کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

(دیدگاه 1 کاربر)

24,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

یکی از نیازهای اساسی امروز کاربران GIS آشنایی با مباحث کارتوگرافی و نحوه نمایش نقشه هاست. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود منبع و کتابی در این خصوص بر آن شدیم تا کتابی را آماده کنیم تا بتواند حداقل نیاز کاربران را برآورده نماید.

کتابی که پیش رو دارید در هفت فصل تدوین شده است. در فصل نخست کتاب به مباحث مقدماتی و کلیاتی از کارتوگرافی پرداخته می­شود، فصل دوم ابزارهای پردازشی و تحلیلی را به طور کامل مورد بررسی قرار داده، فصل سوم مدلسازی را به تشریح بیان کرده، فصل چهارم به طور اخص مرتبط با کارتوگرافی است. در فصل پنجم مباحث مرتبط با دیمانسیون طرح شده، در فصل ششم خصوصیات Snapping طرح شده و نهایتاً در فصل هفتم سری داده های زمانی بیان شده است. امید است که مباحث طرح شده در این کتاب نیاز کاربران محترم خصوصاً نیازهای کارتوگرافی را برآورده نماید. ذکر این نکته الزامی است که بهتر است قبل از استفاده از این کتاب با مباحث عمومی GIS آشنایی داشته باشید (به جلد نخست کتاب پنج گام تا فراگیری ArcGIS مراجعه نمائید).

مباحث ذکر شده در این کتاب بر اساس آخرین نسخه نرم افزار یعنی ArcGIS 10 بیان شده است.

 

فهرست مطالب کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

 

