آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام

آموزش ENVI برای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

سلام به علاقمندان آموزش ENVI برای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای
آموزش ENVI برای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

چرا پردازش تصاویر ماهواره ای با آموزش ENVI ؟

یکی از مهمترین مباحثی که در مطالعات علوم زمین همواره مورد توجه و چالش بوده، تهیه و آماده سازی دیتا و نقشه هاست. منابع مختلفی برای تهیه داده ها و نقشه ها وجود دارد، که هر کدام دارای مسائل و مشکلاتی است. برای برخی مطالعات تهیه داده ها و اطلاعات به راحتی انجام می پذیرد اما در برخی از مناطق به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات و یا در دسترس نبودن منطقه، تهیه و تامین اطلاعات و داده ها با مشکل اساسی مواجه است. در گذشته تهیه نقشه ها و داده ها با مطالعات میدانی انجام می گرفت، اما از زمانی که ماهواره ها پا به عرصه علم و فناوری گذاشته اند، فرایند تهیه آمار و اطلاعات سهل و آسان شده است. بنابراین لازم است که در مطالعات مربوط به علوم زمین حتماً شیوه استفاده از تصاویر ماهواره ای رقومی مورد توجه ویژه قرار گیرد. این اطلاعات علاوه بر اینکه از دقت کافی برخوردار هستند، از پوشش مکانی قابل توجهی نیز بهره مند می باشند ، علاوه بر این دوره زمانی حداقل ۴۰ ساله این اطلاعات، اهمیت توجه به آن را دوچندان می نماید. با آموزش ENVI همراه باشید:

از آنجایی که تصاویر ماهواره ای در طیف وسیعی از مطالعات مربوط به علوم زمین مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین لازم است که شیوه بکارگیری و پردازش این داده ها و تهیه نقشه از چنین اطلاعاتی و تطبیق و اعتبار سنجی آن با داده های حاصل از مطالعات میدانی را دانشجویان و محققین بیاموزند. یکی از نرم افزارهایی که به راحتی می تواند طیف وسیعی از تصاویر ماهواره ای رقومی را به خوبی مورد پردازش قرار دهد و داده ها و نقشه های زیادی را از نظر تنوع تهیه نماید، نرم افزار آموزش ENVI است. بنابراین در این دوره آموزشی سعی شده که در ۱۰ جلسه ۴ ساعته شیوه بکارگیری داده های ماهواره ای مختلف در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد و نیازهای اکثر محققین را برآورده نماید.

همین امروز خرید کنید و فیلمها را دریافت کنید

خرید بسته دانلودی

آموزش جامع ENVI
440 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل دانلودی
طرح ویژه

خرید بسته پستی

آموزش جامع ENVI
460 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل پستی
پست پیشتاز

سرفصلهای مجموعه آموزش ENVI

این مجموعه آموزشی در ۲ بخش تهیه شده است که در ادامه می توانید به صورت دقیق مباحث مرتبط با هر بخش را مشاهده کنید.

در هر پروژه سنجش از دور که بحث پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای بررسی می شود، سه دسته فرایند اجرا می شود که شامل موراد زیر می شود:

 • پیش پردازش
 • پردازش
 • پس پردازش

که دوره آموزشی فعلی در همین راستا طراحی و تعریف شده است.

سرفصل کلی مباحث آموزش ENVI به قرار زیر است:

