آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام
آموزش موضوعی ArcGIS

آموزش جامع مدل بیلدر GIS | آموزش Model Builder در ArcGIS

تعداد دیدگاه‌ها
0

درود بر علاقمندان آموزش جامع مدل بیلدر GIS

سلام بر شما

آموزش جامع مدل بیلدر GIS | آموزش Model Builder در ArcGIS

این مجموعه در ۱۸ جلسه تهیه شده است که سرفصل و مدت زمان هر جلسه را در ادامه می بینید.

جلسه اول: Model Builder چیست؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۶۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • Model Builder چیست ؟
 • اجزای تشکیل دهنده مدل بیلدر یا Model Builder کدامند؟
 • معرفی ابزارها، متغیرها و رابط ها در ساخت Model Builder در ArcGIS
 • حالت های اجرای یک مدل در ArcGIS چگونه است؟
  • Not ready
  • Ready
  • Running
  • Has been Run
 • پروسه ها در مدل چه نقشی دارند؟
 • روشهای مختلف اتصال داده ها به ابزار در Model Builder
 • آموزش عملی Model Builder در ArcMap
 • ساخت گام به گام یک مدل حرفه ای در GIS
 • معرفی اجزا تشکیل دهنده یک مدل
 • بکارگیری همزمان ابزارهای Merge و Clip و Erase و Multiple ring buffer در یک مدل
 • شیوه های معرفی ورودی های ابزار در Model
 • نمایش خروجی های مدل
 • شیوه ذخیره سازی مدل ایجاد شده در تولباکس
 • کاربردهای مختلف Model Builder

جلسه دوم: آموزش عملی مدل بیلدر در ArcMap

مدت زمان:  ۲۹ دقیقه

حجم فایل: ۸۸ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش عملی Model Builder برای بکارگیری داده های رستری Raster
 • شیوه ساخت Toolbox برای ایجاد یک مدل
 • تعیین نام فارسی برای تعیین نام
 • بکارگیری ابزار Mosaic برای ترکیب نقشه های DEM در محیط Model Builder
 • برش محدوده مورد مطالعه در محیط مدل با ابزار Extract by mask
 • تعیین مختصات متریک و تنظیمات پیشرفته در محیط مدل
 • ساخت نقشه های مرتبط با فرم زمین در محیط مدلسازی
  • ساخت نقشه شیب در Model Builder
  • ساخت نقشه وجه شیب در Model Builder
  • ساخت نقشه سایه روشن یا Hillshade در مدل بیلدر
  • محاسبه حجم ارتفاعات منطقه با مدلسازی ArcMap
 • شیوه اصولی تغییر نام عناصر تشکیل دهنده مدل
 • طبقه بندی عناصر رستری در مدل
 • تبدیل تمامی عوارض با Gridcode مشترک به یک نقشه مشخص
 • محاسبات هندسی برای نقشه های رستری در یک طبقه خاص در محیط مدل
 • بکارگیری ابزارهای کاربردی Select و Reclassify و Dissolve و Add Geometry Attributeدر مدلسازی
 • شیوه انتقال بخشی از مدل برای یک خروجی دوم
 • شیوه تهیه یک عکس از مدل ایجاد شده به صورت کامل

جلسه سوم: ساخت ابزار در مدل بیلدر GIS

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۸۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش عملی ساخت ابزار از Model Builder
 • چه اصولی برای تبدیل یک مدل به ابزار باید رعایت شود
 • Model Parameter چیست
 • چگونه می توان متغیرهای مدل را به Model parameter تبدیل کرد؟
 • روش عملی تبدیل Variableهای مدل به Model Parameters
 • داده های خروجی میانه یا Intermediate Data چیست
 • تبدیل مدل جلسه ۱۰۴ به یک ابزار کاربردی
 • تعریف متغیر برای ابزارها در مدلسازی ArcMap
 • تنظیم ترتیب قرارگیری متغیرهای مدل برای ساخت ابزار از Model Builder
 • چطور می توان به ابزار مدل ساخته شده، متغیرهای جدید از ابزارهای جدید افزود

