kriging

/برچسب: kriging

آبان ۱۳۹۷

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی

توسط |۱۳۹۷-۸-۵ ۲۲:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۷|arcgis|

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی[1] این روش یک روش درون یابی زمین آماری است که سختی های مربوط به ساختن یک مدل کریگینگ معتبر را خودکار می نماید. به عبارت دیگر، در تحلیل های زمین آمار نیاز به تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است، اما در روش کریگینگ [...]

شهریور ۱۳۹۷

نقشه خطای استاندارد در زمین آمار GIS | عدم قطعیت

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۳ ۲۱:۵۹:۰۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در مباحث مرتبط با روشهای مختلف میانیابی یا درون یابی در GIS ، گروه روشهای زمین آمار نقش بسیار مهمی دارند. در این میان روش میان یابی زمین آمار کریگینگ عمدتاً نتایج قابل قبولی را ارائه می کند. اما یکی از ویژگی های این روش امکان تهیه نقشه خطای استاندارد در زمین آمار است که [...]

آبان ۱۳۹۶

میان یابی با روش Kriging در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۱۵ +۰۰:۰۰آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶|arcgis|

چگونگی اجرای میان یابی با روش Kriging روشهاي ميانيابي  Spline و  IDW جز روش هاي جبري محسوب مي گردند. اما میان یابی با روش Kriging جز روش هاي زمين آمار است که مبتني بر مدلهاي آماري شامل خودهمبستگي مي باشند. از اين روشها نه تنها براي برآورد رويه يک سطح استفاده مي شود بلکه [...]