دم

/برچسب: دم

تیر ۱۳۹۷

کاربردهای داده های DEM | چه نقشه هایی را می توان با فایلهای DEM ایجاد کرد

توسط |۱۳۹۷-۴-۷ ۱۷:۱۶:۲۶ +۰۰:۰۰تیر ۴ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در تمامی پروژه هایی که در نرم افزار ArcGIS اجرا می شود، نقشه ها و دیتاها Data ، نقش بسیار اساسی را باز می کنند. قبلاً اشاره شده بود که داده های GIS به 4 گروه اصلی زیر دسته بندی می شود. رستر وکتور TIN توصیفی هر یک از موارد فوق زیر دارای زیرمجموعه های [...]