آکادمی سامانه اطلاعات مکانی

کارگاه آموزشی | تهیه نقشه پوشش اراضی با تصاویر لندست و سنتینل ۲

در این کارگاه از تصاویر کدام ماهواره ها استفاده می شود:

 • ماهواره لندست
 • ماهواره سنتینل

 

چه نرم افزارهایی در این کارگاه آموزش داده می شود:

 • نرم افزار ENVI
 • نرم افزار ArcGIS

کارگاه برگزار شد، می توانید فیلم کارگاه را خرید کنید

چه مباحثی در این کارگاه آموزش داده می شود:

 • روشهای تهیه تصاویر ماهواره ای رایگان لندست و سنتینل
 • اجرای انواع تصحیحات
  • تصحیحات رادیومتریک
  • تصحیحات اتمسفریک
 • بکارگیری و تلفیق تصاویر ماهواره ای مختلف
 • محاسبه شاخص طیفی پوشش گیاهی
 • اجرای فرایند فیوژن Fusion
  • بکارگیری الگوریتم Gram Schmidt
 • استفاده از روشهای طبقه بندی مختلف
  • طبقه بندی نظارت شده
   • طبقه بندی درخت تصمیم گیری
   • طبقه بندی با روش بیشینه شباهت
   • طبقه بندی با روش فواصل کمینه
   • طبقه بندی با روش شبکه عصبی
   • طبقه بندی با روش ماشین بردار پشتیبان
  • طبقه بندی نظارت نشده
   • روش طبقه بندی K-Means Classification
 • روشهای نمونه گیری از مناطق مختلف طبیعی و انسانی به صورت متنوع
  • محاسبات آماری و هندسی نمونه ها
  • محاسبات تفکیک پذیری و تعیین تباین
 • استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای
 • تهیه نقشه کاربری های اراضی و پوشش اراضی
 • واکاوی تغییرات سطح زمین
 • انتقال تمامی نقشه های تهیه شده به ArcGIS

کارگاه برگزار شد، می توانید فیلم کارگاه را خرید کنید

آنچه در این کارگاه دریافت می کنید:

 • ۳ ساعت آموزش کاربردی و عملی و گام به گام
 • جزوه آموزشی رایگان
 • یک هدیه به ارزش ۲۰۰ هزارتومان به قید قرعه

 

زمان برگزاری:

چهارشنبه: ۱۷ آبان ماه  برگزار شد

ساعت: ۹-۱۲

 

مکان برگزاری:

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیای و برنامه ریزی

 

چه کسانی باید در این کارگاه شرکت کنندگان

 • تمامی دانشجویان و محققین علوم زمین
 • تمامی کسانی که به هر نحو با تصاویر ماهواره ای در ارتباط هستند
 • تمامی کسانی که نیاز به نقشه های کاربری سطح زمین دارند
 • تمامی کسانی که می خواهند نقشه نوع پوشش سطح را تهیه کنند
 • اگر می خواهید با شیوه تهیه نقشه پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره ای آشنا شوید
 • کسانی که می خواهند تغییرات وسعت شهرها را در دوره های مختلف واکاوی کنند
 • و…

 

کارگاه برگزار شد، می توانید فیلم کارگاه را خرید کنید

 

مدرس:

محمود سلطانیان

 

فیلم کارگاه آماده خرید است

 

هدیه ویژه:

به قید قرعه به یک نفر از شرکت کنندگان یک هدیه ۲۰۰ هزارتومانی داده می شود

مدرس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی شویدبرای ثبت نام کلیک کنید
+