 • شیوه تهیه تصاویر ماهواره ای رایگان برای اجرای پروژه های سنجش از دور و GIS
 • تصحیحات تصاویر ماهواره ای با روشهای دستی و خودکار
  • رادیومتریک
  • اتمسفری
  • هندسی
 • تلفیق، جایگزینی و فیوژن
 • جداسازی تصاویر ماهواره
 • اصلاح خطاهای احتمالی در فرایند تصحیحات
 • محاسبات هندسی و ریاضی
 • بارزسازی تصاویر ماهواره ای
 • اجرای روشهای ترکیب
 • محاسبه متغیرهای تابش، بازتاب و گسیلمندی برای انواع تصاویر ماهواره ای
 • محاسبه شاخص های مختلف برای شناسایی عوارض سطح زمین
 • اجرای روشهای مختلف تبدیلات بر روی تصاویر ماهواره ای
 • انواع مدلهای تلفیق و طبقه بندی تصایور ماهواره ای با روشهای کیفی و کمی
 • بکارگیری انواع فیلترها در پردازش
 • محاسبات سطوح در ENVI و مقایسه آن با ArcGIS
 • تهیه نقشه کاربری
 • تحلیل های زمانی – مکانی
 • بکارگیری عملی روشهای مختلف آشکار سازی تغییرات در طول زمان
 •  و…
فیلم آموزش ENVI
آنچه در جلسه تصحیحات رادیومتریک تصاویر لندست در ENVI می آموزید:
 • فرایند پردازش تصاویر ماهواره ای چگونه است؟
 • پیش پردازش تصاویر ماهواره ای شامل چه مراحلی است؟
 • معرفی تمامی سری های ماهواره لندست
 • ویژگی های طیفی و مکانی سنجنده های مختلف لندست
 • از کجا برای پردازش تصاویر ماهواره ای به صورت رایگان می توان تصویر ماهواره ای تهیه کرد؟
 • در نرم افزار ENVI بهترین روش برای فراخوانی تصاویر کدام است؟
 • شیوه ساخت ترکیب رنگی کاذب
 • بهبود ظاهری تصاویر ماهواره ای با روشهای مختلف Stretch
 • کار عملی با ابزارهای Sharpening و Transparency
 • اندازه گیری مسیرها بر روی تصاویر ماهواره ای در ENVI
 • روشهای مختلف تصحیحات رادیومتریک بر روی تصاویر لندست
 • تصحیحات اتمسفری در ENVI چگونه انجام می شود؟
 • بررسی ویژگی های طیف الکترومغناطیس
 • امواج الکترومغناطیس در سنجش از دور
 • مرور کامل بر فایل MTL تصاویر لندست
 • تصحیح رادیومتریک تصاویر لندستمحاسبه تابش Radiation
 • محاسبه بازتاب TOA
 • تعیین یک منطقه مشخص برای تصحیح رادیومتریک
 • اصول ذخیره سازی تصاویر لندست در ENVI
 • بررسی عملی تاثیر تصحیحات رادیومتریک تصاویر لندست در ENVI
 • بکارگیری الگوریتم FLAASH برای تصحیح اتمسفری تصاویر لندست
 • از چه مدلی برای تصحیح اتمسفری در الگوریتم فلش باید استفاده شود؟
 • تعیین میانگین ارتفاعی منطقه
 • چگونه می توان مقادیر حاصل از تصحیح اتمسفری فلش را Rescale کرد؟
 • کار عملی با ابزار Band Math
 • فرمول نویسی در ENVI برای اصلاحات چگونه انجام می گیرد؟
 • تصحیحات اتمسفری با یک روش سریع و دقیقه QUAC
 • کار با ابزار Dark Subtract برای تصحیحات اتمسفری
 • بکارگیری روشهای تکمیلی برای تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره ایLog Residual
 • IAR
 • Flat Field
 • ارزیابی دقت روشهای تصحیح اتمسفری
 • بکارگیری کتابخانه های طیفی
 • ساخت پروفیل طیفی برای عوارض سطحی
آنچه در جلسه دوم آموزش جامع envi می آموزید: ( تصحیحات اتمسفری تصاویر لندست )
 • تصحیحات اتمسفریک چیست و چه نیازی است که بر روی تصاویر ماهواره ای اجرا شود؟
 • ویژگی های حرارتی زمین چگونه ثبت می شود؟
 • باندهای حرارتی تصاویر لندست چه ویژگی هایی دارد؟
 • چگونگی محاسبه تابش سطح زمین بر روی تصاویر لندست به صورت عملی
 • شیوه برآورد دمای درخشندگی از تصاویر لندست در نرم افزار ENVI
 • چگونگی محاسبه دمای رویه زمین با دو الگوریتم کاربردی
 • چگونه می توان یک پهنه آبی را در تصویر ماهواره ای حذف کرد؟
 • تعیین طول موج محدوده پهنه آبی و تعیین دقیق
 • تعیین دقیق یک ROI
 • کار عملی با ساخت ماسک تصاویر
 • اصلاح ویژگی درونی تصویر در بخش Header file
 • تفاوت بازتاب TOA و بازتاب سطحی چیست؟
 • توانایی گسیلمندی چیست و چگونه می توان بر روی تصویر ماهواره ای محاسبه می شود؟
 • محاسبات عددی بر روی تصاویر ماهواره ای
 • بهبود نمایش و ظاهر دمای رویه زمین
 • محاسبه دستی دما بر روی تصویر ماهواره لندست
  • محاسبه شاخص pv و ts
 • تعیین دمای سطح زمین با بکارگیری شاخص پوشش گیاهی
 • محاسبه شاخص NDVI به صورت دستی
 • تعیین نقش گسیلمندی در تعیین دمای رویه زمین
 • تصحیح اتمسفری باند حرارتی لندست در بخش تصحیحات اتمسفری تصاویر لندست در envi
 • شیوه بکارگیری روابط در Band Math
 • خطای Stripping در تصاویر لندست چیست؟
 • کار عملی در زمینه اصلاح خطای راه راه شدگی یا Stripping در تصاویر لندست ۷
 • کار عملی با افزونه Gap\Fill
 • تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره ای چگونه انجام می شود
 • موزاییک تصاویر ماهواره ای در ENVI
 • ورود به بخش پردازش تصاویر ماهواره ای
 • فیوژن چیست؟
 • چگونه می توان عملیات فیوژن را بر روی تصاویر ماهواره ای اجرا کرد؟
 • اجرای عملی عملیات تلفیق تصاویر ماهواره ای برای بهبود مکانی تصاویر
 • بهبود مکانی تصاویر ماهواره ای با بکارگیری باند پانکروماتیک
آنچه در جلسه سوم آموزش جامع envi می آموزید: ( شاخص طیفی در ENVI )
 • فیوژن با روش Gram Schmidth
 • شاخص های طیفی چیست؟
 • محاسبه انواع شاخص های طیفی پوشش گیاهی
 • محاسبه دستی و خودکار شاخص های طیفی در ENVI
 • تهیه نقشه پوشش با الگوریتم درخت تصمیم گیری
 • محاسبات هندسی کاربریهای بدست آمده
 • محاسبه شاخص آتش سوزی

