آنالیز آماری پروژه در نرم افزار Minitab | سری های زمانی و خوشه ای و عاملی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

آشنایی با نرم افزارهای آماری برای کارشناسان همه رشته ها  اجتناب ناپذیر است. یکی از نرم افزارهای مناسب برای این…

35,000 تومان

بررسی هیدروشیمی آب و ترسیم نمودارهای هیدروشیمی با نرم افزار aqQA و ROCK WORKS

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

توضیحات کلی آموزش : منظور از کیفیت آب، مطلوب بودن آن برای مصارف کشاورزی و آبیاری است. در این  فیلم…

40,000 تومان