درون یابی

/برچسب: درون یابی

آبان ۱۳۹۷

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی

توسط |۱۳۹۷-۸-۵ ۲۲:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۷|arcgis|

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی[1] این روش یک روش درون یابی زمین آماری است که سختی های مربوط به ساختن یک مدل کریگینگ معتبر را خودکار می نماید. به عبارت دیگر، در تحلیل های زمین آمار نیاز به تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است، اما در روش کریگینگ [...]

شهریور ۱۳۹۷

نقشه خطای استاندارد در زمین آمار GIS | عدم قطعیت

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۳ ۲۱:۵۹:۰۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در مباحث مرتبط با روشهای مختلف میانیابی یا درون یابی در GIS ، گروه روشهای زمین آمار نقش بسیار مهمی دارند. در این میان روش میان یابی زمین آمار کریگینگ عمدتاً نتایج قابل قبولی را ارائه می کند. اما یکی از ویژگی های این روش امکان تهیه نقشه خطای استاندارد در زمین آمار است که [...]

شهریور ۱۳۹۷

آموزش میانیابی در Surfer

توسط |۱۳۹۷-۶-۱ ۲۳:۵۷:۱۶ +۰۰:۰۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۷|Surfer|

در این آموزش قصد داریم شیوه اجرای فرایند میانیابی در Surfer را ارائه کنیم. مبنای این آموزش بر اساس نسخه 15 است. با مجموعه آموزشهای Surfer آکادمی سامانه اطلاعات مکانی همراه باشید میان یابی یا درون یابی که بعنوان Interpolation شناخته می شود فرایندی است که می توان بر اساس تعدادی نقطه معلوم یک متغیر را [...]

دی ۱۳۹۶

معرفی تکنیک های درون یابی

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰دی ۱۲ام, ۱۳۹۶|arcgis|

به طور کلی می توان تکنیک های درون یابی را به دو دسته تقسیم بندی کرد: درون یابی زمین آمار درون یابی جبری تکنیک های درون یابی جبري، سطوح را از نقاط اندازه گيري شده، مبتني بر هر يک از دو مدل، اندازه ي همساني يا مشابهت مثل IDW يا درجه هموارسازي مثلاًRBF  بوجود [...]

آبان ۱۳۹۶

میان یابی در ArcGIS چه مفهومی دارد؟

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۴:۱۰ +۰۰:۰۰آبان ۲۶ام, ۱۳۹۶|arcgis|

منظور از میان یابی در ArcGIS چیست؟ میان یابی در ArcGIS  بر اساس ارزش تعداد محدودي از نقاط نمونه برداري شده که در سطح محدود مورد مطالعه پراکنده شده­اند، ارزش ياخته­هاي لايه رستر خروجي را به کمک يک رابطه رياضي يا آماري بصورت تخميني برآورد مي کند. از اين قابليت جهت پيش بيني و تخمين [...]