آموزش جامع Model Builder در GIS | مدل بیلدر ArcGIS

مدل بیلدر GIS

چرا از مدل بیلدر GIS استفاده می کنیم؟

مدل چيزي جز استفاده متوالي و همزمان چند ابزار و داده نيست، در اين توالي خروجي يک ابزار به عنوان ورودي ابزار ديگر استفاده مي شود.

در واقع باید گفت تمامی افرادی که به گونه ای با نرم افزار ArcGIS سروکار دارند، با این مسئله مواجه شده اند که برخی کارها زمان زیادی را از آنها می گیرد. مثلاً تکرار استفاده از برخی ابزارهای پردازشی و تحلیلی در نرم افزار نیازمند صرف زمان زیادی است. با استفاده از مدل بیلدر GIS به راحتی می توان شیوه استفاده از ابزارها را آسان کرد. کارهای تکراری را با سرعت باورنکردنی به نتیجه رساند.

در کل باید گفت که Model Builder نوعی برنامه نویسی بصری در نرم افزار است که باعث می شود بسیاری از دستورات را به صورت خودکار و پیوسته و راحت اجرا شوند.

از قابلیت های بسیار جذاب مدل بیلدر، استفاده همزمان و ترکیبی از ابزارهای تحلیلی است، و مهمتر از آن ایجاد ابزار جدید از ترکیب هایی است که خودتان می سازید.

مدل بیلدر چیست

سرفصلهای مجموعه آموزشی مدل بیلدر GIS

این مجموعه آموزشی در ۱۸ قسمت تهیه شده است که در ادامه می توانید به صورت دقیق مباحث مرتبط با هر جلسه را مشاهده کنید.

جلسه اول : مدل بیلدر GIS چیست؟

 • Model Builder چیست ؟
 • اجزای تشکیل دهنده مدل بیلدر یا Model Builder کدامند؟
 • معرفی ابزارها، متغیرها و رابط ها در ساخت Model Builder در ArcGIS
 • حالت های اجرای یک مدل در ArcGIS چگونه است؟
  • Not ready
  • Ready
  • Running
  • Has been Run
 • پروسه ها در مدل چه نقشی دارند؟
 • روشهای مختلف اتصال داده ها به ابزار در Model Builder
 • آموزش عملی Model Builder در ArcMap
 • ساخت گام به گام یک مدل حرفه ای در GIS
 • معرفی اجزا تشکیل دهنده یک مدل
 • بکارگیری همزمان ابزارهای Merge و Clip و Erase و Multiple ring buffer در یک مدل
 • شیوه های معرفی ورودی های ابزار در Model
 • نمایش خروجی های مدل
 • شیوه ذخیره سازی مدل ایجاد شده در تولباکس
 • کاربردهای مختلف Model Builder

جلسه دوم: آموزش عملی مدل بیلدر در ArcMap

 • آموزش عملی Model Builder برای بکارگیری داده های رستری Raster
 • شیوه ساخت Toolbox برای ایجاد یک مدل
 • تعیین نام فارسی برای تعیین نام
 • بکارگیری ابزار Mosaic برای ترکیب نقشه های DEM در محیط Model Builder
 • برش محدوده مورد مطالعه در محیط مدل با ابزار Extract by mask
 • تعیین مختصات متریک و تنظیمات پیشرفته در محیط مدل
 • ساخت نقشه های مرتبط با فرم زمین در محیط مدلسازی
  • ساخت نقشه شیب در Model Builder
  • ساخت نقشه وجه شیب در Model Builder
  • ساخت نقشه سایه روشن یا Hillshade در مدل بیلدر
  • محاسبه حجم ارتفاعات منطقه با مدلسازی ArcMap
 • شیوه اصولی تغییر نام عناصر تشکیل دهنده مدل
 • طبقه بندی عناصر رستری در مدل
 • تبدیل تمامی عوارض با Gridcode مشترک به یک نقشه مشخص
 • محاسبات هندسی برای نقشه های رستری در یک طبقه خاص در محیط مدل
 • بکارگیری ابزارهای کاربردی Select و Reclassify و Dissolve و Add Geometry Attributeدر مدلسازی
 • شیوه انتقال بخشی از مدل برای یک خروجی دوم
 • شیوه تهیه یک عکس از مدل ایجاد شده به صورت کامل

