آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام
آموزش موضوعی ArcGIS

آموزش جامع تحلیل شبکه GIS

تعداد دیدگاه‌ها
2

سلام بر شما

سرفصل های مجموعه آموزش جامع تحلیل شبکه GIS

تمامی تمرینات این مجموعه از فایلهای تمرینی شرکت ESRI استفاده شده است. اما تمرین آخر از دیتاهای ایرانی استفاده شده است.

مباحث جلسه اول

یافتن سریع ترین مسیر در GIS

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۹۵ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • تحلیل شبکه در GIS چیست؟
 • انواع تحلیل های شبکه در ArcGIS
 • تحلیل سریع ترین مسیر در GIS چه کاربردی دارد؟
 • شیوه بکارگیری نوار ابزار Network Analyst
 • کاربرد عملی تحلیل New Route
 • نحوه کار با مجموعه داده شبکه در ArcMap
 • آموزش اکستنشن Network Analyst
 • شیوه ایجاد Stop یا نقاط مبدا و مقصد برای تعیین سریع ترین مسیر
 • ایجاد نقاط توقفگاه بر اساس نقشه های موجود
 • اصلاح نقاط مبدا و مقصد یا مقاصد
 • تعیین فاصله زمانی و مسافت بین مبدا و مقصد یا مقاصد
 • کار با ابزار Network Location
 • اصلاح ظاهری سریع ترین مسیر در GIS
 • خطای No Solution Found
 • کار با موانع در تحلیل شبکه
  • موانع نقطه ای Point Barriers
  • موانع خطی Line Barriers
  • موانع پلیگون Polygon Barriers
 • ایجاد مسیرهای جایگزی بر اساس نوع موانع موجود
 • شیوه ذخیره سازی کلاس Route ایجاد شده
 • تغییر ترتیب توقفگاه ها چه تاثیری در مسیریابی دارد؟

مباحث جلسه دوم

کوتاه ترین مسیر در ArcGIS

مدت زمان:  ۳۳ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • چگونه می توان کوتاه ترین مسیر در ArcGIS بین دو نقطه مشخص کرد؟
 • اصول کار با تحلیل شبکه در gis برای تعیین کوتاه ترین مسیر
 • تنظیمات پیشرفته برای تعیین مسیرهای مشخص در ArcMap
 • تعیین کوتاه ترین مسیر بین دو یا چندین نقطه بر حسب فاصله
 • تحلیل دقیق New Route در GIS
 • تعیین زمانی برای عبور از یک مسیر یا چندین مسیر
 • تعیین توقفگاه های معین و دستی در مسیرها
 • کار با مجموعه داده شبکه ND
 • نقاط اتصال بین خطوط چه نقشی دارند؟
 • تنظیمات ظاهری راه های ارتباطی
 • کار با Load Location در Network Analyst
 • تنظیمات دقیق Impedance در Network Analyst بخش Analysis Setting
 • تنظیم زمان حرکت روز و هفته و ساعت روز
 • کار با داده های ترافیکی ساعتی و روزانه
 • تغییر ترتیب قرارگیری توقفگاه ها
 • آیا تغییر مقاصد در مسیر تاثیری در مسیریابی Network Analyst دارد
 • تنظیمات دقیق U-turns at junctions
 • شیوه نمایش نهایی نقشه های کوتاه ترین مسیر
 • تعیین نوع پایگانی در تعیین کوتاه ترین مسیر
 • ایجاد موانع برای مسیرهای یک طرفه
 • واحدهای اندازه گیری مسیرهای شبکه در Network Analyst
 • تهیه گزارش کامل از مسیرهای تعیین شده
 • تعیین و تشخیص رتبه های راه های ارتباطی در مسیرهای موجود
 • کار با ابزار Network Identify
 • نوع راههای TF و FT و N
 • اهمیت هر یک از هشدارها

مباحث جلسه سوم

تشخیص نواحی خدماتی در GIS

مدت زمان:  ۳۲ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • منظور از نواحی خدماتی در GIS چیست؟
 • از کجا می توان نواحی خدماتی را تعیین نمود.
 • تشخیص نواحی خدماتی در فاصله های زمانی مشخص
 • تعیین نواحی خدماتی در مسافت های معین
 • ایجاد موانع برای تشخیص نواحی خدماتی
 • ساخت آرایه مبدا مقصد بر مبنای Service Area
 • OD Matrix چیست؟
 • تعیین مسیرهای زمانی مشخص برای خدمات رسانی انبارها برای فروشگاه های یک منطقه.
 • مکان یابی جدید برای نواحی خدماتی نامناسب
 • تعیین نواحی بهینه خدماتی
 • تعیین تسهیلات در شبکه GIS
 • تعیین Services Area بر اساس تنظیمات دقیق Network Analyst
 • تنظیمات پیشرفته مثل
  • Impedance
  • time
  • junctions
  • shapes
  • restrictions
  • attribute times
  • breaks
  • directions
 • تنظیمات حرفه ای در زمینه پلیگون های خدماتی از جمله
  • Generalized
  • Trim
  • Multi Facilities
  • Rings

