آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام
0 تا 100 ArcGIS

آموزش صفر تا صد ArcGIS | گام دوم

تعداد دیدگاه‌ها
0

سرفصلهای آموزش

آموزش ساخت بوک مارک و هایپرلینک در ۲ گام طراحی شده است:

 • گام نخست: شیوه ایجاد بوک مارک (۲۹ دقیقه)
 • Bookmark چیست و چگونه می توان بر روی یک نقشه ایجاد کرد؟
 • چه روشهایی برای ساخت BookMark وجود دارد؟
 • شیوه مدیریت BookMark چگونه است؟
 • مدیریت بوک مارکها از دیتافریم های چندگانه
 • اهمیت ابزار Find در ساخت بوک مارک
 • انتقال BookMark به پروژه های مختلف به چه شیوه ای انجام می شود
 • آموزش گام به گام و عملیاتی ساخت بوک مارک یا نشانه با ذکر تمرین عملی
 • شیوه ساخت بوک مارک با روشهای سه گانه
 • گام دوم: چگونگی ایجاد فراپیوند در ArcGIS به مدت (۳۵ دقیقه)
 • در عملیات Hyperlink چه اسنادی را می توان متصل کرد
 • ساخت فراپیوند یا هایپرلینک در نرم افزار ArcGIS چه مراحلی دارد
 • آموزش شیوه ساخت فراپیوند یا Hyperlink به صورت دستی و با identify
 • چگونگی ایجاد هایپرلینک به صورت دائمی
 • مراحل گام به گام ساخت Hyperlink تحت پروژه کاربردی

آنچه در فیلم آموزش ساخت نقشه بافر در GIS می آموزید:

 • نقشه حریم چیست و چرا باید استفاده شود؟
 • ضرورت بکارگیری ابزار Buffer برای ترسیم نقشه حریم چیست؟
 • تاثیر روش اقلیدسی و ژئودتیک در شکل کلی نقشه های حریم چیست؟
 • جدول اطلاعاتی نهایی نقشه حریم یا بافر Buffer چه ویژگی هایی دارد؟
 • از کجا می توان تشخص داد که هر پلیگون بافر متعلق به کدام عارضه ورودی است؟
 • آموزش جامع و صفر تا صد ابزار Buffer به صورت پروژه محور و با ذکر مثالهای متنوع
 • ساخت نقشه حریم با فواصل مختلف و متفاوت برای عوارض یک نقشه به صورت عملیاتی
 • تعیین واحدهای مختلف متریک برای عوارض یک نقشه با ذکر مثال متنوع
 • نقش اعداد منفی در شکل حریم و ظاهر Buffer
 • تعیین شکل حریم برای بخشهای انتهایی خطوط (شکل گرد و صاف)
 • تنظیمات پیشرفته حالت ادغام و Dissolve و تاثیرشان در ظاهر بافرهای نهایی

آموزش ابزار Clip

 • کاربردها و اهمیت های عملی ابزار Clip
 • چگونگی برش عوارض وکتوری
 • تنظیمات حرفه ای و دقیق ابزار Clip
 • اجرای کاربردی و تخصصی به صورت پروژه 

آنچه در فیلم آموزش ابزار Intersect در ArcGIS می آموزید:

 • ابزار Intersect در نرم افزار ArcMap چه کاربردی دارد و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
 • چه نکات کلیدی را باید هنگام استفاده از ابزار Inersect به آن توجه کنیم؟
 • نوع دیتاهای ورودی در نتایج خروجی ابزار Intersect چه نقش و اثری دارد؟
 • معرفی توابع ۹ گانه و تاثیرشان در نتایج خروجی ابزار Intersect
 • هنگام استفاده از ابزار اینترسکت در GIS چه محدودیت هایی وجود دارد؟
 • آموزش عملی و کاربردی ابزار Intersect با ذکر چند مثال متنوع

آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • آموزش عملی و گام به گام ابزار Union با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
 • محدودیت ها و مزایای ابزار Union
 • چگونگی اجرای این ابزار بر روی عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی به صورت عملیاتی

آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • آموزش عملی و گام به گام ابزار Merge با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
 • محدودیت ها و مزایای ابزار Merge
 • چگونگی اجرای این ابزار بر روی عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی به صورت عملیاتی
 • تعیین اثر Selection بر روی نقشه ها هنگام ترکیب عوارض
 • اجرای عملی این ابزار در راستای تفهیم کامل آن

آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • آموزش عملی و گام به گام ابزار Dissolve با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
 • محدودیت ها و مزایای ابزار Dissolve
 • چگونگی اجرای این ابزار بر روی عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی به صورت عملیاتی
 • تعیین اثر Selection بر روی نقشه ها هنگام ترکیب عوارض
 • اجرای عملی این ابزار در راستای تفهیم کامل آن
 • در بخش اول ابزارهای Select و Delete Field و Table Select را می آموزید.

  در بخش دوم ابزارهای Split و Split By Attribute ارائه می شود.

  در بخش سوم دو ابزار Erase و Identity مطرح شد

  در بخش آخر هم به صورت کاملاً تخصصی ابزار Spatial Join را مطرح کردیم.

  در بخش اول چه پروژه هایی آموزش داده شده است:

  • چگونه می توان فقط محلات خاصی از یک شهر را به صورت مجزا و در قالب یک نقشه جدید جداسازی کرد.
  • آموزش استخراج بلوکهای شهری برای بخش خاص با بکارگیری ابزار Select
  • تعریف یک پرسش یا Query برای ساخت یک نقشه بر مبنای شماره محلات و تعداد زنان هر بلوک به صورت عملی
  • انتخاب عوارض یک نقشه بر اساس جدول اطلاعاتی و ساخت یک نقشه جدید (مثال: انتخاب ها بر اساس تعداد افراد باسواد چند منطقه شهری)
  • تعیین خیابانهای مناطق شهری بر اساس حداکثر سرعت رانندگی و ساخت نقشه جدید بر اساس خصوصیات جدول اطلاعاتی خطوط
  • جداکردن نقاط رستوران مناطق شهری از نقشه کاربری های اراضی
  • ساخت نقشه ایستگاه های هواشناسی یک استان مشخص از کل ایستگاه های هواشناسی کشور به صورت Shapefile جدید
  • ساخت نقشه ایستگاه های سینوپتیک کشور با تعیین حد آستانه بارشی مشخص (انتخاب و جداسازی بر اساس ابزار Select)
  • چگونگی انتخاب و جداسازی نقاط زلزله رخ داده با قدرت بیش از ۴ ریشتر در حوضه کویر لوت

  آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

  • اصول کلی استفاده از ابزار Select و table select چیست؟
  • استفاده از ابزار Select به صورت عملی و کاربردی
  • اجرای مثالهای متنوع در زمینه های مختلف
  • آموزش گام به گام و کاربردی ابزار Table Select در GIS

  در بخش دوم چه پروژه هایی آموزش داده شده است:

  • به صورت عملی بلوک های یک شهر را با یک دستور برای هر محله جدا کنید (با بکارگیری یک ابزار به راحتی می توان هزاران نقشه را Clip کرد.
  • چگونه می توان تمامی نقاط کاربری یک شهر را بر اساس محدوده محلات و مناطق تقسیم بندی کرد؟
  • با یک دستور شیوه برش نقشه ایستگاه های هواشناسی کشور را بر اساس مرز استانها بیاموزید.
  • چگونگی برش راه های ارتباطی بخشی از یک شهر بر اساس مرز مناطق و تهیه نقشه های متعدد
  • جداسازی عوارض یک نقشه بر اساس یک خصوصیت از جدول اطلاعاتی (جداسازی ایستگاه های یک نقشه بر اساس اسامی هر استان)
  • جداسازی و تعیین هر سازند زمین شناسی یک نقشه پلیگونی بر مبنای نوع سازند و ساخت نقشه های مجزای سازند سنگ شناسی
  • جداکردن زلزله های حوضه کویر لوت بر مبنای قدرت زلزله

  آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

  • آموزش عملی و گام به گام ابزار Split با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
  • محدودیت ها و مزایای ابزار Split
  • از این ابزار در چه پروژه ها و چه نوع داده هایی می توان استفاده کرد؟
  • تعریف اسامی نقشه های خروجی ابزار Split در GIS بر اساس چه اصولی انجام می شود؟
  • چگونگی اجرای این ابزار بر روی عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی به صورت عملیاتی
  • تعیین اثر Selection بر روی نقشه ها هنگام ترکیب عوارض
  • اجرای عملی این ابزار در راستای تفهیم کامل آن
  • آموزش کاربردی و تخصصی ابزار Split By attribute در GIS
  • قطعه بندی جدول اطلاعاتی
  • جداسازی ویژگی های جدول اطلاعاتی و فایل اکسل بر اساس خصوصیتی مشخص

  در بخش سوم چه پروژه هایی آموزش داده شده است:

  • چگونه می توان از نقشه ایستگاه های هواشناسی کل ایران فقط ایستگاه هایی که در مرز یک استان قرار گرفته را پاک کرد؟
  • آموزش پاک کردن نقاط کاربری چند بلوک شهری از کل نقاط یک منطقه با مرز پلیگونی مشخص
  • حذف راه های ارتباطی بخشی از یک نقشه بر مبنای یک پلیگون مشخص
  • تعیین میزان تخریب ساختمانهای یک منطقه مسکونی در صورتی که کوچه ها و بن بست ها تعریض شوند
  • انتقال اطلاعات نقاط ایستگاه های هواشناسی کشور به محدوده هر استان با ابزار Identity
  • رودخانه های یک حوضه آبریز از چه سازندهایی عبور می کنند؟ آموزش انتقال ویژگی سازندها به آبراهه ها
  •  

  آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

  • آموزش عملی و گام به گام ابزار Erase با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
  • محدودیت ها و مزایای ابزار Erase
  • از این ابزار در چه پروژه ها و چه نوع داده هایی می توان استفاده کرد؟
  • آموزش کاربردی ابزار Identity برای انتقال هویت نقشه های وکتوری
  • شیوه استفاده از ابزار Identity به صورت عملیاتی
  • اجرای چند پروژه متنوع و کاربردی

در بخش اول ۲ ابزار را یاد می گیرید: Symmetrical Difference و Update

در بخش دوم ابزار Create Thiessen Polygon آموزش داده شد.

در بخش سوم دو ابزار Generate Near Table بیان شد.

در بخش آخر هم به صورت کاربردی شیوه استفاده از ۳ ابزار Near و Point Distance و Polygon Neighbors را یاد می گیرید.

در بخش اول چه مباحثی مطرح شده است:

 • ابزار Update
 • ابزار Symmetrical Difference

در بخش دوم چه پروژه هایی آموزش داده شده است:

 • آموزش ابزار Create Thiessen Polygon برای تعیین شعاع عملکرد و محدوده تحت پوشش ایستگاه های هواشناسی کشور
 • برش نقشه پلیگونهای تیسن بر اساس محدوده پلیگونی و کاربردی
 • تعیین شعاع کاربردی عوارض نقطه ای کاربری اراضی شهری در یک منطقه مشخص
 • تعیین شعاع عملکرد و محدوده کاری بانکها و رستورانهای شهری با ترسیم پلیگونهای تیسن
 • مساحت تحت پوشش هر نقطه در پلیگونهای تیسن چقدر است؟
 • در شعاع عملکردی پلیگون تیسن هر شهر در حوضه کویر لوت چند زلزله رخ داده است؟

آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • آموزش عملی و گام به گام ابزار Create thiessen polygon برای ترسیم پلیگونهای تیسن با ذکر مثالهای کاربردی و مختلف
 • از این ابزار در چه پروژه ها و چه نوع داده هایی می توان استفاده کرد؟
 • آموزش کاربردی ابزار تیسن برای تعیین شعاع عملکرد عوارض نقطه ای
 • اجرای چند پروژه متنوع و کاربردی

در بخش سوم چه پروژه هایی آموزش داده شده است:

 • فواصل شهرها را نسبت به نزدیک ترین زلزله در ArcGIS مشخص کنید.
 • ترسیم عوارض خطی بین عوارض مبدا و عوارض مقصد با ابزار XY to Line برای مشخص کردن مسیر مستقیم
 • تعیین فواصل بین سینماهای شهر با بانکها | مشخص کردن نزدیک ترین بانکها برای سینماهای شهر با حالت خط مستقیم و تعیین زوایا و مختصاتها