مشاهده دیگر جلسات این مجموعه آموزشی

آنچه در جلسه چهارم آموزش جامع envi می آموزید: ( پردازش تصاویر ماهواره ای در ENVI )
 • محاسبه شاخص های رطوبت و آب در ENVI
 • چگونگی محاسبه شاخص طیفی NDMI
 • آموزش عملی شاخص طیفی آب MNDWI
 • شناسایی پهنه های ابی با ابزارهای کاربردی Spear و روشهای طبقه بندی نظارت شده
 • محاسبات هندسی پهنه های آبی و مرطوب
 • شیوه بکارگیری انواع فیلترها در ENVILow Pass
 • High Pass
 • آیا می توان پهنه های کم عمق و عمیق آبی را بر روی تصاویر لندست تعیین کرد؟
 • تعیین دامنه طیفی آب
 • نقش ترکیبهای رنگی در تعیین عمق آب
 • تعیین پهنه های برف بر روی تصاویر لندست
 • محاسبه شاخص پوشش برف در ENVI
 • نقش فیلترها در پردازش تصاویر ماهواره ای در envi چیست؟
 • انواع فرکانس و فیلترها
 • بکارگیری انواع فیلترهای بالاگذر و پایین گذر
 • انواع فیلترهای لبه ای
 • تبدیلات یا Transformation و اثر آن در پردازش تصاویر ماهواره ای در envi
 • کار عملی در زمینه ترکیبات و سیستم های رنگی
آنچه در جلسه پنجم آموزش جامع envi می آموزید: ( تبدیلات تصاویر ماهواره ای در ENVI )
 • کاربردهای تبدیلات و Transformation تصاویر ماهواره ای در شناخت پدیده ها
 • نقش ناهمبستگی در پردازش تصاویر لندست
 • بکارگیری ابزار Decorrelation
 • روشهای کاربردی در زمینه ساخت سیستمهای رنگیPCA
 • ICA
 • MNF
 • Photographic Stretch
 • Saturation Stretch
 • Synthetic Color Image
 • Tasseled Cap
 • مقایسه عملی نتایج حاصل از سیستم های رنگی
 • کار عملی با روشهای مولفه اصلی در زمینه ساخت سیستم های رنگی Principal Component Analysis
 • بکارگیری عملگرهای آماری در پردازش های رنگی
 • تعیین میزان همبستگی بین نتایج باندها
 • تعیین میزان نویز موجود در باندهای لندست بر اساس سیستمهای رنگی
 • تعیین میزان روشنایی بر اساس روش تسلدکپ
 • تعیین میزان سبزینگی با روش تسلدکپ
 • مشخص کردن مقدار رطوبت بر مبنای بکارگیری اصول تسلدکپ
 • طبقه بندی تصاویر ماهواره ای چیست؟
 • اصول Classification بر روی تصاویر ماهواره ای
 • تعیین خوشه بندی کلاسهای عوارض
 • کار عملی در زمینه طبقه بندی نظارت نشده UnsupervisedIso data
 • k means
 • بکارگیری یک روش عملی برای طبقه بندی نظارت شده Supervisedروش کاربردی ماهالانوبیس
 • تعیین میزان تفکیک پذیری کلاسها

