آموزش صفر تا صد ArcGIS | گام سوم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود؟ دانشجویان و محققین رشته‌های: GIS و سنجش از دور، جغرافیا، نقشه برداری،…

700,000 تومان

تحلیل آمار فضایی در GIS

5.00 1 رای
99,000 تومان

تحلیل آمار فضایی در GIS مباحثی که در این فیلم آموزشی خواهید آموخت: تحلیل الگوها تحلیل خوشه ها ابزارها تکمیلی…

99,000 تومان

تحلیل الگوها در آمار فضایی ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان

آمار فضایی ArcGIS شامل مجموعه ابزارهایی می شود که برای شناسایی و تحلیل توزیع فضایی، بررسی الگوها و فرایند ها…

69,000 تومان

تحلیل توزیع جغرافیایی در آمار فضایی ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

اندازه و تحلیل توزیع جغرافیایی در آمار فضایی ArcGIS شامل ابزارهایی می شود که به ما کمک می کند تا…

30,000 تومان

تحلیل خوشه ها در آمار فضایی ArcGIS

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

ابزارهای تحلیل خوشه ها در آمار فضایی ArcGIS شامل ابزارهایی است که برای نمایش و تهیه نقشه الگوهای پراکنش استفاده…

55,000 تومان