میان یابی

/برچسب: میان یابی

آبان ۱۳۹۷

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی

توسط |۱۳۹۷-۸-۵ ۲۲:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۷|arcgis|

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی[1] این روش یک روش درون یابی زمین آماری است که سختی های مربوط به ساختن یک مدل کریگینگ معتبر را خودکار می نماید. به عبارت دیگر، در تحلیل های زمین آمار نیاز به تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است، اما در روش کریگینگ [...]

شهریور ۱۳۹۷

انواع روشهای میانیابی کریجینگ

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۲۰:۱۴:۵۷ +۰۰:۰۰شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

کریجینگ عبارت است از یک روش برآورد زمین آماری است که برپایه متحرک وزن دار استوار می باشد. به طوری که می توان گفت این روش بهترین برآورد کننده خطی نااریب می باشد (تقی زاده مهرجردی و همکاران،1387) روشهای میانیابی کریجینگ متنوع هستند که در این پست به آنها می پردازیم. در کاربرد این روش و برتری [...]

دی ۱۳۹۶

معرفی تکنیک های درون یابی

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰دی ۱۲ام, ۱۳۹۶|arcgis|

به طور کلی می توان تکنیک های درون یابی را به دو دسته تقسیم بندی کرد: درون یابی زمین آمار درون یابی جبری تکنیک های درون یابی جبري، سطوح را از نقاط اندازه گيري شده، مبتني بر هر يک از دو مدل، اندازه ي همساني يا مشابهت مثل IDW يا درجه هموارسازي مثلاًRBF  بوجود [...]

آبان ۱۳۹۶

میان یابی با روش Spline در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۴۳ +۰۰:۰۰آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶|arcgis|

میان یابی با روش Spline چگونه انجام می گیرد؟ میان یابی با روش Spline  ارزش ياخته ها بر اساس يک تابع رياضي که ميزان خميدگي و انحناء کلي سطح را به حداقل مي رساند محاسبه مي گردد و يک سطح نرم و يکنواخت را ايجاد مي نمايد که دقيقاً از نظر ارزش از بين [...]

میان یابی با روش IDW در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۵۸ +۰۰:۰۰آبان ۲۶ام, ۱۳۹۶|arcgis|

میان یابی با روش IDW وزندهي بر اساس فاصله معکوس در میان یابی با روش IDW با گرفتن ميانگين از ارزش نقاط نمونه برداري شده، ارزش نهايي ياخته هاي لايه رستر خروجي را برآورد مي کند. هرچه نقطه نمونه برداري شده به مرکز ياخته اي که قرار است ارزش آن را برآورد نمود نزديکتر [...]

میان یابی در ArcGIS چه مفهومی دارد؟

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۴:۱۰ +۰۰:۰۰آبان ۲۶ام, ۱۳۹۶|arcgis|

منظور از میان یابی در ArcGIS چیست؟ میان یابی در ArcGIS  بر اساس ارزش تعداد محدودي از نقاط نمونه برداري شده که در سطح محدود مورد مطالعه پراکنده شده­اند، ارزش ياخته­هاي لايه رستر خروجي را به کمک يک رابطه رياضي يا آماري بصورت تخميني برآورد مي کند. از اين قابليت جهت پيش بيني و تخمين [...]