focal

/برچسب: focal

شهریور ۱۳۹۷

انواع توابع محاسبه آمار ياخته ای در ArcGIS

توسط |۱۳۹۷-۶-۳۰ ۰۰:۲۷:۲۴ +۰۰:۰۰شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در صورتيکه از توابع محاسبه آمار ياخته ای در ArcGIS استفاده شود مي توان برخي از شاخصهاي آماري مربوط به موقعيت هر ياخته را بر اساس ارزشهاي مختلفي که هر يک از ياخته هاي لايه هاي رستري مختلف ورودي، در يک موقعيت مشترک بين تمام لايه هاي ورودي دارند، محاسبه نمود و مقدار شاخص آماري محاسبه [...]