جلسه چهارم: تنظیمات و ابزارهای کاربردی

مدت زمان:  ۴۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش گام به گام مدل بیلدر در GIS
 • خروجی میانه یا Intermediate data در مدل بیلدر چیست؟
 • چگونه می توان خروجی میانه یا intermediate data را در Model Builder ایجاد کرد؟
 • تنظیمات پیشرفته intermediate data در مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیمات بخش Managed در مدل بیلدر
 • تهیه داده های خروجی هر مدل با گزینه Managed
 • رده بندی تنظیمات ابزارهای بکارگرفته شده در مدل بیلدر GIS
  • Tools
  • Environments
  • Model Properties
  • Variables
 • کار با ابزار Clip در مدل بیلدر GIS
 • کار با ابزار Add fields در مدل بیلدر GIS
 • تعیین متغیرهای ابزارهای بکاررفته در مدل جهت ترتیب تنظیمات
 • بکارگیری ابزار Select layer by attribute در مدل بیلدر
 • چگونگی تبدیل نقشه ها با Layer در مدل بیلدر GIS
 • ابزار Copy feature چه کاربردی در مدل بیلدر GIS دارد؟
 • نکات اساسی بکارگیری ابزار Select Layer by location در مدل بیلدر GIS

جلسه پنجم: مدیریت و تنظیمات پیشرفته

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۶۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش تنظیمات ظاهری کاربردی مدل بیلدر در GIS
 • ایجاد عکس پس زمینه در مدل
 • ایجاد شبکه های راهنمای کششی در مدل
 • تغییرات اشکال متغیرهای هر مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیم قرارگیری متغیرهای مدل بیلدر در جهات چهارگانه
 • تغییر ترتیب قرارگیری متغیرهای هر مدل
 • ایجاد راهنما برای ابزار ساخته شده در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • تنظیمات محدودیت برای نوع متغیرهای هر مدل
 • مدیریت کارها و ابزارها در مدل با in-memory workspace
 • معرفی ابزارهای ویژه مدل بیلدر ArcGIS

جلسه ششم: آموزش Select Data

مدت زمان:  ۳۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • کاربرد in-line variable substitution مدل بیلدر در GIS
 • نکات کلیدی در متغیرهای جایگزین در Model Builder
 • شیوه بکارگیری دو گروه متغیرهای جایگزین مدل و سیستمی Model Builder
 • بازخورهای مدل بیلدر چیست؟
 • پیش شرطهای مدل چه زمانی بکار گرفته می شود؟
 • چه زمانی از Feature Set و Record Set در مدل بیلدر استفاده می شود؟
 • شیوه استفاده از ابزار Select Data بعنوان یک Model only tools در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • ابزار خاص Select data در مدل بیلدر چه ویژگی هایی دارد؟
 • آموزش اختصاصی شیوه بکارگیری داده های مودیس و CAD در مدل با ابزار Select data
 • آموزش عملی بکارگیری داده های دارای زیرمجموعه یا Subset
 • آموزش Select Data در مدل بیلدر ArcGIS
 • تعیین Child data در Model Builder
 • تعیین Scale factor برای فراورده های مودیس با ابزار Times
 • تبدیل واحدهای دمای رویه ی زمین با ابزار Minus در محیط مدل بیلدر ArcGIS
 • ساخت متغیرهای خاص برای ابزارهای مدل بیلدر یا Create variable
 • تنظیمات پیشرفته استفاده از داده های CAD در مدل بیلدر GIS
 • تبدیلات داده های CAD در Model Builder
 • تبدیل داده های مختلف به Layer در محیط مدل بیلدر برای تعیین Query

