوهای پیام پذیر را با تحلیل داده های حجم تردد مشخص کرد.

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری و زمان بندی چراغ های راهنما

با ایجاد ارتباط هم زمان میان سیستم های هوشمند شمارش وسایل نقلیه در تقاطع ها با پایگاه اطلاعات GIS که ارائه دهنده اطلاعات وضعیت هندسی راه ها مانند فاصله تقاطع ها و عرض راه ها است ، می توان زمان بندی هم‌زمان چراغ‌های راهنمایی تقاطع ها را به بهترین وجه انجام داد.

محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغ‌دار که خود از مهم‌ترین ارکان سامانه حمل و نقل و ترافیک شهری محسوب می شود، از آنجا که بر میزان وقت افراد، هزینه مصرف سوخت، آلودگی هوا و در کل بر هزینه استفاده از شبکه موثر می باشد در مطالعات ترافیک از جایگاه خاصی برخوردار است. بنابراین با استفاده از قابلیت های GIS می توان به محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغدار و کاهش حجم ترافیک پرداخت.

 در حمل و نقل و ترافیک GIS کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی

تلفیق و ارتباط میان سامانه اطلاعات جغرافیایی با سامانه اطلاعات حمل و نقلی موجب تسهیل دسترسی به اطلاعات ترافیکی می‌شود. در واقع هدف از ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای سامانه حمل و نقل، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی مرتبط میان اطلاعات حمل و نقل و سامانه اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. اطلاعات مربوط به منابع مختلف ترافیکی در یک پایگاه اطلاعاتی برای دسترسی و تجزیه و تحلیل سامانه گردآوری می‌شوند. اطلاعات مربوط به حجم ترافیک، محدودیت سرعت در معابر، محل وقوع تصادفات،‌ ویژگی‌های هندسی راه، موقعیت تقاطع‌های چراغ‌دار و نیز مراکز جذب سفر نظیر ادارات،  موسسات آموزشی، مراکز تجاری و… از جمله موارد مهم پایگاه اطلاعات حمل و نقل است.

سامانه‌های اطلاعات مکانی حمل و نقل در واقع ابزاری برای بهبود نحوه برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های حمل و نقلی و ترافیک است. معمولاً هزینه اجرای پروژه‌های حمل و نقلی مانند ساخت تقاطع‌های غیرهمسطح، راه‌اندازی خطوط مترو، توسعه شبکه معابر و … بسیار بالا است. بدین منظور قبل از اجرای چنین پروژه‌هایی، نصب و راه اندازی سامانه‌های اطلاعات مکانی، در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و کارشناسی بسیار موثر خواهد بود. در صورت مثبت بودن توجیه اقتصادی، طرح مورد نظر اجرا می‌شود.

در طراحی سامانه‌های اطلاعات مکانی برای سامانه حمل و نقل شهری اهداف زیر تعقیب می‌شوند:

 • طراحی و آزمایش روش‌های تبدیل اطلاعات از منابع مختلف به پایگاه اطلاعاتی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراحی سامانه حفظ، نگهداری و بهنگام‌سازی اطلاعات
 • توسعه و طراحی پارامتر‌های متناظر با شاخصهای ترافیکی
 • تبدیل اطلاعات GIS به شکلی که قابل استفاده برای کاربران مختلف باشد.

یکی از مهمترین امکانات سامانه‌های اطلاعات مکانی برخورداری از ارتباط با سامانهGPS می‌باشد. ترکیب این دو با سامانه به منظور اندازه‌گیری و ثبت دقیق نقاط و همچنین تجزبه و تحلیل اطلاعات، شرایطی را برای انتخاب راه‌حلی درست برای برنامه‌ریزی و مدیریت در بسیاری از موارد و بطور خاص در عملیات امداد و نجات فراهم می‌آورد.