مباحث جلسه چهارم

یافتن نزدیک ترین تسهیلات در GIS

مدت زمان:  ۲۵ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • شیوه تعیین نزدیک ترین تسهیلات در GIS به چه صورت است؟
 • یافتن نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه، یا اورژانس یا ایستگاه پلیس یا هر تسهیلات دیگر
 • کار با Closest Facility در تحلیلگر شبکه
 • تعیین دقیق کلاسهای Facilities و Incidents و Routes
 • تنظیمات پیشرفته شبکه تسهیلات
  • نوع مسیریابی زمانی یا مسافتی در بخش Impedance
  • تعیین زمان و ساعت روز بر حسب ترافیک لحظه ای
  • تعداد تسهیلات
  • فاصله زمانی یا بعد مسافتی تسهیلات تا حادثه
  • نوع سفر
  • نوع حرکت نسبت به تقاطع ها
  • شک نمایشی نهایی مسیر تعیین شده
  • تعیین نوع پایگانی
  • ایجاد محدودیت های راه ها
  • واحد فواصل
 • چرا برخی اوقات در تحلیل شبکه پیغام No Solution ایجاد می شود؟
 • گزارش نهایی

مباحث جلسه پنجم

مدلسازی تحلیل شبکه در GIS

مدت زمان:  ۳۱  دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • مدلسازی تحلیل شبکه در GIS چیست؟
 • چگونه می توان تحلیل های Network Analyst را در محیط مدل بیلدر پیاده کرد؟
 • از چه ابزارهایی برای تهیه Model جهت تحلیل شبکه می توان استفاده نمود؟
 • در تحلیل کوتاه ترین مسیر کدام متغیرها و ابزارها نقش اساسی دارند؟
 • در تحلیل سریع ترین مسیر باید چه ابزارهای خاصی را بکار گرفت؟
 • برای تعیین نواحی خدماتی چند متغیر باید تعیین کرد؟
 • شیوه بکارگیری نزدیک ترین تسهیلات در بخش تحلیل شبکه حرفه ای در مدل بیلدر چگونه است؟
 • آرایه مبدا مقصد را آیا می توان برای آن مدلی طراحی کرد؟

مباحث جلسه ششم

مسیریابی سفارشات با وسایل نقلیه با Network Analyst در GIS

مدت زمان:  ۳۱  دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • خدمات رسانی مجموعه ای از سفارشات با ناوگان وسایل نقلیه با بکارگیری تحلیل شبکه در GIS
 • بر اساس تنظیمات خدمات رسانی ناوگان نقلیه، چه مسیرهایی ایجاد می شود؟
 • در چه ساعاتی از روز و در چه بازه زمانی می توان فعالیت ها را تعیین کرد؟
 • چه مدت زمان برای ارائه خدمات از مرکز توزیع به سمت سفارشات نیاز است؟
 • چه مقدار تقاضا را می توان انتقال داد؟
 • کار با تحلیل شبکه Vehicle Routing Problem در مسیریابی سفارشات با وسایل نقلیه
 • معرفی بخش های اساسی Orders و Depots و Routes
 • تعیین ساعات فعالیت هر راننده، ساعت مفید رانندگی
 • تعیین میزان مسیر رانندگی برای هر خودرو خدمات رسان
 • تعیین میزان دستمزد راننده به ازای ساعت کار در تحلیل شبکه GIS
 • تعیین میزان ساعت مورد نیاز برای بارگیری خدمات در Network
 • تعیین ظرفیت حمل بار
 • ارزش سوخت به ازای مسافت در مسیریابی سفارشات با وسایل نقلیه

مباحث جلسه هفتم

بهترین مسیر خدمات رسانی به بیماران در GIS

مدت زمان:  ۴۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • با حذف یک مسیر پیشنهادی تاثیر خدمات رسانی به سفارشات چگونه خواهد بود.
 • چگونه می توان سرویس های بین راهی برای رانندگان ایجاد کرد؟
 • شیوه ایجاد Route Renewals چگونه است؟
 • فعال کردن Point Depots
 • هزینه اضافه کاری رانندگان در مسیریابی چگونه محاسبه می شود؟
 • ساخت Break و زمان بندی در بین ساعات کاری رانندگی در مسیریابی Network Analyst
 • چطور می توان بهترین مسیر خدمات رسانی به بیماران را با تحلیل شبکه GIS پیدا کرد؟
 • ایجاد ویژگی های خاص در مسیریابی Network Analyst
 • تعیین ویژگی Specialities
 • بکارگیری Geocoding برای تعیین موقعیت خدمات و سفارشات شبکه
 • ساخت سفارشات جفت در تحلیل شبکه Order Pairs
 • تنظیم ویژگی های هر مسیر و خودروهای اورژانسی
 • تعیین محدودیت برای خدمات رسانی اورژانسی

