آنالیز آماری پروژه در نرم افزار Minitab | سری های زمانی و خوشه ای و عاملی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

آشنایی با نرم افزارهای آماری برای کارشناسان همه رشته ها  اجتناب ناپذیر است. یکی از نرم افزارهای مناسب برای این…

35,000 تومان

تحلیل آمار فضایی در GIS

5.00 1 رای
99,000 تومان

تحلیل آمار فضایی در GIS مباحثی که در این فیلم آموزشی خواهید آموخت: تحلیل الگوها تحلیل خوشه ها ابزارها تکمیلی…

99,000 تومان