دیگر کاربردهای GIS در حمل و نقل

از سامانه اطلاعات مکانی برای طرح‌های زیر نیز می‌توان استفاده نمود:

 • نشان دادن موقعیت نصب علایم کنترل ترافیک و پیشنهاد موارد لازم جهت نصب علایم جدید
 • بررسی علامت گذاری و خط‌کشی راه‌ها
 • بررسی سامانه روشنایی راه‌ها
 • بررسی مسیر راه‌اهن شهری و ابنبه مربوط به آن
 • سامانه نگهداری روکش راه‌ها
 • بررسی موقعیت و وضعیت تأسیسات شهری از قبیل دریچه‌های واقع در راه‌ها
 • پایگاه اطلاعات مربوط به پارکومترها

نمونه های عملی کاربردهای GIS در حمل و نقل

تحلیل مسیر و کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

در GIS می‌توان عملیات تحلیل عبور و مرور و حمل و نقل را نیز انجام داد. یکی از این تحلیل‌ها جستجو در شبکه راه‌ها و مسیرها و یافتن بهترین مسیر در این شبکه است. که با استفاده از الگوریتم‌های مسیریابی انجام می‌شود. با توجه به اینکه اساساً شبکه راه‌ها و عوامل یافتن مسیر بهینه در این شبکه دارای تغییرات مداوم است نمی‌توان به تنهایی از الگوریتم‌های مسیریابی برای یافتن مسیر بهینه استفاده نمود. مسیر بهینه مسیری است که عوامل و فاکتورهای مورد بررسی در آن مسیر نیست به فاکتورهای سایر مسیرها کمینه باشد. این فاکتورها می‌تواند نوع مسیر- ترافیک مسیر- تغییرات ایجاد شده در مسیر و… راه بندان‌ها- قابل استفاده بودن مسیرها- باشد که این فاکتورها ثابت نبوده و وابسته به زمان می‌باشند و باید تغییرات خود را در سیستم بانک اطلاعاتی به روز کنند. بنابراین یک سیستم عبور و مرور دائماً باید اطلاعات خود را در رابطه با مسیرها به هنگام نماید. بنابراین نیاز به استفاده از الگوریتم‌های شبکه پویا می‌باشد.

 در سوانح GIS تعیین بهینه‌ترین مسیر در سیستم

در زمان حوادث و سوانح که همیشه پراکندگی زیادی بوجود می‌آید و خسارت زیادی به تاسیسات شهری و سیستم حمل و نقل و عبور و مرور ایجاد می‌کند مدیریت بحران و سوانح و امدادرسانی سریع و آسان یکی از مهمترین مسائل در هنگام بروز بحران است. در وضعیت‌های مختلف، مخصوصاً وضعیت‌های اورژانسی، روشی که بتواند رفت و آمد سریع را تضمین نماید، مورد نیاز است. حرکت سریع در چنین مواقعی می‌تواند جان ارزشمند انسان‌ها را نجات دهد. در اینجا یافتن بهترین مسیر برای نیروهای امداد و آمبولانس‌ها که دارای کوتاهترین زمان‌ها باشند با استفاده از GIS مورد بحث قرار می‌گیرد.

در این مواقع معمولاً ترافیک سنگین و در حال رشدی وجود دارد. سنگینی ترافیک از عوامل متعددی مانند ریزش ساختمان‌ها و مسدود شدن راه‌ها،تصادفات و… ناشی می‌شود. این موضوع باعث ایجاد مشکل در ارائه خدمات حیاتی توسط آمبولانس و آتش نشانی و حضورنیروهای امدادی که در آنها عامل زمان نقش اساسی ایفا می‌کند، می‌شود. در پیدا کردن بهترین مسیر بین دو نقطه، کوتاه ترین مسیر و یا مسیری با کمترین زمان انتخاب می شود. برای خدمات اورژانسی مثل آمبولانس و آتش نشانی، مسیری که کمترین زمان حرکت را به خود اختصاص دهد و به مسیری که کوتاه تر از سایر مسیرها باشد،ترجیح داده می شود.

 ارتباط بین سیستم حمل و نقل و GIS

بسیاری از طرح های توسعه ای بطور جدی به شبکه حمل و نقل وابسته هستند. اطلاعات معتبر در مورد  زیر ساخت حمل و نقل شرط اصلی برای بسیاری از تصمیم گیری ها در این زمینه می‌باشد.

از این رو لازمست اطلاعات معتبر و به روز به راحتی در دسترس باشد چرا که نبود اطلاعات مناسب می‌تواند مانع از تصمیم گیری برتر گردد. بنابراین اطلاعات مربوط به شبکه های حمل و نقل و برنامه ریزی‌های مربوطه که از طریق نرم افزارهایی همچون EM2 و GETRAM و…صورت می‌پذیرد می‌بایستی برای ذخیره و بازیابی و مدیرت و بررسی مرتبط جهت تلفیق با سیستم اطلاعات جغرافیایی به نرم افزارهای این سیستم معرفی گردد. اغلب این داده‌های مربوط به حمل و نقل شامل ترددها، فهرست علائم، بررسی تصادفات و مسائل ایمنی راهها و شرایط مسیرها و فهرست طرح‌های هندسی و موارد مشابه خواهد بود.