جلسه سوم: ساخت ابزار در مدل بیلدر GIS

 • آموزش عملی ساخت ابزار از Model Builder
 • چه اصولی برای تبدیل یک مدل به ابزار باید رعایت شود
 • Model Parameter چیست
 • چگونه می توان متغیرهای مدل را به Model parameter تبدیل کرد؟
 • روش عملی تبدیل Variableهای مدل به Model Parameters
 • داده های خروجی میانه یا Intermediate Data چیست
 • تبدیل مدل جلسه ۱۰۴ به یک ابزار کاربردی
 • تعریف متغیر برای ابزارها در مدلسازی ArcMap
 • تنظیم ترتیب قرارگیری متغیرهای مدل برای ساخت ابزار از Model Builder
 • چطور می توان به ابزار مدل ساخته شده، متغیرهای جدید از ابزارهای جدید افزود

جلسه چهارم: تنظیمات و ابزارهای کاربردی

 • آموزش گام به گام مدل بیلدر در GIS
 • خروجی میانه یا Intermediate data در مدل بیلدر چیست؟
 • چگونه می توان خروجی میانه یا intermediate data را در Model Builder ایجاد کرد؟
 • تنظیمات پیشرفته intermediate data در مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیمات بخش Managed در مدل بیلدر
 • تهیه داده های خروجی هر مدل با گزینه Managed
 • رده بندی تنظیمات ابزارهای بکارگرفته شده در مدل بیلدر GIS
  • Tools
  • Environments
  • Model Properties
  • Variables
 • کار با ابزار Clip در مدل بیلدر GIS
 • کار با ابزار Add fields در مدل بیلدر GIS
 • تعیین متغیرهای ابزارهای بکاررفته در مدل جهت ترتیب تنظیمات
 • بکارگیری ابزار Select layer by attribute در مدل بیلدر
 • چگونگی تبدیل نقشه ها با Layer در مدل بیلدر GIS
 • ابزار Copy feature چه کاربردی در مدل بیلدر GIS دارد؟
 • نکات اساسی بکارگیری ابزار Select Layer by location در مدل بیلدر GIS

جلسه پنجم: مدیریت و تنظیمات پیشرفته

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۶۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش تنظیمات ظاهری کاربردی مدل بیلدر در GIS
 • ایجاد عکس پس زمینه در مدل
 • ایجاد شبکه های راهنمای کششی در مدل
 • تغییرات اشکال متغیرهای هر مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیم قرارگیری متغیرهای مدل بیلدر در جهات چهارگانه
 • تغییر ترتیب قرارگیری متغیرهای هر مدل
 • ایجاد راهنما برای ابزار ساخته شده در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیمات محدودیت برای نوع متغیرهای هر مدل
 • مدیریت کارها و ابزارها در مدل با in-memory workspace
 • معرفی ابزارهای ویژه مدل بیلدر ArcGIS

جلسه ششم: آموزش Select Data

 • کاربرد in-line variable substitution مدل بیلدر در GIS
 • نکات کلیدی در متغیرهای جایگزین در Model Builder
 • شیوه بکارگیری دو گروه متغیرهای جایگزین مدل و سیستمی Model Builder
 • بازخورهای مدل بیلدر چیست؟
 • پیش شرطهای مدل چه زمانی بکار گرفته می شود؟
 • چه زمانی از Feature Set و Record Set در مدل بیلدر استفاده می شود؟
 • شیوه استفاده از ابزار Select Data بعنوان یک Model only tools در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • ابزار خاص Select data در مدل بیلدر چه ویژگی هایی دارد؟
 • آموزش اختصاصی شیوه بکارگیری داده های مودیس و CAD در مدل با ابزار Select data
 • آموزش عملی بکارگیری داده های دارای زیرمجموعه یا Subset
 • آموزش Select Data در مدل بیلدر ArcGIS
 • تعیین Child data در Model Builder
 • تعیین Scale factor برای فراورده های مودیس با ابزار Times
 • تبدیل واحدهای دمای رویه ی زمین با ابزار Minus در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • ساخت متغیرهای خاص برای ابزارهای مدل بیلدر یا Create variable
 • تنظیمات پیشرفته استفاده از داده های CAD در مدل بیلدر GIS
 • تبدیلات داده های CAD در Model Builder
 • تبدیل داده های مختلف به Layer در محیط مدل بیلدر برای تعیین Query

