سلسله مراتبی

/برچسب: سلسله مراتبی

شهریور ۱۳۹۷

فرايند تحليل سلسله مراتبي و نحوه اجراي آن

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۴ ۱۵:۰۵:۴۱ +۰۰:۰۰شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۷|مدل|

فرايند تحليل سلسله مراتبی و مراحل آن یکی از بهترین و کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری که بوسیله پژوهشگران استفاده می شود فرایند سلسله مراتبی است که نخستین بار توسط توماس ال ساعتي مطرح شد. اين روش بر مبنای مقايسه هاي زوجي عوامل موثر ایجاد شده و به تصمیم گیران و مدیران امکان بررسي سناريوهاي [...]