آنچه در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • کار عملی با ابزار Generate near table
 • تعیین فاصله، زاویه و مختصات عوارض نسبت به یکدیگر
 • مشخص کردن نزدیک ترین عارضه در GIS
 • تعیین شعاع دسترسی مشخص و تعداد معین برای پیدا کردن نزدیک ترین عوارض (تعیین محدودیت دسترسی ها و معین کردن حدآستانه)
 • تعیین فواصل بین عوارض بر اساس سیستم Planar و Geodesic
 • کار عملی با ابزار XY to Line

آنچه در چهارمین فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • آموزش ابزارهای مجاورت و همسایگی در ArcGIS یا ابزارهای Proximity
 • تعیین نزدیکترین فاصله و زاویه بین عوارض موجود در چند نقشه با ابزار Near
 • آموزش کاربردی ابزار Point Distance برای تعیین فواصل بین عوارض نقطه ای
 • تعیین روابط همسایگی بین عوارض پلیگونی با ابزار Polygon Neighbors

این آموزش در سه بخش کلی تهیه شده که هر بخش به یک مبحث تخصصی می پردازد.

در بخش اول چه مباحثی مطرح شده است:

 • تحلیل داده های رستری DEM
 • مدل های رقومی ارتفاعی چیست و چه ویژگی هایی دارند؟
 • از چه منابعی می توان داده های DEM را تهیه کرد؟
 • کاربردی و شیوه عملی ساخت پروفیل یا نیمرخ ارتفاعی در ArcGIS
 • شیوه کاربردی و عملی ساخت منحنی میزان
 • آموزش کامل و دقیق ابزار Contour در ArcGIS
 • شیوه های ساخت منحنی میزان به صورت خطی و پلیگونی و کاربردی در پروژه های متنوع
 • طبقه بندی داده های مدل رقومی ارتفاعی
 • کار با ابزار Reclassify و دلایل طبقه بندی داده های رستری
 • محاسبات هندسی مرتبط با داده های DEM در ArcGIS

در بخش دوم تاکید اصلی بر تحلیلهای شیب است.

 • برش نقشه های رستری با ابزار Clip
 • شیوه برش نقشه های DEM با داده های گرافیکی
 • آموزش جداسازی بخشی از DEM با ابزار Extract By Mask
 • آموزش عملی ساخت نقشه شیب در GIS
 • آموزش ساخت نقشه شیب با واحدهای درجه و درصد در ArcMap
 • تبدیل مختصات داده های رستری به متریک با ابزار Project Raster
 • طبقه بندی شیب و محاسبات هندسی بر روی آن

در بخش سوم تاکید بر روی تحلیل سطوح زمین است.

 • آموزش ساخت نقشه وجه شیب یا جهت شیب یا Aspect
 • هر جهت شیب چه درصدی از مساحت منطقه را پوشش می دهد؟
 • چگونگی ایجاد نقشه Hillshade یا سایه روشن در ArcGIS
 • تعیین محدوده دید در GIS با Viewshed

این آموزش در سه بخش کلی تهیه شده که هر بخش به یک مبحث تخصصی می پردازد.

در بخش اول مباحث حجم بررسی می شود

 • موزاییک فایلهای DEM
 • محاسبه Cut/Fill
 • محاسبه حجم قبل و بعد از تخریب و فرسایش و رسوبگذاری

در بخش دوم تاکید بر یادگیری هیدرولوژی پیشرفته در GIS است:

 • تحلیل تخصصی هیدرولوژی در ArcGIS
 • آماده سازی و موزاییک داده های رستری DEM برای شروع Hydrology
 • حل مشکلات احتمالی داده های DEM
 • ساخت نقشه های جهت جریان در ArcGIS
 • شیوه عملی ساخت نقشه تجمع جریان برای تعیین مسیرهای آبراهه
 • تعیین حدآستانه برای نقشه های جریان آبراهه
 • رتبه بندی آبراهه با روشهای استرالر و شرو در ArcMap
 • تبدیل نقشه های رستری به نقشه های وکتوری برای ساخت نقشه نهایی رودخانه
 • ساخت حوضه های آبریز بالادست با ابزار Basin
 • شیوه عملی و کاربردی ساخت Watershed در GIS

