جهت

/برچسب:جهت

فروردین ۱۳۹۷

تنظيم راستاهادر تحلیل شبکه GIS

توسط | ۱۳۹۷-۱-۱۲ ۱۰:۳۰:۲۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۷|arcgis|

تنظيم راستاها در تحلیل شبکه ArcGIS راستاها، دستورالعمل­هاي مرتبي در مورد چگونگي مسيريابي هستند. آنها مي ­توانند براي هر مسيري ايجاد شوند که از يک تحليل شبکه ­اي بوجود آمده ­اند تا مادامي که مجموعه داده شبکه از آنها پشتيباني کند. در این بخش به معرفی تنظيم راستاها در بخش تحلیل شبکه GIS می پردازیم. کمينه [...]