مشاهده دیگر جلسات این مجموعه آموزشی

آنچه در جلسه ششم آموزش جامع envi می آموزید: ( طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ENVI )
 • کاربردهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ENVI
 • روشهای مختلف طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ENVI
 • تفاوت روش طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده
 • کار عملی با روش طبقه بندی بیشینه شباهت یا Maximum Likelihood
 • طبقه بندی با روش کمترین فاصله Minimum Distance
 • طبقه بندی تصویر لندست با روش جعبه ای Parallelepiped
 • طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با روش شبکه عصبی Neural Network
 • بکارگیری روش ماشین بردار Support vector Machine برای طبقه بندی تصویر لندست
 • بکارگیری تلفیقی شاخص های طیفی و دمای سطح زمین برای شناسایی بهتر طبقات کاربری زمین

 

چه مباحث اساسی در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ENVI مطرح شده است:
 • چگونگی ایجاد نقشه کاربری اراضی با تصاویر ماهواره ای
 • ساخت نقشه کاربری های آب، پوشش گیاهی، شهر و اراضی بایر
 • آزمون روشهای مختلف طبقه بندی برای تعیین بهترین روش
 • کار با تصاویر ماهواره به صورت علمی در دو منطقه جنوبی و شمالی کشور
آنچه در جلسه هفتم آموزش جامع envi می آموزید: ( درخت تصمیم گیری و بارزسازی تغییرات تصاویر ماهواره ای در ENVI )

تنظیمات پیشرفته روش طبقه بندی بیشترین شباهت
تعیین حد آستانه برای روش Maximum Likelihood
تاثیر Probability Threshold در طبقه بندی تصاویر
تعیین بیشینه انحراف معیار برای روش طبقه بندی کمترین فاصله
تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین با روش درخت تصمیم گیری
چگونه می توان به صورت عملی با تصاویر لندست از روش Decision Tree استفاده نمود
کار عملی در زمینه بارزسازی تغییرات تصاویر ماهواره ای در ENVI
تعیین دقیق مقدار و درصد تغییرات کاربری ها در تاریخ های مختلف با تصاویر لندست
مشاهده دیگر جلسات این مجموعه آموزشی

آنچه در جلسه هشتم آموزش جامع envi می آموزید: (کار با تصاویر سنتینل ۲ )
 • معرفی کاربردهای بسیار مهم تصاویر سنتینل ۲
 • مهمترین خصوصیات طیفی و مکانی تصاویر ماهواره سنتینل ۲
 • از کجا تصاویر سنتینل ۲ رایگان را تهیه کنم؟
 • تنظیمات خصوصیات مکانی و ژئورفرنس تصاویر سنتینل ۲ در ENVI
 • تعریف ویژگی های طیفی باندهای سنتنیل ۲
 • کار با نرم افزار تخصصی Snap
 • کار عملی با ماژول Sen2Cor
 • تصحیحات اتمسفری تصاویر سنجنده Sentinel2
 • تهیه نقشه های کاربری با بکارگیری شاخص های طیفی ۳۰ گانه برای تصاویر Sentinel2
 • ارزیابی دقت چیست؟
 • روشهای مختلف ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ENVI
 • Clean up نقشه های طبقه بندی شده چگونه انجام می شود؟
 • اجرا عملیات Post Classification در پردازش تصاویر ماهواره ای
آنچه در جلسه نهم آموزش جامع envi می آموزید: ( کار با فراورده های سنجنده Modis در ENVI )