در بخش سوم اصول علمی و عملی ساخت DEM را یاد می گیرید؟

 • با چه روشهایی می توان نقشه های مدل رقومی ارتفاعی DEM را ساخت؟
 • آموزش ساخت DEM با ابر نقاط ارتفاعی و ابزار Point to Raster
 • آموزش عملی ساخت dem با کیفیت عالی و نرم افزار Google Earth
 • ساخت نقشه با روش میانیابی زمین آمار
 • آموزش کاربردی ساخت DEM با خطوط منحنی میزان و داده های DGN
 • کاربرد داده های شبکه نامنظم مثلثی
 • آموزش ساخت TIN در نرم افزار ArcGIS

در بخش اول مباحث حجم سه بعدی و محاسبه تابش خورشیدی در GIS بررسی می شود

 • چگونه می توان در ArcGIS حجم را برآورد کرد
 • تنظیمات دقیق برآورد حجم سطوح در GIS
 • کار عملی با داده های مدل رقومی ارتفاع برای تعیین حجم پهنه های مطالعاتی
 • کار عملی با ابزار Surface Volume
 • چگونگی محاسبه حجم با داده های TIN و ابزار Polygon Volume
 • آموزش محاسبه تابش خورشیدی در ArcGIS
 • تابش خورشیدی یا Solar radiation در ArcGIS چیست و چگونه محاسبه می شود؟
 • عوامل موثر در تابش خورشیدی
 • مدلسازی تابش خورشیدی Solar radiation در GIS
 • محاسبه زاویه دید Viewshed در فرایند تابش خورشیدی
 • محاسبه سانمپ در فرایند محاسبه تابش خورشیدی در ArcGIS
 • اسکای مپ چیست و چگونه محاسبه می شود؟
 • معرفی تابش های قابل محاسبه در GIS
  • تابش کل
  • تابش افشانده
  • تابش مستقیم
  • زمان تابش
 • مهمترین نکات کلیدی در فرایند محاسبه تابش خورشیدی در ArcGIS
 • پارامترهای مورفولوژی موثر در تابش خورشیدی
 • محاسبه تابش برای یک زمان خاص
 • بررسی تاثیر جهت شیب در میزان تابش دریافتی خورشید
 • بررسی و تحلیل تاثیر ارتفاع در میزان تابش خورشیدی سطح زمین
 • تعیین اثر مورفولوژی زمین بر روی تابش دریافتی سطح
 • تهیه پروفیل ارتفاعی و تابشی
 • بررسی روند تغییرات ارتفاع و جهت و تاثیر بر روی تابش دریافتی به صورت رقومی و دقیق
 • کار با ابزار Solar radiation در ArcGIS

در بخش دوم تاکید بر یادگیری میانیابی در GIS است:

 • میان یابی یا درون یابی چیست و چگونه می توان در ArcGIS اجرا کرد؟
 • اصول عملی و روشهای دقیق و کاربردی Interpolation در GIS
 • از کجا مقادیر ایستگاه های هواشناسی ایران را به صورت رایگان تهیه کنیم
 • شیوه ساخت نقشه ایستگاه های هواشناسی کشور در GIS
 • چگونگی اجرای روش میانیابی IDW در ArcGIS
 • تنظیمات دقیق روش درون یابی IDW و تنظیمات محیط کاری
 • چگونگی ساخت نقشه دمای استانی در GIS به صورت پهنه ای
 • شیوه ساخت نقشه میان یابی برای پارامتر بارش ایران بر اساس بیش از ۲۰۰۰ ایستگاه
 • محاسبات هندسی نقشه های اقلیمی بر اساس داده های رستری
 • طبقه بندی نقشه اقلیمی ایجاد شده برای محاسبات مساحت درصد پهنه های بارشی استانی
 • کار علمی با ابزارهای Reclassify و ابزار Field Calculator
 • کار عملی با ابزار Zonal Geometry برای محاسبات هندسی داده های رستری
 • استفاده از ابزار Zonal Geometry Table برای تهیه نتایج محاسبات هندسی منطقه ای
 • چگونگی تبدیل عوارض رستری به عوارض پلیگونی در GIS
 • آموزش ساخت خطوط همدما و همبارش در GIS
 • هموارسازی خطوط منحنی میزان در GIS به منظور اعمال روشهای Generalization کارتوگرافی
 • کار عملی با ابزار Smooth Line
 • ساخت شبکه تورمانند در gis و تعیین مقدار میانگین و آماری هر پهنه از داده رستری با ابزار Fishnet
 • محاسبات آماری و ریاضی پهنه ها با ابزار Zonal Statistics