حال سیستم اطلاعات جغرافیایی الگوی جدیدی را برای ساماندهی اطلاعات و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کند که جنبه اصلی استفاده از مفهوم مکان بصورت پایه‌ای برای ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی جدید می‌باشد.

مزیت اصلی استفاده از GIS  توانایی دستیابی و تحلیل داده‎‌های توزیعی از لحاظ فضایی با توجه به محل فضای واقعی پوششی داده شده روی نقشه مادر از ناحیه‌ای پوششی که بررسی آن با دیگر سیستم‌‌های مدیریت و پایگاه داده‌‌‌‌‌ها امکان پذیر نبوده باشد.

بهره اصلی استفاده از GIS صرفاً نمایش و دستیابی بصری کاربر پسند نبوده و شامل قابلیت تحلیل فضایی و قابلیت کاربرد برای عملکردهای استاندارد آن مانند نگاشت موضوعی، ترسیم نمودار، تحلیل شبکه‌ای، دستیابی همزمان به چندین لایه داده‌ای و پوشش همان داده‌ها و توانایی برای تصمیم گیری مدیریت داده و دستور العمل‌های خاص کاربر خواهد بود. تابع نمایش محل تصویر عکس‌ها و تصاویر دیگر را برای ادغام کردن با سیستم اطلاعات جغرافیایی مجاز نموده و این پوشش تصاویر منطقه‌ای با نقشه اصلی مسیرهای مختلف می‌تواند برای به روز کردن نقشه‌های جدید همچون پل‌ها یا تقاطع‌های مختلف و تصحیح خطاها استفاده گردد.

نمونه های ایرانی کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سیستم‌های حمل و نقل شهری و ازدیاد تقاضای سفرها وحجم بالای ترددهای صورت پذیرفته و نیاز به تامین امکانات اولیه و زیر بنایی این سیستم حمل ونقل و نیاز مبرم به ارائه یک مدیریت توانمند جهت عدم مواجه یا کاهش معضلات حمل و نقلی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تلفیق اطلاعات لازم در حوزه حمل و نقل و GIS بیش از پیش ضروری می‌نماید. از این رو در این بخش عمده‌ترین پروژه‌ها و نیز معضلات حمل و نقلی که می‌تواند با یاری از سیستم GIS  به نحو مطلوبی مدیریت گردد به شرح زیر ارائه می گردد:

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

مدیریت بر عمران معابر شهری

توسعه شبکه معابر و تسهیلات ترافیکی جزو عمده‌ترین و مهمترین مطالعات حمل و نقلی می‌باشد که همواره نیازمند صرف زمان و مطالعات فراوان خواهد بود. با استفاده از سیستم GIS با تهیه نقشه‌های کارتوگرافی شده از شهر که بتوان بر اساس نوع عملکرد معابر اطلاعات خاصی را به آن تحویل داد می‌توان یک جریان ترافیکی را از یک مسیر به مسیر مورد نظر دیگر هدایت نمود.

لذا می‌توان با بهره گیری از GIS  با جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه معابر و تسهیلات ترافیکی اعم از پل‌ها و تقاطع‌ها و تقاطعات غیر هم سطح و مسیرهای مناسب آزاد سازی معابر و پیاده سازی آن بر روی نقشه‌های شهر‌های مختلف،اطلاعات مورد نیاز را کسب نمود، بگونه‌ای که می‌توان مسیرها را بر حسب اولویت دادن به زمان سفر یا هزینه سفر انجام شده با بهره از نرم افزارهای حمل و نقلی (همانندEM2 ) مشخص کرده و مدلی طراحی نموده و تمام معابر شهری را در این مدل قرار داده و بر اساس نوع عملکرد معابر مسیر مورد نظر و سرعت لازم آن مشخص می‌گردد.