ویژگی های خاص و کاربردی داده های سنجنده Modis
مهمترین کاربردهای فراورده های سنجنده مودیس
سنجنده Modis در کدام ماهواره ها دیتا جمع آوری می کند؟
شیوه عملی تهیه و دانلود فراورده های مختلف سنجنده مودیس
بکارگیری داده های روزانه سنجنده مودیس
تصحیحات هندسی تصاویر سنجنده مودیس در ENVI
تصحیحات رادیومتریک تصاویر سنجنده Modis در نرم افزار ENVI
پکیج داده های خام تصاویر سنجنده مودیس چه ویژگی های طیفی و مکانی دارند؟
اصول عملی زمین مرجع داده های سنجنده Modis در ENVI
بکارگیری عملی Product دمای سطح زمین (LST) و بررسی تغییرات دمای رویه زمین در ENVI
نصب و کار با اکستنشن Modis Conversion Toolkits در نرم افزار انوی
بررسی رابطه مکانی تغییرات دما و ارتفاع و تعیین میزان همبستگی
شناسایی و بررسی تغییرات پوشش گیاهی و سبزینگی
استفاده از شاخص های NDVI و ENVI در نرم افزار ENVI
چگونگی تعیین میزان تبخیر و تعرق در نقاط مختلف ایران با تصاویر ماهواره ای
تعیین میزن شار رطوبتی، تبخیر و تعرق پتانسیل، شار رطوبتی نهان پتانسیل در ENVI
واکاوی روزهای برف پوشان و پوشش سطح زمین با تصاویر سنجنده Modis در ENVI
تعیین پوشش های سطح زمین یا LandCover به صورت روزانه
رمزگشایی کدهای کاربری های ارضی

آنچه در جلسه دهم آموزش جامع envi می آموزید: ( بکارگیری تصاویر AVHRR و Aster در ENVI )

چگونه از فراورده کاربری اراضی سنجنده استفاده کنیم؟
موشکافی فراورده LandCover سنجنده مودیس و تهیه نقشه پوشش زمین.
استفاده از روش درخت تصمیم گیری برای تعیین کدبندی کاربری های MODIS
آموزش روش Decision Tree برای تهیه نقشه کاربری زمین
فراورده IGBP کاربری چه کدهایی دارد؟
بررسی تغییرات کاربری زمین در بازه های زمانی مختلف
ماهواره NOAA چه ویژگی هایی دارد؟
از کجا تصاویر AVHRR را تهیه کنیم؟
سنجنده AVHRR چه خصوصیات طیفی دارد؟
تصحیحات خاص تصاویر سنجنده AVHRR
فرایند ژئورفرنس تصاویر سنجنده AVHRR
بررسی دمای رویه آب با تصاویر سنجنده AVHRR
شیوه تهیه و بکارگیری تصاویر سنجنده Aster
اجرای تبدیل فرمتها
آماده سازی داده های سنجنده استر برای پردازش
تهیه نقشه کانی های مختلف با تصاویر سنجنده Aster
کاربرد عملی داده های Aster در زمین شناسی
شاخص های Mineralogy در ENVI با تصاویر سنجنده Aster
تهیه نقشه دمای رویه زمین LST با تصاویر استر در ENVI
تصاویر سنجنده Hyperion چه ویژگی هایی دارد؟
از کجا می توان تصاویر سنجنده هایپریون را تهیه کرد؟
کاربرد عملی تصاویر AVHRR و Aster در ENVI
نگاهی کوتاه به این قسمت در ویدیوی زیر داشته باشید

در جلسه ۱۱ پردازش لایدار و DEM در ENVI ارائه شده اند

در این جلسه فرا می گیرد که:

 • کاربرد داده های فراطیفی هایپریون
 • شیوه تصحیحات داده های فراطیفی Hyperion
 • چرایی و چگونگی حذف باندهای اضافه داده های Hyperspectral
 • داده های LIDAR چیست و از کجا تهیه می شود؟
 • اصول کلی و اساسی پردازش داده های لایدار در ENVI
 • از داده های لایدار چه اطلاعاتی استخراج می شود؟
 • پردازش لایدار در ENVI به صورت اصولی و عملی
 • شیوه تهیه نقشه ساختمانها از داده های LIDAR
 • اصول تهیه نقشه درختان و پدیده های شهری و طبیعی از داده های لایدار در ENVI
 • تهیه داده های وکتوری و رستری از داده های لایدار
 • پردازش داده های DEM
 • اصول تهیه نقشه های شیب، وجه شیب، Hillshade و Viewshed
 • چگونگی سه بعدی سازی داده های ارتفاعی در envi

گام دوم: محاسبات هندسی، مقایسه نتایج، مدلسازی (کلیک کنید)

در گام دوم پس از اجرای تمامی مباحث در نرم افزار ENVI از دو نرم افزار دیگر نیز استفاده می شود.