در بخش سوم چگونگی پهنه بندی و طبقه بندی اقلیمی را در ArcGIS یاد می گیرید

 • پهنه بندی و طبقه بندی اقلیمی چیست و چگونه در GIS انجام می شود؟
 • اجرای روش پهنه بندی دمارتون برای کل پهنه ایران بر اساس روشهای میان یابی
 • چگونگی تعیین طبقات اقلیمی بر اساس روشهای رگرسیون در GIS
 • محاسبات آماری هر پهنه اقلیمی در GIS

در بخش اول روشهای میان یابی Spline و Kriging را یاد می دهیم

 • روش میان یابی Spline چه ویژگی هایی دارد و چگونه انجام می شود؟
 • چگونه می توان با روش درون یابی Kriging در GIS نقشه های پهنه ای اقلیمی ترسیم کرد؟
 • تفاوتهای ظاهری نقشه های درون یابی شده بین IDW و Spline و Kriging چیست؟

در بخش دوم تاکید بر روشهای تحلیل زمین آماری برای بررسی و کاوش روابط و روند و نرمال بودن داده هاست

 • زمین آمار چیست و چگونه در ArcGIS استفاده می شود؟
 • داده های عددی را چگونه می توان در ArcGIS تحلیل مکانی کرد؟
 • آموزش کاوش داده های نقطه ای در ArcGIS
 • آزمون توزیع داده ها در GIS با روشهای مختلف
 • بررسی فراوانی مکانی داده ها با Histogram و تحلیل نرمال بودن داده های رقومی
 • تبدیل داده با روشهای سه گانه Log و Box-cox و Arcsin به منظور بهبود نرمال
 • آزمون توزیع داده های gis با ابزار QQplot
 • ساخت نقشه Voronoi و کاوش مکانی و آماره های ۸ گانه
 • چگونگی جستجوی داده های پرت با روش Voronoi Map
 • بررسی و تحلیل روند داده ها با Trend Analysis
 • بررسی ابرنیم پراش نگار و همپراش با ابزارهای Semivariogram/Covariance در GIS

در بخش سوم به صورت کامل و جامع و مثالهای متنوع روش درون یابی زمین آماری (زیرروش جبری) را یاد می گیرید

 • آموزش گام به گام روش درون یابی زمین آمار IDW
 • نقش تاثیر توان Power در نتایج میان یابی IDW
 • آزمون روشهای جستجوی همسایگی در برآورد و پیش بینی نتایج نهایی
 • اهمیت اعتبارسنجی متقاطع Cross Validation در تعیین میزان خطای اندازه گیری
 • اهمیت تعداد قطاع های جستجو برای برآورد و پیش بینی درون یابی IDW
 • تعیین تعداد حداکثر و حداقل نقاط نمونه برداری شده ورودی

در بخش اول چگونگی اجرای روشهای جبری آموزش داده شده است

 • آموزش زمین آمار LPI
 • اجرای روش زمین آمار GPI
 • عملیات درون یابی RBF

در بخش دوم تاکید بر آموزش روش زمین آمار Kriging است

– روشهای درون یابی زمین آمار کریجینگ و مدلهای کاربردی آن
– روشهای درون یابی زمین آمار مرتبط با عوارض پلیگونی
– روشهای درون یابی زمین آمار کریجینگ بیزی تجربی

