مجموعه داده شبکه

/برچسب:مجموعه داده شبکه

فروردین ۱۳۹۷

خطاهاي شايع ساخت مجموعه داده شبکه

توسط | ۱۳۹۷-۱-۲۳ ۱۹:۲۲:۰۸ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۷|arcgis|

اگر در طول فاز ساختن مجموعه داده شبکه هر خطايي شناسايي شود، پيغامي نمايش داده مي­ شود. اگر هر عارضه شبکه­ هايي داشته باشد در مجموعه داده شبکه ساخته نمي­ شود. خطاهاي شايع ساخت مجموعه داده شبکه به شرح زير است: هندسه، خالي است. طول هندسه عارضه، صفر است. هيچ روش اتصالي يافت نشده. يک [...]