مباحث جلسه هشتم

آموزش تخصیص محل یا Location Allocation در GIS

مدت زمان:  ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • تخصیص محل یا Location Allocation چیست؟
 • چگونه می توان با ویژگی های تحلیل شبکه مکان یابی های تجاری برای فروشگاه انجام داد؟
 • بررسی تاثیر جمعیت، تمایل جمعیت و فاصله در تعیین محل مکان تجاری
 • کدام فروشگاه مراکز جمعیتی بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد؟
 • تنظیم تسهیلات و تقاضاها
 • خصوصیت بهترین حضور یا Maximize Attendance چه تاثیری در تحلیل شبکه دارد
 • تعیین تعداد تسهیلات تحلیل
 • تعیین فاصله زمانی بین تسهیلات و تقاضاهای شبکه
 • بکارگیری روش کاهش خطی برای بررسی تمایل تقاضاها بر مبنای کاهش ۲۰ درصدی
 • تنظیمات پیشرفته Impedance Transformation
 • محاسبه دقیق و دستی تاثیر ۲۰ درصد شاخص Linear
 • تنظیمات پیشرفته تسهیلات
  • Candidate
  • Required
  • Competitors
 • تاثیر رقابت در مکان یابی مراکز تجاری
 • تعیین نقش Maximize Market Share
 • تعیین روش توانی مربع دوم در میزان نقش کار بر روی سهم تجارت

مباحث جلسه نهم

 ساخت مجموعه داده شبکه در ArcGIS

مدت زمان:  ۴۰ دقیقه

حجم فایل: ۸۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • مجموعه داده شبکه چیست؟
 • ساخت مجموعه داده شبکه تک روشی یا تک مدی
 • ساخت مجموعه داده چند روشی یا چند مدی Multi Modal
 • برای ساخت مجموعه داده شبکه ای چه اصولی باید رعایت شود؟
 • برای چه نوع داده ای می توان Network Dataset ساخت؟
 • چرا باید از ژئودیتابیس در شبکه استفاده نمود؟
 • پیچ ها چه نقشی دارند؟
 • اتصالات در خطوط شبکه چگونه تنظیم می شود؟
 • روشهای مختلف ارتفاعات در اتصالات
 • شیوه ایجاد و تنظیمات جهت یابی زمانی و مسافتی Attribute
 • ارزیابها چگونه بر روی تحلیل شبکه تاثیر گذار هستند؟
 • تنظیمات مرتبط با ویژگی های هزینه
 • نحوه ساخت موانع

مباحث جلسه دهم

ترافیک و موانع شبکه در ArcGIS

مدت زمان:  ۲۵ دقیقه

حجم فایل: ۹۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ترافیک ساعتی چه تاثیری در مسیریابی ایجاد می کند؟
 • ترافیک صبح یا شب چگونه می تواند نواحی خدماتی را تحت تاثیر قرار دهد؟
 • آیا ترافیک بر روی هزینه مسافت تاثیری دارد؟
 • شیوه کنترل موانع در مسیریابی شبکه GIS
 • تاثیر موانع خطی و خطوط مانع چه تاثیری در طول مسیر دارد؟

مباحث جلسه یازدهم

شبکه چیست؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۳۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • شبکه GIS چیست و چه توانایی هایی دارد؟
 • مجموعه داده شبکه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
 • انواع مجموعه داده شبکه
 • عناصر شبکه کدامند
 • منابع شبکه چگونه تهیه می شوند؟
 • اتصال در شبکه چطور ایجاد می شود؟
 • مدلسازی ارتفاع در شبکه GIS
 • هزینه ها و محدودیت ها

مباحث جلسه دوازدهم

تحلیل کاربردی شبکه ArcGIS

مدت زمان:  ۳۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ساخت مجموعه داده شبکه برای لوله انتقال آب
 • تعیین نواحی خدماتی منابع آب در فواصل متفاوت
 • در هر ناحیه خدماتی منبع آب چند شیر آب قرار دارد؟
 • ساخت مجموعه داده شبکه برای راه های ارتباطی ایران
 • تعیین فواصل فولاد مبارکه نسبت به معادن
4.00

میانگین رای براساس 1 دیدگاه‌ها
امتیاز 1 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 2 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 3 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 4 از 5 امتیاز 1 مشتری
1 (100%)
امتیاز 5 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)

دیدگاه‌ها (2)

1 دیدگاه برای آموزش جامع تحلیل شبکه GIS

 1. یوسفی

  سلام آیا مباحث این پکیج در پکیج جی ای اس در شهرسازی وجود داره یا نه

  • آسام

   سلام وقت بخیر
   فقط یک مثال در دوره شهرسازی ارائه شده است

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+