آموزش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی تصاویر لندست در ENVI

1.00 1 رای
38,900 تومان

آموزش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی تصاویر لندست در ENVI تاحالا برای شما پیش آمده که بخواهید… تغییرات وسعت پوشش گیاهی یک منطقه…

38,900 تومان

پایش تغییرات پوشش ارضی با داده های MODIS در ArcGIS

نقشه پوشش ارضی یا کاربری اراضی (یا پوشش سطح زمین) که معادل Land Cover است بعنوان یکی از مهمترین مولفه…

35,000 تومان

پردازش تصاویر سنجنده مودیس در ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

این مجموعه آموزشی در ۵ بخش تهیه شده است که هر یک از بخشها به یک موضوع مشخص می پردازد:…

145,000 تومان

کارگاه آموزشی | تهیه نقشه پوشش اراضی با تصاویر لندست و سنتینل ۲

کارگاه آموزشی | تهیه نقشه پوشش اراضی با تصاویر لندست و سنتینل ۲ در این کارگاه از تصاویر کدام ماهواره…

48,000 تومان