از نرم افزار ArcGIS برای مقایسه نتایج و محاسبات هندسی استفاده می گردد

آنچه در این بخش فرا می گیرید

 • محاسبات هندسی و مقایسه نتایج بین ArcGIS و ENVI
 • مدلسازی تغییرات
 • تهیه انواع نقشه از تصاویر ماهواره ای

چه پروژه هایی آموزش داده می شود؟

در این دوره آموزشی پروژه های متنوعی بحث می شود، از جمله:

 • کار با روش های مختلف تهیه نقشه های پوشش گیاهی و شاخص های پوشش گیاهی
 • کار در زمینه بکارگیری انواع شاخص های معدنی و زمین شناسی
 • اجرای عملی پروژه در زمینه مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری در رابطه با توسعه شهر و شناسایی تغییرات
 • تهیه انواع نقشه کاربری اراضی
 • پروژه مختلف در زمینه آشکارسازی تغییرات
 • پروژه خاص در زمینه هیدرولوژی
 • پروژه های مختلف برای اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی
 • اجرای یک پروژه عملی در زمینه بررسی تغییرات و پیش بینی

همین امروز خرید کنید و فیلمها را دریافت کنید

خرید بسته دانلودی

آموزش جامع ENVI
440 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل دانلودی
طرح ویژه

خرید بسته پستی

آموزش جامع ENVI
460 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل پستی
پست پیشتاز
محمود سلطانیان

مدرس این دوره تخصصی و کاربردی کیست؟

محمود سلطانیان

 • موسس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراح و مدرس جامع ترین دوره آموزشی ArcGIS غیرحضوری ایران (مدرسه استادی ArcGIS)
 • طراحی و تدریس بیش از ۵۰۰ محصول آموزشی
 • بیش از یک دهه سابقه تدریس
 • نویسنده ۸ جلد کتاب آموزشی
 • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی سازمانی
 • مشاور پروژه های ملی و منطقه ای

اطلاعات کلی دوره آموزش ENVI

 • موضوع: آموزش ENVI | پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای
 • مخاطبان: علاقمندان به سنجش از دور (تمامی رشته و تخصص ها)
 • محل برگزاری غیرحضوری: هر جا که شما راحت تر باشید
 • دوره غیر حضوری: هر جایی که شما راحت باشید (این دوره آموزشی به صورت غیرحضوری نیز برگزار می شود، با ضبط فیلم هر جلسه)
 • تاریخ شروع غیرحضوری: همین الان
 • تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
 • مبلغ سرمایه گذاری: ۴۰۰ هزار تومان بسته دانلودی و ۴۲۰ هزارتومان بسته پستی

آنچه با ثبت نام در این دوره دریافت می کنید

دوره استاد بزرگ انوی

چه کسانی باید در دوره آموزش ENVI شرکت کنند:

 • دانشجویان رشته های مختلف جغرافیا (طبیعی و انسانی)
 • دانشجویان سنجش از دور و GIS
 • دانشجویان زمین شناسی
 • دانشجویان منابع طبیعی
 • دانشجویان کشاورزی
 • دانشجویان هواشناسی
 • دانشجویان مخاطرات
 • دانشجویان منابع آب
 • دانشجویان شهرسازی
 • محققین رشته ها و تخصص های فوق
 • و تمامی افرادی که به هر نحوی نیاز به استفاده از تصاویر ماهواره ای دارند.

 

پاسخ برخی سوالات پر تکرار آموزش ENVI

پیش نیازهای شرکت در دوره آموزشی چیست؟

برای شرکت در این دوره آموزشی هیچ پیش نیازی ندارید.

فقط علاقه به آموزش کافی است.

 

با شرکت در این دوره آموزشی چه چیزی دریافت می کنید؟

 • ۱۰ جلسه آموزش کاربردی کار با نرم افزار سنجش از دور ENVI
 • تصاویر ماهواره ای رایگان

 

مهمترین مزیت این دوره آموزشی چیست؟

با شرکت در این دوره آموزشی از توانایی ها و قابلیت های زیر برخوردار خواهید شد

 • تسلط کامل و جامع به نرم افزار ENVI
 • قدرت پردازش تصاویر ماهواره ای بالا
 • تبدیل شدن به یک مدرس حرفه ای در این زمینه
 • حل تمامی مشکلات و مسائلی که در رابطه با پروژه های سنجش از دور ایجاد می شود
 • پروژه محور بودن آموزش ها و مباحث
 • در اختیار داشتن دائمی تمامی مباحث آموزشی
 • دریافت به روزرسانی های مجموعه آموزشی
 • دریافت جامع ترین و کامل ترین آموزش در این زمینه

