آموزش هایی که به زودی منتشر می شود

در ادامه آموزشهایی که به زودی در آکادمی سامانه اطلاعات مکانی منتشر می شود:

 • بررسی و محاسبات مرتبط با تکتونیک فعال در GIS و RS
 • آموزش جامع و کاربردی پایتون GIS
 • آموزش جامع و کاربردی بکارگیری تصاویر لندست و پردازش در نرم افزار ArcGIS
 • آموزش کاربردی ArcScan
 • آموزش بکارگیری ArcGIS در آب های زیرزمینی
 • پکیج آموزشی سنجش از دور با ArcGIS
 • بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف با داده های سنجش از دور
 • کاربرد ArcGIS و سنجش از دور در بهداشت و پزشکی
 • کاربرد عملی ArcGIS و سنجش از دور در علوم محیطی
 • پایش و بررسی پایگاه داده های بارش و دمای جهانی
 • تحليل مكاني گردوغبار به كمك تصاوير ماهواره اي
 • محاسبه شاخص های اقلیمی با محاسبات ریاضی
 • پهنه بندی و رژیم بندی اقلیمی

===================

فرم زیر را تکمیل کنید و درخواست آموزش دهید تا در اولویت تهیه قرار گیرد