جلسه هفتم: In-line Substitution Model

 • آموزش in-line variable substitution در مدل بیلدر ArcGIS به صورت گام به گام
 • in-line variable substitution چه کاربردهایی در مدل بیلدر دارد؟
 • دسته بندی های متغیرهای جایگزین
  • System
  • Model
 • تعیین اسم خروجی هر ابزار بعنوان متغیر جایگزین
 • بکارگیری ابزار Calculate value در مدل بیلدر برای تعیین متغیرهای عددی
 • ساخت متغیرهای عددی در مدل بعنوان Model Substitutuon

جلسه هشتم: متغیرهای سیستمی

 • آموزش in-line variable substitution مدل بیلدر بخش متغیرهای سیستمی
 • متغیرهای سیستمی جایگزین در مدلسازی GIS
 • بکارگیری متغیرهای لیست در مدل
 • تعیین خروجی ابزارهای مدل به صورت متغیر سیستمی %i%
 • بکارگیری تکرارگرها با متغیر سیستمی %n%
 • بکارگیری فراورده های مودیس در متغیرهای جایگزین مدل

جلسه نهم: Feature Set و Record Se

 • آموزش Feature Set در مدل بیلدر در ArcGIS
 • آموزش ترسیم عوارض به صورت لحظه ای و آنی
 • چگونگی تعریف Feature set در مدل
 • ترسیمات عوارض را با مدلسازی راحت تر کنید
 • بکارگیری الگوها در ترسیمات عوارض در مبحث مدلسازی
 • برش عوارض یک منطقه با بکارگیری feature set در مدل
 • اهمیت Template در ترسیمات عوارض در مدلسازی وکتورها
 • بکارگیری Record set در مدل بیلدر
 • چگونه می توان بر حسب متغیرهای x و y در یک مدل نقشه نقطه ای ترسیم کرد؟

جلسه دهم: تکرارگرها

 • آموزش تکرارگر در Model Builder
 • تکرارگرها یا تکرار کننده ها یا Iterator چه نقشی در مدل بیلدر دارند؟
 • آموزش تکرارگر Feature Selection در مدل بیلدر
 • استفاده از ابزار Select data در مدل بیلدر برای انتخاب Subset Data
 • کار عملی با ابزار Mosaic to new raster برای ترکیب نقشه های رستری
 • آموزش تکرارگر Feature Class در Model Builder

جلسه یازدهم: بکارگیری Iterator

 • آموزش عملی بکارگیری Iterator در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از تکرارگر Raster در مدل بیلدر
 • چه زمانی از Iterator Rasters در مدل بیلدر استفاده می شود؟
 • تنظیمات Wildcard در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از ابزار Mosaic To new raster با یک تکرارگر
 • نحوه استفاده از Model Only Tools در مدل بیلدر
 • کاربرد Recursive در مدل بیلدر چیست؟
 • در مدلسازی ArcGIS چگونه می توان از داده های زیرپوشه ها استفاده نمود.
 • ابزار مدلسازی خاص Collect Value
 • کاربرد زیر مدل ها چیست؟
 • چه زمانی از Nested Model استفاده می شود؟
 • اجرای یک ابزار بر روی چندین نقشه مختلف با بکارگیری یک iterator در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از تکرارگر Feature Class
 • تعیین متغیر نام با تنظیمات In-line substitution model
 • ابزار Select در Model چه کاربردی دارد؟
 • ابزار Make feature layer در محیط مدل بیلدر
 • ابزار Copy feature در مدل بیلدر
 • تنظیمات Model Parameters در یک مدل پیچیده
 • آموزش عملی ساخت Nested Model

