آکادمی سامانه اطلاعات مکانی

میان یابی زمین آمار در ArcGIS | مدرسه استادی ArcGIS جلسه ۹۶

آموزش عملی میان یابی زمین آمار در ArcGIS

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۷۳ مگابایت

کیفیت: HD

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

  • روش میان یابی چندجمله ای عام GPI
  • آموزش عملی روش میانیابی Global Polynomial interpolation
  • چه زمانی از روش میانیابی GPI استفاده می شود؟
  • روش میان یابی چند جمله ای محلی
  • آموزش عملی روش میانیابی Local Polynomial Interpolation
  • آموزش عملی روش میان یابی توابع پایه شعاعی RBF
  • چگونه از روش Radial Basis Function استفاده شود
مدرس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی شویدبرای ثبت نام کلیک کنید
+