آماره فضایی

/برچسب: آماره فضایی

خرداد ۱۳۹۷

انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض | مفهوم سازی روابط فضایی

توسط |۱۳۹۷-۳-۲۶ ۱۰:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۷|arcgis|

یکی از مهمترین تنظیماتی که در هنگام استفاده از ابزارهای مرتبط با تحلیل آماره فضایی خصوصاً ابزارهای مرتبط با تعیین همبستگی فضایی تعیین کرد، انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض یا روشهای مختلف مفهوم سازی روابط فضایی است. انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض عبارتند از: Inverse Distance Inverse Distance Squared Fixed distance band [...]

فروردین ۱۳۹۷

تحلیل آماره فضایی ArcGIS

توسط |۱۳۹۷-۳-۲۶ ۱۰:۴۵:۳۸ +۰۰:۰۰فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۷|arcgis|

تحلیل آماره فضایی ArcGIS یا Spatial Statistics آماره فضایی ArcGIS شامل مجموعه ابزارهایی می شود که برای شناسایی و تحلیل توزیع فضایی، بررسی الگوها و فرایند ها و روابط مکانی بین عوارض در نقشه ها بکار گرفته می شود. هرچند ممکن است شباهتهایی بین آماره فضایی (مکانی) و غیرمکانی (سنتی) وجود داشته باشد، با اینحال [...]