جلسه دوازدهم: حلقه تکرار

 • حلقه تکرار در Model Builder
 • حلقه تکرار For در مدل بیلدر ArcGIS
 • ساخت نقشه حریم برای نقشه ها در مدل بیلدر با تکرار اعداد
 • آموزش حلقه تکرار Feature Selection
 • شیوه انتخاب عوارض با یک خصوصیت معین در مدل بیلدر با تکرارگر
 • ابزار کاربردی Extract value to point
 • کار با Field Calculator
 • کاربرد حلقه تکرار برای جداول اطلاعاتی با Row Selection
 • محاسبه آماره های مکانی با ابزار Zonal Statistics
 • ابزار Split by attribute

جلسه سیزدهم: محاسبات ریاضی مدل بیلدر GIS

 • آموزش عملیات و محاسبات ریاضی در Model Builder
 • شیوه محاسبه تابش طیفی تصاویر لندست در مدل بیلدر
 • پاسخ به سوالات ششم جامع مدرسه استادی ArcGIS (بخش اول)
 • چگونگی بکارگیری عملگرهای چهارگانه ریاضی در محیط Model Builder
  • Times
  • Divide
  • Plus
  • Minus
 • ساخت متغیرهای عددی
 • تنظیمات دقیق Cell size و extent بعنوان متغیرهای اساسی محاسبات ریاضی
 • ساخت ابزار برای محاسبات تابش طیفی تصاویر سنجنده لندست در مدل بیلدر

جلسه چهاردهم: معادلات ریاضی

 • آموزش عملیات و معادلات ریاضی در Model Builder
 • ساخت مدلی برای محاسبه دمای رویه زمین با تصاویر لندست
 • شیوه محاسبه لگاریتم در مدل بیلدر
 • تبدیل دمای کلوین به درجه سلسیوس در Model Builder
 • تهیه یک مدل برای مخاسبه شاخص طیفی NDVI
 • محاسبات دمای رویه زمین با فرآورده سنجنده مودیس در Model Builder

جلسه پانزدهم: تکرارگرهای ارزش

 • اجرای تکرارگر Field Value در مدل بیلدر ArcGIS
 • چگونه می توان به نقشه و متغیر عددی خود مقادیر معینی را اضافه کنیم؟
 • چطور می توان به یاخته های نقشه های بارش و دما مقادیر مشخص را اضافه یا کم کرد؟
 • شیوه ایجاد حریم با مقادیر معین با یک تکرارگر
 • تعیین اسامی نقشه های خروجی با ویژگی In-line substitution model
 • اگر تغییراتی بر روی دما و بارش یک استان ایجاد شود، چه تاثیری بر روی نوع اقلیم منطقه دارد؟

جلسه شانزدهم: مکان یابی با مدل بیلدر GIS

 • مکان یابی مدارس در ArcGIS با مدل بیلدر
 • مسیریابی ارزان بین مبدا و مقصد با بکارگیری داده های رستری و هزینه سفر

جلسه هفدهم: تکرارگرهای جستجو

 • بکارگیری تکرارگر فیلدها
 • کاربرد عملی تکرارگر MultiValue
 • ابزار کاربردی Add Field
 • کار عملی با Iterate file
 • شیوه استفاده از Iterate Table
 • ابزار Collect Value

جلسه هجدهم: ابزارهای تکمیلی

 • ابزار Add Geometry Attribute
 • کاربرد ابزار Summary در مدل بیلدر
 • نحوه استفاده از ابزار Add Field در مدل بیلدر GIS
 • محاسبات فیلدها در مدل
 • ابزار Get value field
 • کار عملی با ابزار Parse Path
 • تهیه یک مدل هیدرولوژی

 

در این بسته لینک های دانلود را می توانید دریافت کنید

خرید بسته آموزشی Model Builder

 

 

مدرس این دوره تخصصی و کاربردی کیست؟

محمود سلطانیان

 • موسس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراح و مدرس جامع ترین دوره آموزشی ArcGIS غیرحضوری ایران (مدرسه استادی ArcGIS)
 • طراحی و تدریس بیش از ۳۰۰ محصول آموزشی
 • بیش از یک دهه سابقه تدریس ArcGIS
 • نویسنده ۶ جلد کتاب آموزشی ArcGIS
 • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی سازمانی ArcGIS
 • مشاور پروژه های ملی و منطقه ای