 

آیا امکان شرکت به صورت غیرحضوری نیز وجود دارد؟

همیشه شرایط برای شرکت در دوره های حضوری آموزش ENVI برای افراد فراهم نمی شود، دلایل مختلفی در این رابطه وجود دارد که ساده ترین آنها عبارتند از:

 • نبود وقت کافی
 • حضور در شهری که امکان برگزاری این دوره ها وجود ندارد
 • نبود منبع کامل و جامع در این زمینه

بنابراین با شرکت در این دوره می توانید از فیلم های آموزشی هر جلسه استفاده کنید

 

بعد پایان دوره چه قولی به شما می‌دهیم؟

قولی که آکادمی سامانه اطلاعات مکانی می دهد:

اگر تمامی آموزش های مطرح شده را گام به گام دنبال کنید و تمریناتی که ارائه می شود را به خوبی پیگیری کنید، مطمئن باشید که به تمامی مباحث سنجش از دور ENVI مسلط خواهید شد و یکی از بهترین ها در این زمینه می شوید.

 

متأسفانه من شرایط مالی شرکت در این دوره را ندارم…

شاید شما بگویید که خیلی دوست دارم در دوره آموزشی جامع ENVI شرکت کنم و در مسیر موفقیت حرکت کنم اما متأسفانه شرایط جور نیست! مثلاً:

 • امکان مالی برای شرکت در این دوره را ندارم.
 • وقت من اجازه نمی‌دهد در این دوره شرکت کنم.
 • راه من دور است و نمی‌توانم حضور داشته باشم.
 • و….

اجازه بدهید بحث را با این داستان زیبا ادامه دهیم:

مرد جوانی از سقراط پرسید: «راز موفقیت چیست؟»  سقراط به او گفت: «فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.» صبح فردا، جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. زمانی که به لبه رود رسیدند به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.  جوان دست و پا می‌زد و همه تلاش خود را می‌کرد که خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را زیر آب نگه دارد.

مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش کبود شد اما بالاخره توانست خود را از دست سقراط نجات دهد. همین که روی آب آمد، نفسی بسیار عمیق کشید.

پس از این که حال مرد جوان جا آمد، سقراط پرسید: «زیر آب ، بیشتر از همه به چه چیزی مشتاق بودی؟»

مرد جوان گفت: «هوا»

سقراط گفت: «هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی، موفقیت را مشتاق بودی، تلاش می‌کنی که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد.»

هر مسأله‌ای که در راه رسیدن به خواسته شما وجود دارد (اگر بهانه نباشد) قابل حل است و این بسته به تلاش شما دارد. این که آیا به اندازه هوا برای رسیدن به خواسته خود اشتیاق دارید؟ یا این که می‌خواهید هیچکدام از گام‌های حل مسأله را به صورت کامل و مکتوب استفاده نکنید؟!

زمانی که عزیزی می‌گوید که «من واقعاً خیلی دوست دارم در این دوره شرکت کنم اما امکان پرداخت هزینه‌اش را ندارم» از او یک سوال می‌پرسیم: «آیا واقعاً خیلی دوست داری؟ و احساس نیاز می‌کنی؟»

پاسخ‌ها عموماً بله است. اما زمانی که می‌گوییم اگر عزیزی در بیمارستان باشد و برای سلامت او باید مبلغی معادل این دوره را چطور تهیه می‌کنی؟ آیا بازهم امکان ندارد به این مبلغ دست پیدا کنی؟! اکثر عزیزان پاسخشان تغییر می‌کند! پس مطمئن باشید هیچ مانعی قوی‌تر از دلیل شما برای رسیدن به یک خواسته نیست!

اگر واقعاً بخواهید راهش را پیدا می‌کنید و اگر نه، بهانه‌اش را…

همین امروز خرید کنید و فیلمها را دریافت کنید

خرید بسته دانلودی

آموزش جامع ENVI
400 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل دانلودی
طرح ویژه

خرید بسته پستی

آموزش جامع ENVI
440 هزار تومان
 • شروع: همین امروز
 • مدت: 30 ساعت
 • دریافت: فایل پستی
پست پیشتاز
ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+