تحلیل آمار فضایی در GIS

5.00 1 رای
99,000 تومان

تحلیل آمار فضایی در GIS مباحثی که در این فیلم آموزشی خواهید آموخت: تحلیل الگوها تحلیل خوشه ها ابزارها تکمیلی…

99,000 تومان

خوشه بندی زیاد و کم High Low Clustering | تحلیل آماره فضایی GIS | استادی ۱۳۹

5.00 1 رای
22,900 تومان

خوشه بندی زیاد و کم High Low Clustering الگوی خوشه بندی زیاد و کم High Low Clustering | تحلیل آماره…

22,900 تومان