 

اطلاعات کلی دوره مدل بیلدر GIS 

 

 • موضوع: آموزش کاربردی و عملی مدل بیلدر ArcGIS برای همه علاقمندان | Model Builder
 • مخاطبان: علاقمندان به سامانه اطلاعات مکانی (تمامی رشته و تخصص ها)
 • محل برگزاری: هر جایی که شما راحت باشید (این دوره آموزشی به صورت غیرحضوری برگزار می شود)
 • تاریخ شروع: همین الان
 • تعداد جلسات: ۱۸ جلسه آموزشی تخصصی بی نظیر
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۱۵۹۰۰۰ تومان
 • نوع آموزش: کاربردی و عملیاتی

 

 

پاسخ برخی سوالات متداول

پیش نیازهای شرکت در دوره آموزشی چیست؟

برای شرکت در این دوره آموزشی هیچ پیش نیازی ندارید.

فقط علاقه به آموزش کافی است.

با شرکت در این دوره آموزشی چه چیزی دریافت می کنید؟

 • ۱۸ جلسه آموزش کاربردی و گام به گام و عملی

مهمترین مزیت این دوره آموزشی چیست؟”

با شرکت در این دوره آموزشی از توانایی ها و قابلیت های زیر برخوردار خواهید شد

 • تسلط کامل و جامع به مبحث مدلسازی یا Model Builder
 • تبدیل شدن به یک مدرس حرفه ای در این زمینه
 • حل تمامی مشکلات و مسائلی که در رابطه با پروژه های GIS و مدلسازی و تکرارگرها ایجاد می شود
 • در اختیار داشتن دائمی تمامی مباحث آموزشی
 • دریافت به روزرسانی های مجموعه آموزشی
 • دریافت جامع ترین و کامل ترین آموزش در این زمینه در ایران

چرا این دوره آموزشی تهیه شد؟

همیشه شرایط برای شرکت در دوره های حضوری آموزش GIS برای افراد فراهم نمی شود، دلایل مختلفی در این رابطه وجود دارد که ساده ترین آنها عبارتند از:

 • نبود وقت کافی
 • حضور در شهری که امکان برگزاری این دوره ها وجود ندارد
 • نبود منبع کامل و جامع در این زمینه

بعد پایان دوره چه قولی به شما می‌دهیم؟

قولی که آکادمی سامانه اطلاعات مکانی می دهد:

اگر تمامی آموزش های مطرح شده را گام به گام دنبال کنید و تمریناتی که ارائه می شود را به خوبی پیگیری کنید، مطمئن باشید که به تمامی مباحث مدل بیلدر GIS مسلط خواهید شد و یکی از بهترین ها در این زمینه می شوید.

چرا باید این هزینه را بپردازم؟

همه ما ایرانی ها از این دست افرادی هستیم که خیلی راحت در برخی از زمینه ها هزینه پرداخت می کنیم و گاهاً هم دلایل زیادی را برای خوب بودن این هزینه ارائه می کنیم. اما همیشه و همه جا به دنبال این هستیم که آموزش را به رایگان تهیه کنیم. مثلاً خیلی راحت حداقل ۷۰۰ هزارتومان برای خرید یک کت و شلوار پرداخت می کنیم، ولی اگر بحث آموزش مطرح شود خیلی سخت و البته با اکراه حاضر می شویم که این هزینه ها را پرداخت کنیم، البته برخی هم که این گونه هزینه ها را دور ریز می دانند.

اما:

هزینه کردن برای آموزش در واقع نوعی سرمایه گذاری بلند مدت روی خودت و کار خودت و اطلاعات تخصصی شماست که در واقع باید پایه اصلی درآمدت باشد.

احتمالاً برای شما هم پیش آمده است یا اینکه دیده اید برای فردی رخ داده است که یک کار تخصصی و حرفه ای به شما بدهند یا به دوستتان بدهند اما اطلاعات کافی نداری و کار تخصصی ات آنطور که ظاهرت نشان می دهد قوی نیست قطعا از تو یک چهره بد در ذهن خود می سازند.