جلسه هفتم: In-line Substitution Model

مدت زمان:  ۳۳ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش in-line variable substitution در مدل بیلدر ArcGIS به صورت گام به گام
 • in-line variable substitution چه کاربردهایی در مدل بیلدر دارد؟
 • دسته بندی های متغیرهای جایگزین
  • System
  • Model
 • تعیین اسم خروجی هر ابزار بعنوان متغیر جایگزین
 • بکارگیری ابزار Calculate value در مدل بیلدر برای تعیین متغیرهای عددی
 • ساخت متغیرهای عددی در مدل بعنوان Model Substitutuon

جلسه هشتم: متغیرهای سیستمی

مدت زمان:  ۳۳ دقیقه

حجم فایل: ۹۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش in-line variable substitution مدل بیلدر بخش متغیرهای سیستمی
 • متغیرهای سیستمی جایگزین در مدلسازی GIS
 • بکارگیری متغیرهای لیست در مدل
 • تعیین خروجی ابزارهای مدل به صورت متغیر سیستمی %i%
 • بکارگیری تکرارگرها با متغیر سیستمی %n%
 • بکارگیری فراورده های مودیس در متغیرهای جایگزین مدل

جلسه نهم: Feature Set و Record Set

مدت زمان:  ۳۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش Feature Set در مدل بیلدر در ArcGIS
 • آموزش ترسیم عوارض به صورت لحظه ای و آنی
 • چگونگی تعریف Feature set در مدل
 • ترسیمات عوارض را با مدلسازی راحت تر کنید
 • بکارگیری الگوها در ترسیمات عوارض در مبحث مدلسازی
 • برش عوارض یک منطقه با بکارگیری feature set در مدل
 • اهمیت Template در ترسیمات عوارض در مدلسازی وکتورها
 • بکارگیری Record set در مدل بیلدر
 • چگونه می توان بر حسب متغیرهای x و y در یک مدل نقشه نقطه ای ترسیم کرد؟

جلسه دهم: تکرارگرها

مدت زمان:  ۲۹ دقیقه

حجم فایل: ۹۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش تکرارگر در Model Builder
 • تکرارگرها یا تکرار کننده ها یا Iterator چه نقشی در مدل بیلدر دارند؟
 • آموزش تکرارگر Feature Selection در مدل بیلدر
 • استفاده از ابزار Select data در مدل بیلدر برای انتخاب Subset Data
 • کار عملی با ابزار Mosaic to new raster برای ترکیب نقشه های رستری
 • آموزش تکرارگر Feature Class در Model Builder

جلسه یازدهم: بکارگیری Iterator

مدت زمان:  ۴۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش عملی بکارگیری Iterator در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از تکرارگر Raster در مدل بیلدر
 • چه زمانی از Iterator Rasters در مدل بیلدر استفاده می شود؟
 • تنظیمات Wildcard در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از ابزار Mosaic To new raster با یک تکرارگر
 • نحوه استفاده از Model Only Tools در مدل بیلدر
 • کاربرد Recursive در مدل بیلدر چیست؟
 • در مدلسازی ArcGIS چگونه می توان از داده های زیرپوشه ها استفاده نمود.
 • ابزار مدلسازی خاص Collect Value
 • کاربرد زیر مدل ها چیست؟
 • چه زمانی از Nested Model استفاده می شود؟
 • اجرای یک ابزار بر روی چندین نقشه مختلف با بکارگیری یک iterator در مدل بیلدر
 • شیوه استفاده از تکرارگر Feature Class
 • تعیین متغیر نام با تنظیمات In-line substitution model
 • ابزار Select در Model چه کاربردی دارد؟
 • ابزار Make feature layer در محیط مدل بیلدر
 • ابزار Copy feature در مدل بیلدر
 • تنظیمات Model Parameters در یک مدل پیچیده
 • آموزش عملی ساخت Nested Model

