خطوط توپوگرافی

/برچسب: خطوط توپوگرافی

شهریور ۱۳۹۷

کار با ابزار Contour در ArcGIS

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۱ ۲۱:۴۳:۴۵ +۰۰:۰۰شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

دانلود فیلم آموزش تهیه نقشه کنتور در GIS شیوه تهیه نقشه خطوط منحنی میزان یا خطوط هم ارزش با ابزار Contour در ArcGIS ویژگی بارز داده های رستری ارزش هر یاخته است که با توجه به موضوع نقشه می تواند متفاوت باشد. عموماً هر پیکسل یا یاخته در نقشه های از نوع رستری دارای [...]