نکته دیگر اینکه:

همه ما می دانیم که همه اطلاعات را رایگان می توان در اینترنت بدست آورد، ولی به جای اینکه مثلا یک سال به طور رایگان در اینترنت به صورت جسته و گریخته آموزش ببینیم تا در زمینه ای حرفه ای شویم و شروع به کسب درآمد کنیم میتوانیم مثلا یک میلیون برای یادگیری آن مبحث هزینه کنیم و بعد از ۵ ماه به بهترین شکل ممکن به تخصص مدنظر خود دست یابیم.

از طرفی بسیاری از آموزش های غیررایگان علاوه بر مباحث فنی عمومی که در اینترنت هم است یک سری تجربیاتی مدرس بیان می کند که قطعا در هیچ کجا نیست و استفاده از آن تجربیات کلی در زمان ما صرفه جویی میکند که خود به طور غیرمستقیم باعث افزایش فرصت کسب درآمد ما می گردد. و افرادی که دنبال آموزش های رایگان هستند از این نعمت برخوردار نخواهند بود و این می شود که شما چند سطح از رقبای خود جلو خواهید زد!

کمی هم روی آموزش خودمان سرمایه گذاری کنیم 

متأسفانه من شرایط مالی شرکت در این دوره را ندارم…

شاید شما بگویید که خیلی دوست دارم در دوره آموزشی مدلسازی ArcGIS شرکت کنم و در مسیر موفقیت حرکت کنم اما متأسفانه شرایط جور نیست! مثلاً:

 • امکان مالی برای شرکت در این دوره را ندارم.
 • وقت من اجازه نمی‌دهد در این دوره شرکت کنم.
 • راه من دور است و نمی‌توانم حضور داشته باشم.
 • و….

اجازه بدهید بحث را با این داستان زیبا ادامه دهیم:

مرد جوانی از سقراط پرسید: «راز موفقیت چیست؟»  سقراط به او گفت: «فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.» صبح فردا، جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. زمانی که به لبه رود رسیدند به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.  جوان دست و پا می‌زد و همه تلاش خود را می‌کرد که خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را زیر آب نگه دارد.

مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش کبود شد اما بالاخره توانست خود را از دست سقراط نجات دهد. همین که روی آب آمد، نفسی بسیار عمیق کشید.

پس از این که حال مرد جوان جا آمد، سقراط پرسید: «زیر آب ، بیشتر از همه به چه چیزی مشتاق بودی؟»

مرد جوان گفت: «هوا»

سقراط گفت: «هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی، موفقیت را مشتاق بودی، تلاش می‌کنی که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد.»

هر مسأله‌ای که در راه رسیدن به خواسته شما وجود دارد (اگر بهانه نباشد) قابل حل است و این بسته به تلاش شما دارد. این که آیا به اندازه هوا برای رسیدن به خواسته خود اشتیاق دارید؟ یا این که می‌خواهید هیچکدام از گام‌های حل مسأله را به صورت کامل و مکتوب استفاده نکنید؟!

زمانی که عزیزی می‌گوید که «من واقعاً خیلی دوست دارم در این دوره شرکت کنم اما امکان پرداخت هزینه‌اش را ندارم» از او یک سوال می‌پرسیم: «آیا واقعاً خیلی دوست داری؟ و احساس نیاز می‌کنی؟»

پاسخ‌ها عموماً بله است. اما زمانی که می‌گوییم اگر عزیزی در بیمارستان باشد و برای سلامت او باید مبلغی معادل این دوره را چطور تهیه می‌کنی؟ آیا بازهم امکان ندارد به این مبلغ دست پیدا کنی؟! اکثر عزیزان پاسخشان تغییر می‌کند! پس مطمئن باشید هیچ مانعی قوی‌تر از دلیل شما برای رسیدن به یک خواسته نیست!

اگر واقعاً بخواهید راهش را پیدا می‌کنید و اگر نه، بهانه‌اش را…

 

در این بسته لینک های دانلود را می توانید دریافت کنید

خرید بسته آموزشی Model Builder