چگونگی کار با داده های جهانی اقلیمی با فرمتهای مختلف

nc – hdf

این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

 • دانشجویان و محققین رشته‌های: GIS و سنجش از دور، جغرافیا، نقشه برداری، علوم زمین، علوم محیطی، عمران، کشاورزی، زمین شناسی، محیط زیست،‌ منابع طبیعی، هواشناسی و همه کسانی که علاقمند به یادگیری نرم افزار ArcGIS به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای هستند. 
 • تمامی اساتید دانشگاه که در تدریس و اجرای پروژه های دانشگاهی و برون دانشگاهی نیاز به استفاده از ArcGIS دارند. 
 • کارشناسان شرکت های مهندس مشاور
 • تمامی علاقمندانی که دوست دارند در کنار مباحث علمی دانشگاهی، به یک فن و نرم افزار تخصصی نیز مسلط شوند و حرفی برای گفتن داشته باشند.
 • عزیزانی که به دنبال یادگیری هستند و می خواهند از این نرم افزار کسب درآمد کنند.
 • تمامی محققینی که می خواهند در حیطی تخصصی خود برای مقالات، پروژه ها و پایان نامه ها از این نرم افزار تخصصی استفاده کنند و پژوهشی بی نظیر و قوی ارائه نمایند.
 • افرادی که می خواهند در این حیطه تخصصی فراتر از یک استاد ظاهر شوند.
 • افرادی که میخواهند وارد دنیای درآمدزایی از طریق پروژه های GIS و سنجش از دور شوند.
 • و…

سخن مدرس

من قول میدم افرادی که از این دوره استفاده میکنن، اگر طبق روند آموزشی و توصیه هایی که در دوره ارائه میشه پیش برن، قطعا در مسیر درست یادگیری حرفه ای ArcGIS گام برداشتن و در پایان این دوره آماده حضور در گام دوم  آموزش 0 تا 100 ArcGIS خواهند بود.      “محمود سلطانیان”

مباحثی که در این دوره آموزشی ارائه می شود

گام دوم صفر تا صد ArcGIS

چرا باید در این دوره شرکت کنم؟...

چرایی صفر تا صد GIS

مخاطبین دوره

همه افرادی که می خواهند به صورت کاملاً اصولی و حرفه ای به نرم افزار ArcGIS مسلط شوند. و در مسیر درست یادگیری این ابزار فوق العاده کاربردی قرار گیرند و با این نرم افزار جادویی همراه شوند.

محتویات دوره

 • 10 جلسه آموزش ویدیویی

این دوره آموزشی در 10 جلسه ارائه می گردد که مجموعاً شامل 45 ساعت آموزش ویدیویی است. 

 • تمرینات مرتبط با هر جلسه

در هر جلسه آموزشی یک مبحث مورد بررسی قرار می گیرد و متناسب با نوع مبحث تمرینات نیز تهیه شده و در اختیارتان قرار می گیرد.

 • کتابچه پایانی این گام آموزشی

پس از پایان این گام آموزشی، یک کتابچه از مهمترین نکات کلیدی به منظور مرور و یادگیری مجدد مطالب ارائه می شود.

این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

 • دانشجویان و محققین رشته‌های: GIS و سنجش از دور، جغرافیا، نقشه برداری، علوم زمین، علوم محیطی، عمران، کشاورزی، زمین شناسی، محیط زیست،‌ منابع طبیعی، هواشناسی و همه کسانی که علاقمند به یادگیری نرم افزار ArcGIS به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای هستند. 
 • تمامی اساتید دانشگاه که در تدریس و اجرای پروژه های دانشگاهی و برون دانشگاهی نیاز به استفاده از ArcGIS دارند. 
 • کارشناسان شرکت های مهندس مشاور
 • تمامی علاقمندانی که دوست دارند در کنار مباحث علمی دانشگاهی، به یک فن و نرم افزار تخصصی نیز مسلط شوند و حرفی برای گفتن داشته باشند.
 • عزیزانی که به دنبال یادگیری هستند و می خواهند از این نرم افزار کسب درآمد کنند.
 • تمامی محققینی که می خواهند در حیطی تخصصی خود برای مقالات، پروژه ها و پایان نامه ها از این نرم افزار تخصصی استفاده کنند و پژوهشی بی نظیر و قوی ارائه نمایند.
 • افرادی که می خواهند در این حیطه تخصصی فراتر از یک استاد ظاهر شوند.
 • افرادی که میخواهند وارد دنیای درآمدزایی از طریق پروژه های GIS و سنجش از دور شوند.
 • و…

مزایای دوره

 • پشتیبانی و مشاوره رایگان یکساله

با تمهیداتی که دیده شده، شرکت کنندگان دوره 0 تا 100 ArcGIS به صورت اختصاصی به سیستم پشتیبانی دسترسی خواهند داشت و از مشاوره و پشتیبانی مربوط به این دوره بهره مند خواهند شد.