مدیریت بر ساخت پایانه‌ها و پارکینگهای طبقاتی و مکانیابی آنها

بدلیل عدم وجود اطلاعات سازماندهی شده مناسب و عدم توانایی در بکار گیری کلیه پارامترهای موثر در مکانیابی مناسب پارکینگ‌ها می‌توان با جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی، پایانه‌ها و پارکینگ‌های طبقاتی مورد نیاز هر شهر که بر اساس مطالعات جامع سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرهای مورد نظر صورت پذیرد جهت مدیریت بر ساخت پایانه‌ها و پارکینگ‌های طبقاتی از سیستم GIS نیز بهره جست که در این راه تهیه نقشه و بانک اطلاعات پارکینگ‌های عمومی یا خصوصی که خود می‌تواند شامل پارکینگهای روباز یا سرپوشیده بوده و نیز تهیه نقشه و بانک پارکینگ‌های حاشیه‌ای کنترلی با کارت پارک و تعیین پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگ باید انجام پذیرفته و پارامترهای مورد نظر وزن دهی سده و لایه‌های اطلاعاتی آماده گردند و با توجه به وزن در لایه با یکدیگر تلفیق شوند و با تهیه نقشه های لازم مکانیابی پارکینگ صورت پذیرد.

 

طراحی سیستم شورای نامگذاری معابر

از آنجایی که در حال حاضر شورای نامگذاری اسامی معابر بصورت سنتی و بر اساس تقاضای ارسالی به شورا اقدام به نام گذاری معابر می نماید و مکررا مشاهد می گردد که نامهای تکراری در نامگذاری معابر استفاده گردیده است، با اینکه هماهنگی ها و هارمونی لازم درنامگذاری های شهری صورت نپذیرفته است، می توان با طراحی سیستم شورا نامگذاری براساس سازماندهی نامها و عبارات توصیفی شبکه معابر شهرها نسبت به ایجاد هماهنگی معابر و تهیه بانک اطلاعات نام معابر با سیستمGIS اقدام نمود.

مدیریت بر توسعه پمپ بنزین و پمپ گاز

با توجه به توسعه شهرها و روند افزایشی تولید خودرو و سرانه مالکیت خودروهای خانواده های شهرهای مختلف، لزوم توزیع بهینه امکانات تامین سوخت خودروها به منظور کاهش سفرهای شهری امری بدیهی می باشد. بنابراین، مشابه مدیریت پارکینگها، می توان با بهره از سیستم GIS مدیریت مناسبی بر تقاضای احداث پمپ بنزین و پمپ گاز در سطح شهر ها را بر اساس پارامترهای مختلفی همچون  شناخت جایگاههای موجود در سطح شهر و نوع و میزان توزیع مراکز جمعیتی و نوع دسترسی ما به آنها را اعمال نمود.

مدیریت بر چراغهای و سیستم مونیتورینگ تقاضای شهری

در این شیوه، هدف می تواند ایجاد یک بانک اطلاعاتی مکانی و توصیفی در قالب GIS در لایه های اطلاعاتی بشرح زیر باشد:

 • تهیه نقشه محل استقرار چراغهای راهنمایی همراه با پایگاه توصیفی مربوط به اطلاعات نقشه
 • برداشت و جمع آوری اطلاعات مشخصات پایه ها واطلاعات مربوط به نحوه زمان بندی و سیکل چراغهای راهنمایی و محل استقرار دوربین های نظارت تصویری و سیستم های معکوس شمار.

مدیریت بر اجرای خط کشی طولی معابر و سرعت گیرها و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی

در این شیوه، هدف می تواند ایجاد یک بانک اطلاعاتی مکانی و توصیفی در قالب GIS در لایه های اطلاعاتی بشرح زیر باشد:

 • ایجاد بانک اطلاعات پروفیل عرضی معابر و ایجاد ارتباط بین آن با نقشه شبکه معابر شهری
 • ایجاد بانک اطلاعات اجرای خط‌کشی و معابر بصورت ممتد و منقطع در محلهای لازم و اجرای خط‌کشی عرضی در معابر.
 • تهیه نقشه و بانک اطلاعاتی علائم افقی برجسته همچون گل‌میخ‌ها و چشم ‌گربه‌ایها
 • تهیه نقشه و بانک اطلاعاتی تابلوهای راهنمایی شهری به تفکیک انواع تابلوهای اخباری انتقال و اخطاری

مدیریت بر ایستگاهها و مسیر اتوبوسرانی شهری

با توجه به پراکندگی ایستگاهها و خطوط اتوبوسرانی و گستره فراوان آن با تهیه نقشه کارتوگرافی شهری با بهره ازGIS می‌توان با تهیه نقشه وبانک اطلاعاتی هر یک از خطوط اتوبوسرانی و نیز ایستگاههای اتوبوس باعث تعیین محل مناسب ایستگاهها و نیز توزیع عادلانه خطوط اتوبوسرانی در شهرها بود. به نحوی که حتی می‌توان در صورت نیاز مبادرت به تهیه نقشه‌ها وبانک اطلاعاتی از تسهیلات موجود در هر ایستگاه شامل تابلوی ایستگاه، سرپناه و خط ‌‌کشی های ایستگاه‌ نیز نمود.

