روابط فضایی

/برچسب: روابط فضایی

خرداد ۱۳۹۷

انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض | مفهوم سازی روابط فضایی

توسط |۱۳۹۷-۳-۲۶ ۱۰:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۷|arcgis|

یکی از مهمترین تنظیماتی که در هنگام استفاده از ابزارهای مرتبط با تحلیل آماره فضایی خصوصاً ابزارهای مرتبط با تعیین همبستگی فضایی تعیین کرد، انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض یا روشهای مختلف مفهوم سازی روابط فضایی است. انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض عبارتند از: Inverse Distance Inverse Distance Squared Fixed distance band [...]