spatial statistics

/برچسب: spatial statistics

فروردین ۱۳۹۷

تحلیل آماره فضایی ArcGIS

توسط |۱۳۹۷-۳-۲۶ ۱۰:۴۵:۳۸ +۰۰:۰۰فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۷|arcgis|

تحلیل آماره فضایی ArcGIS یا Spatial Statistics آماره فضایی ArcGIS شامل مجموعه ابزارهایی می شود که برای شناسایی و تحلیل توزیع فضایی، بررسی الگوها و فرایند ها و روابط مکانی بین عوارض در نقشه ها بکار گرفته می شود. هرچند ممکن است شباهتهایی بین آماره فضایی (مکانی) و غیرمکانی (سنتی) وجود داشته باشد، با اینحال [...]