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری و مدیریت تاکسیرانی شهری

با توجه به گسترۀ فراوان سیستم حمل و نقل عمومی، توزیع خطوط تاکسی‌رانی در مسیرهای مشخص شهرها کمتر مورد توجه دست‌اندرکاران بوده و نارضایتی‌هایی از این بابت معمولاً در سطح شهرها می‌شود. با بررسی عرضه و تقاضای موجود در مناطق مختلف شهرها، می‌تواند با بهره از سیستم GIS مبادرت به طراحی مدل بهینه جهت مشخص کردن مسیرهای تاکسی‌های خطی نمود و طراحی و جانمایی ایستگاههای تاکسی‌های خطی و حتی بررسی اقتصادی آن و تسهیلات مورد نیاز را نیز بررسی کرد. با بهره از این سیستم می‌توان یک بانک اطلاعاتی جهت کنترل تاکسی‌های خطی و ورود اطلاعات هر یک از خطوط و تسهیلات لازم برای هر ایستگاه را نیز فراهم نمود.

به دلیل عدم توزیع تناسب تاکسی‌های تلفنی در نواحی مختلف شهرها باید بررسی عرضه و تقاضای مربوط به آن صورت پذیرفته و مطابق آنچه که بیشتر بیان شد با بهره از GIS نقشه‌ای جهت محل استقرار آژانس‌های تاکسی تلفنی طراحی کرده و با تهیه بانک اطلاعاتی از انسانها و طراحی مدل بهینه مکان‌یابی احداث تاکسی تلفنی‌ها کنترل مناسبی بر گسترده توزیع آنها در شهرها داشت.

کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری و مدیریت راهها و پیاده روهای برون شهری

سیتم مدیریت راهها شامل سه مولفه اصلی جمع آوری داده‌ها،تحلیل و بروز رسانی اطلاعات می‌باشد. در این سیستم که بنام (Pavement Management System) نامیده می‌شود و در چند سال اخیر مورد استفاده و توجه قرار گرفته است، مولفه‌های جمع آوری داده عبارتند از: ویژگی ساخت از جمله شامل تعداد خطوط،طول ،پهنا، نوع سطح و طبقه بندی کارکرد و اطلاعات شانه‌راه تاریخچه که داده‌های طراحی و نوع ساخت و نوسازی و تجدید اسکان و وسایل نگهداری را شامل می‌کردد بررسی وضعیت زبری سطح سواره رو، اصطکاک سطح پیاده‌روها و…، GIS یک شیوه منطقی برای مدیریت این برنامه است که بوسیله آن با شرح نگهداری‌ها و تعمیرات انجام گرفته بر اساس کیلو متراژهای مسیرها در نواحی جغرافیایی مختلف مدیرت مناسبی اعمال می‌گردد.

 

اما برای یادگیری عملی این بحث می توانید از کتاب زیر برای فراگیری کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری استفاده کنید

کتاب تحلیل شبکه با ArcGIS

 

منابع برای کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری

 • GISدر شهر سازی
 • نگاهی اجمالی به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
 • جانسون‌با،ریچارد، ساختمان‌های گسسته،ترجمه حسین ابراهیم زاده قلزم، تهران،انتشارات سیمای دانش،تابستان۱۳۸۰٫
 • تی‌تی‌دژ، امید، خودآموزArcgis9.x ومفاهیم پایه GIS ویراسته پیرمرادی، علیرضا، ویرایش دوم، آمل، نشرموسسه فرهنگی هنری شمال پایدار(دانشگاه شمال)،اسفند۱۳۸۵٫
 • ربیعی، علیرضا، GIS و کاربرد آن در ترافیک،مجله تازه‌های ترافیک، شماره۱۲،تهران،۱۳۸۰
 • سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS جمعی از نویسندگان   ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برنامه ریزی ناحیه‌ای   تالیف: حسین زاده دلیر کریم

منابع اینترنتی:

 • http://itna.ir//
 • http://www.iritn.com

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*

دوره فشرده پروژه محور ArcGISکلیک کن و تخفیف 60% بگیر
+