ASTER

/برچسب: ASTER

مهر ۱۳۹۷

تصحیحات اتمسفری تصاویر سنجنده Aster در نرم افزار QGIS

توسط |۱۳۹۷-۸-۳ ۲۲:۲۵:۳۳ +۰۰:۰۰مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

با آموزش تصحیحات اتمسفری تصاویر سنجنده Aster همراه شوید. سنجنده ASTER یکی از پنج سنجنده ای است که توسط ماهواره TERRA در دسامبر ۱۹۹۹ توسط ژاپن ساخته شد به فضا پرتاب شد و تصویر برداری آن در مارس ۲۰۰۰ شروع گردید. این سنجنده جز سنجنده هایی محسوب می شود که در زمینه EOS[1] یا مشاهدات زمینی استفاده می [...]

مهمترین شاخص های طیفی تصاویر سنجنده ASTER

توسط |۱۳۹۷-۷-۱۸ ۱۱:۱۵:۴۲ +۰۰:۰۰مهر ۱۷ام, ۱۳۹۷|سنجش از دور|

ماهواره تررا TERRA 5 سنجنده را حمل می کند که یکی از مهمترین این سنجنده ها سنجنده ASTER است و در دسامبر ۱۹۹۹ توسط ژاپن ساخته شد به فضا پرتاب شد و تصویر برداری آن در مارس ۲۰۰۰ شروع گردید. این سنجنده جز سنجنده هایی محسوب می شود که در زمینه EOS[1] یا مشاهدات زمینی استفاده [...]