کریگینگ

/برچسب: کریگینگ

آبان ۱۳۹۷

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی

توسط |۱۳۹۷-۸-۵ ۲۲:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۷|arcgis|

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی[1] این روش یک روش درون یابی زمین آماری است که سختی های مربوط به ساختن یک مدل کریگینگ معتبر را خودکار می نماید. به عبارت دیگر، در تحلیل های زمین آمار نیاز به تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است، اما در روش کریگینگ [...]

شهریور ۱۳۹۷

انواع روشهای میانیابی کریجینگ

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۲۰:۱۴:۵۷ +۰۰:۰۰شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

کریجینگ عبارت است از یک روش برآورد زمین آماری است که برپایه متحرک وزن دار استوار می باشد. به طوری که می توان گفت این روش بهترین برآورد کننده خطی نااریب می باشد (تقی زاده مهرجردی و همکاران،1387) روشهای میانیابی کریجینگ متنوع هستند که در این پست به آنها می پردازیم. در کاربرد این روش و برتری [...]