جلسه دوازدهم: حلقه تکرار

مدت زمان:  ۳۵ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • حلقه تکرار در Model Builder
 • حلقه تکرار For در مدل بیلدر ArcGIS
 • ساخت نقشه حریم برای نقشه ها در مدل بیلدر با تکرار اعداد
 • آموزش حلقه تکرار Feature Selection
 • شیوه انتخاب عوارض با یک خصوصیت معین در مدل بیلدر با تکرارگر
 • ابزار کاربردی Extract value to point
 • کار با Field Calculator
 • کاربرد حلقه تکرار برای جداول اطلاعاتی با Row Selection
 • محاسبه آماره های مکانی با ابزار Zonal Statistics
 • ابزار Split by attribute

جلسه سیزدهم: محاسبات ریاضی مدل بیلدر GIS

مدت زمان:  ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش عملیات و محاسبات ریاضی در Model Builder
 • شیوه محاسبه تابش طیفی تصاویر لندست در مدل بیلدر
 • پاسخ به سوالات ششم جامع مدرسه استادی ArcGIS (بخش اول)
 • چگونگی بکارگیری عملگرهای چهارگانه ریاضی در محیط Model Builder
  • Times
  • Divide
  • Plus
  • Minus
 • ساخت متغیرهای عددی
 • تنظیمات دقیق Cell size و extent بعنوان متغیرهای اساسی محاسبات ریاضی
 • ساخت ابزار برای محاسبات تابش طیفی تصاویر سنجنده لندست در مدل بیلدر

جلسه چهاردهم: معادلات ریاضی

مدت زمان:  ۴۲ دقیقه

حجم فایل: ۱۳۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • آموزش عملیات و معادلات ریاضی در Model Builder
 • ساخت مدلی برای محاسبه دمای رویه زمین با تصاویر لندست
 • شیوه محاسبه لگاریتم در مدل بیلدر
 • تبدیل دمای کلوین به درجه سلسیوس در Model Builder
 • تهیه یک مدل برای مخاسبه شاخص طیفی NDVI
 • محاسبات دمای رویه زمین با فرآورده سنجنده مودیس در Model Builder

جلسه پانزدهم: تکرارگرهای ارزش

مدت زمان:  ۲۹ دقیقه

حجم فایل: ۷۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • اجرای تکرارگر Field Value در مدل بیلدر ArcGIS
 • چگونه می توان به نقشه و متغیر عددی خود مقادیر معینی را اضافه کنیم؟
 • چطور می توان به یاخته های نقشه های بارش و دما مقادیر مشخص را اضافه یا کم کرد؟
 • شیوه ایجاد حریم با مقادیر معین با یک تکرارگر
 • تعیین اسامی نقشه های خروجی با ویژگی In-line substitution model
 • اگر تغییراتی بر روی دما و بارش یک استان ایجاد شود، چه تاثیری بر روی نوع اقلیم منطقه دارد؟

جلسه شانزدهم: مکان یابی با مدل بیلدر GIS

مدت زمان:  ۴۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • مکان یابی مدارس در ArcGIS با مدل بیلدر
 • مسیریابی ارزان بین مبدا و مقصد با بکارگیری داده های رستری و هزینه سفر

جلسه هفدهم: تکرارگرهای جستجو

مدت زمان:  ۲۵ دقیقه

حجم فایل: ۶۵ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • بکارگیری تکرارگر فیلدها
 • کاربرد عملی تکرارگر MultiValue
 • ابزار کاربردی Add Field
 • کار عملی با Iterate file
 • شیوه استفاده از Iterate Table
 • ابزار Collect Value

جلسه هجدهم: ابزارهای تکمیلی

مدت زمان:  ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۸۰ مگابایت

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزار Add Geometry Attribute
 • کاربرد ابزار Summary در مدل بیلدر
 • نحوه استفاده از ابزار Add Field در مدل بیلدر GIS
 • محاسبات فیلدها در مدل
 • ابزار Get value field
 • کار عملی با ابزار Parse Path
 • تهیه یک مدل هیدرولوژی

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع مدل بیلدر GIS | آموزش Model Builder در ArcGIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+