فصل اول: کلیات ۱
مقدمه ۳
مقیاس نقشه ۳
شبکه جغرافیایی ۴
خطوط محدوده نقشه ۴
اندازه و شکل زمین ۵
ژئوئید ۶
مختصات جغرافیایی ۶
سیستم های تصویر ۷
سیستم تصویر مخروطی ۸
سیستم تصویر استوانه ای ۸
سیستم تصویر آزیموتال ۸
سیستم تصویر هذلولی ۹
سیستم تصویر هم مساحت ۹
نقش اساسی کارتوگرافی در GIS ۹
مدل داده ها ۱۰
مدل داده برداری ۱۱
مدل اسپاگتی ۱۱
مدل توپولوژی ۱۲
مدل داده رستری ۱۲
پایگاه داده ۱۳
فصل دوم: ابزارهای تحلیلی ۱۵
مجموعه ابزارهای Extract ۱۷
Clip ۱۷
Select ۲۰
Split ۲۳
Table Select ۲۵
مجموعه ابزارهای Overlay ۲۸
Erase ۲۸
Identity ۳۱
Intersect ۳۳
Spatial Join ۳۵
Symmetrical Diffrence ۳۷
Union ۳۹
مجموعه ابزارهای Proximity ۴۰
Buffer ۴۰
مثالی از ترکیب Buffer، Erase و Clip ۴۴
Create Theisen Polygon ۴۵
مجموعه ابزارهای Statistics ۴۷
Frequency ۴۷
Merge ۴۹
Multiple Ring Buffer ۵۱
فصل سوم: مدلسازی ۵۳
مدلسازی چیست؟ ۵۵
عناصر مدل ۵۵
حالتهای اجرای یک مدل ۵۶
محیط اصلی برنامه Model builer ۵۸
روش های اتصال داده ها به ابزارها ۵۹
ذخیره سازی مدل ۶۰
خروجی گرفتن از مدل ۶۰
اجرای یک مدل ۶۲
فصل چهارم: کارتوگرافی ۷۱
نمایش ها چه هستند؟ ۷۳
استفاده از نمایش ها برای بهبود ظاهر عوارض ۷۳
کار با نمایش ها ۷۴
نهادینه کردن لایه ها با نمایش ها ۷۴
کار با قوانین نمایش ۷۴
قوانین نمایش همپوش ۷۶
واژگان اصلی نمایش ۷۷
نمایش ۷۷
قانون نمایش ۷۷
لایه نمادین نمایش ۷۷
اثر هندسی ۷۷
روش جایگزین نشانگذار ۷۸
همپوشی نمایش ۷۸
نشانگذار نمایش ۷۸
نمایش آزاد ۷۸
روشهای جایگزینی نشانگذار ۷۹
اثرات ژئومتریک ۷۹
فهم منطق ژئومتری نمایش ۷۹
نمایش چیست؟ ۸۰
چگونه نمایش ها را روی نقشه خود ترسیم کنیم؟ ۸۰
تفاوت بین قانون نمایش و نماد منظم چیست؟ ۸۱
آیا نمایش، نوعی داده اند؟ ۸۱
آیا برای استفاده از نمایش ها نیاز است که با داده ها نمادینه شده شروع کنیم؟ ۸۱
چه اتفاقی برای لایه می افتد هنگامیکه نمایشی به آن اضافه می شود؟ ۸۱
چگونه قوانین نمایش را به عوارض اختصاص دهیم؟ ۸۲
آیا برای بکاربردن نمادشناسی نمایش می توانیم از داده های خود استفاده کنیم؟ ۸۲
آیا هندسه نمایش عوارض از هندسه فضایی آن متفاوت است؟ ۸۲
آیا نمایش ها در محیط سه بعدی کار می کنند؟ ۸۲
افزودن یک نمایش به یک لایه ۸۳
نحوه ساختن یک نمایش برای یک لایه نمادینه شده ۸۵
کار با نمایش های  مرتبط با Feature Class ۸۷
نمادینه کردن یک لایه با یک نمایش ۸۷
کار با نمایش های عوارض ۸۸
تمرین۱: فراگیری اصول نمایش ها ۸۹
ایجاد نمایش در ArcMap ۸۹
نمادسازی لایه ها با نمایش ها در ArcMap ۹۱
آماده سازی یک Feature class برای ساخت یک نمایش در محیط ArcCatalog ۹۳
تمرین ۲: تعامل با ویژگی های نمایش ۹۴
افزودن قوانین نمایشی جدید ۹۴
بکاربردن قوانین نمایش جدید برای عوارض ۹۷
اضافه کردن اثرات هندسی به قوانین نمایش ۱۰۱
افزودن نشانه ها به نمادهای پلیگونی ۱۰۴
اضافه کردن نشانگذارها به نشانه شناسی چندضلعی ۱۰۴
تمرین ۳: انجام ویرایش ها با نمایش ها ۱۰۶
ویرایش نمایش ها عارضه ۱۰۷
جعبه ابزار Representation Properties ۱۰۸
تمرین ۴: استفاده از ابزار Geoprocessing برای نمایش ها ۱۰۹
ابزار Geoprocessing جهت ابزار پیچیده ۱۱۲
ابزار Geoprocessing جهت یافتن تعارضات گرافیکی ۱۱۵
ایجاد ارتباطات پنهانی ۱۱۶
پراکنش نشان ها ۱۲۱
ایجاد روگذر و زیرگذر برای خیابان ها ۱۲۳
محاسبه مدارات و نصف النهار مرکزی برای لایه ها ۱۲۵
محاسبه میزان چرخش از شمال واقعی ۱۲۶
محاسبه زون UTM نقشه ۱۲۷
ساخت لایه شبکه مختصات جغرافیایی راهنما ۱۲۷
متراکم کردن نقاط ۱۳۰
متراکم کردن پلیگون ها ۱۳۰
حذف تمامی ساختمان ها با مساحت کمتر از ۱۹۰ متر مربع ۱۳۲
خلاصه سازی خطوط و پلیگون ها ۱۳۳
هموارسازی خطوط و پلیگون ها ۱۳۴
فصل پنجم: دیمانسیون ۱۳۷
دیمانسیون ها چه هستند؟ ۱۳۹
انواع دیمانسیون ۱۳۹
لایه های دیمانسیون ۱۴۱
ملاحظات کاربردی ۱۴۱
ساخت لایه دیمانسیون ۱۴۱
مدلهای دیمانسیون ۱۴۵
ایجاد و مدیریت مدلهای دیمانسیون ۱۴۶
ساخت و ویرایش مدل دیمانسیون ۱۴۷
هندسه عوارض دیمانسیون ۱۴۹
ابزارهای ساخت دیمانسیون ۱۵۱
ایجاد دیمانسیون ها بر مبنای دیگر عوارض ۱۵۴
ترسیم دیمانسیون ها ۱۵۵
فصل ششم: Snapping ۱۵۷
کار با محیط Snapping ۱۵۹
انتخاب محیط Snapping برای ویرایش عوارض ۱۶۰
تنظیمات محیط Snapping ۱۶۱
محیط کلاسیک Snapping ۱۶۲
فعال سازی راهنمای Snapping ۱۶۴
فصل هفتم: داده های زمانی ۱۶۷
سری داده های زمانی ۱۶۹
جمع آوری داده های زمانی ۱۶۹
برای فیلدهای از نوع String ۱۷۰
برای فیلدهای عددی ۱۷۱
تفکیک کننده ها ۱۷۲
داده های زمانی در جداول مجزا ۱۷۲
ارتباط جداول ۱۷۳
ارتباطات یک به چند ۱۷۳
دلیل استفاده از داده های زمانی ۱۷۳
روند فعال سازی داده های زمانی در محیط ArcMap ۱۷۴
نمایش سری داده های زمانی در محیط نرم افزار ۱۷۵
نمایش تاریخ وقوع هر عارضه همزمان با اجرای داده های زمانی ۱۷۶
نمایش داده های زمانی بوسیله گراف ۱۷۷
واژه نامه ۱۸۱
یاری نامه

 

1 دیدگاه برای کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

  1. احمد نذیر “رضایی”

    نظر به فهرست که این کتاب دارد، باید کتاب فوق العاده ای باشد.

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده