مرجع مکانی

/برچسب: مرجع مکانی

مهر ۱۳۹۷

انواع معادلات انتقال در GIS

توسط |۱۳۹۷-۸-۱۱ ۱۰:۲۰:۰۱ +۰۰:۰۰مهر ۱۳ام, ۱۳۹۷|arcgis|

انواع معادلات انتقال در GIS زماني که لينک هاي جابجايي (نقاط کنترلی) را به تعداد کافي ايجاد کرديد، تصوير رستري را براي اينکه دقيقا در موقعيت مختصات واقعي به صورت دائمي قرار دهيد مي توانيد تصوير را با روشهاي مختلف انتقال يا پيچ و تاب دهيد. براي تعيين مختصات مکاني صحيح براي هر ياخته در [...]