 • دسترسی به ویدئوهای آموزش

ویدئوهای ضبط شده در هر جلسه در اختیار شرکت کنندگان گذاشته خواهد شد تا علاوه مرور مجدد مطالب، در هر زمان بتوانند اطلاعات دوره را در اختیار داشته باشند.

 • دریافت بروزرسانی رایگان

از آنجائیکه رویکرد ما بهبود هر چه بیشتر سرفصل ها، مطالب و تمرین ها هست، شرکت کنندگان میتوانند با حضور در این دوره، از بروزرسانی های بعدی به صورت رایگان بهره مند شوند.

 • تخفیف برای شرکت در دوره های سنجش از دور

هدف ما آموزش متخصصین GIS و RS در هر زمینه ای هست. برای تکمیل دانش شما، شرکت در سایر دوره ها رو تسهیل می کنیم.

پاسخ سوالات متداول

از آنجایی که مباحث مطرح شده در این دوره شامل سطح دوم می شود، پیشنهاد می شود که ابتدا با نرم افزار ArcGIS در سطح مقدماتی آشنایی پیدا کنید و سپس وارد این مرحله شود. برای دریافت سطح یک کلیک کنید

در هر جلسه آموزشی با توجه به مبحثی که ارائه می شود، تمرینات خاصی استفاده می شود، تمامی این تمرینات و دیتاها به صورت کامل در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

خیر. این دوره به صورت غیرحضوری برگزار می شود. آموزشها در قالب فیلمهای ویدیویی در اختیار کاربران و شرکت کنندگان قرار می گیرد. 

فرقی نمی‌کند که دانشجو باشید یا فارق التحصیل یا استاد دانشگاه، چون مطالبی که در این دوره آموزش داده می‌شود به صورت کاملاً کاربردی و پروژه محور طراحی شده است، بنابراین تردید نکنید و یادگیری را از همین امروز آغاز کنید.

 

یکی از رسالتهای آکادمی سامانه اطلاعات مکانی ارائه برترین آموزشها با کمترین هزینه است. 

دوره های آموزشی نرم افزار ArcGIS در بسیاری از آموزشگاه هایی که به صورت حضوری برگزاری می شود در سطوح مختلف 30 ساعته ارائه می گردد. در این 30 ساعت استاد نیمی از کلاس را تدریس می کند و نیمی از کلاس نیز دانشجویان به تمرین می پردازند. در واقع فقط 15 تا 20 ساعت از هر سطح آموزشی به تدریس پرداخته می شود. برای این 30 ساعت نیز حداقل در هر آموزشگاه باید 600 تا 800 هزارتومان هزینه پرداخت کنید.

اما هر سطح آموزشی در دوره 0 تا 100 ArcGIS ، شما 45 ساعت آموزش ناب و خالص دریافت می کنید. این در شرایطی است که شما همیشه فیلم های آموزشی را در اختیار دارید و می توانید در هر لحظه و زمان شبانه روز از این فیلمها برای مرور و یادآوری استفاده کنید. در صورتی که کلاس های حضوری فقط یکبار برگزار می شود و امکان دسترسی مجدد به استاد به صورت همیشگی نیست. 

از نظر هزینه نیز این 45 ساعت به هیچ عنوان قابل مقایسه با کلاسهای حضوری با حداقل ساعت مفید نیستند. 

نکته قابل توجه اینکه شما با شرکت در دوره کامل می توانید از هدیه ویژه سنجش از دور نیز بهره مند شوید.

همیشه به آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت نگاه کنید نه بعنوان یک هزینه.6

مدرس این دوره کیست

محمود سلطانیان

محمود سلطانیان

 • موسس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراح و مدرس دوره های جامع ArcGIS و ENVI در سطح بسیار گسترده و فوق تخصصی
 • طراحی و تدریس بیش از 5۰۰ محصول آموزشی
 • بیش از یک دهه سابقه تدریس ArcGIS
 • نویسنده 8 جلد کتاب آموزشی ArcGIS
 • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی سازمانی ArcGIS
 • مشاور پروژه های ملی و منطقه ای

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش صفر تا صد ArcGIS | گام دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+