میان یابی زمین آمار در ArcGIS | مدرسه استادی ArcGIS جلسه ۹۶

//میان یابی زمین آمار در ArcGIS | مدرسه استادی ArcGIS جلسه ۹۶

میان یابی زمین آمار در ArcGIS | مدرسه استادی ArcGIS جلسه ۹۶

14,500تومان

آموزش روش میان یابی زمین آمار در ArcGIS

مدت زمان:  27 دقیقه

حجم فایل: 73 مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: 1395-1396

مدرس: محمود سلطانیان

توضیحات

آموزش عملی میان یابی زمین آمار در ArcGIS

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۷۳ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  • روش میان یابی چندجمله ای عام GPI
  • آموزش عملی روش میانیابی Global Polynomial interpolation
  • چه زمانی از روش میانیابی GPI استفاده می شود؟
  • روش میان یابی چند جمله ای محلی
  • آموزش عملی روش میانیابی Local Polynomial Interpolation
  • آموزش عملی روش میان یابی توابع پایه شعاعی RBF
  • چگونه از روش Radial Basis Function استفاده شود