کتاب

 • موجود نیست
  عنوان: سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی نویسنده: محمود سلطانیان، امیرحسین حلبیان نوع: کاربردی و عملی همراه با مثال سال انتشار: 1390 عملیاتی و کاربردی ======= از آنجایی کتاب ها دارای قفل سخت افزاری است و برای مشاهده کتابها نیاز به رمز عبور دارید. بنابراین پس از باز کردن فایل کتاب یک کد بر اساس سخت افزار سیستم شما و شماره شناسایی سیستم برای شما ظاهر می گردد (Machine ID) که باید این کد به همراه کد محصول CARTOGIS به همین ایمیل ارسال کنید تا رمز عبور برای شما ارسال گردد. هر کتاب کد مجزا نیاز دارد. girps.ir@Gmail.com هر رمز عبور فقط برای یک شناسه کتاب جهت استفاده بر روی یک سیستم کامپیوتر ارسال می گردد، بنابراین پس از اجرای کتاب آموزشی بر روی یک سیستم کامپیوتر، این رمز عبور قابل استفاده در دیگر سیستمهای کامپیوتری نیست . در لیست زیر می توانید مشخص کنید که کتاب را می خواهید بر روی چند کامپیوتر باز کنید.
 • موجود نیست
  عنوان: سامانه اطلاعات جغرافیایی و اقلیم شناسی نویسنده: دکتر سعید موحدی، محمود سلطانیان سال انتشار: 1390 نوع: کاربردی موضوع: اقلیم و gis ======= از آنجایی کتاب ها دارای قفل سخت افزاری است و برای مشاهده کتابها نیاز به رمز عبور دارید. بنابراین پس از باز کردن فایل کتاب یک کد بر اساس سخت افزار سیستم شما و شماره شناسایی سیستم برای شما ظاهر می گردد (Machine ID) که باید این کد به همراه کد محصول ClimateGISBOOK به همین ایمیل ارسال کنید تا رمز عبور برای شما ارسال گردد. هر کتاب کد مجزا نیاز دارد. علاوه بر این نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را نیز در ایمیل ارسالی معرفی نمایید . girps.ir@Gmail.com هر رمز عبور فقط برای یک شناسه کتاب جهت استفاده بر روی یک سیستم کامپیوتر ارسال می گردد، بنابراین پس از اجرای کتاب آموزشی بر روی یک سیستم کامپیوتر، این رمز عبور قابل استفاده در دیگر سیستمهای کامپیوتری نیست . بر اساس نیاز خود یکی از بسته های کاربری را از لیست زیر انتخاب کنید
 • موجود نیست
  کتاب: آموزش مباحث ArcGIS در ژئومورفولوژی نویسنده: دکتر عبدالله سیف، محمود سلطانیان سال انتشار: 1390 نوع: کاربردی و عملی همراه با مثال ======== از آنجایی کتاب ها دارای قفل سخت افزاری است و برای مشاهده کتابها نیاز به رمز عبور دارید. بنابراین پس از باز کردن فایل کتاب یک کد بر اساس سخت افزار سیستم شما و شماره شناسایی سیستم برای شما ظاهر می گردد (Machine ID) که باید این کد به همراه کد محصول geomorphologybook به همین ایمیل ارسال کنید تا رمز عبور برای شما ارسال گردد. هر کتاب کد مجزا نیاز دارد. علاوه بر این نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را نیز در ایمیل ارسالی معرفی نمایید . girps.ir@Gmail.com هر رمز عبور فقط برای یک شناسه کتاب جهت استفاده بر روی یک سیستم کامپیوتر ارسال می گردد، بنابراین پس از اجرای کتاب آموزشی بر روی یک سیستم کامپیوتر، این رمز عبور قابل استفاده در دیگر سیستمهای کامپیوتری نیست . بر حسب نیاز خود یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید
 • موجود نیست

  کتاب پنج گام تا فراگیری ArcGIS

  8,000تومان16,000تومان
  عنوان: پنج گام تا فراگیری ArcGIS نویسنده: محمود سلطانیان نوع: کاربردی و عملی همراه با مثال سال انتشار: 1390 عملیاتی و کاربردی ======= از آنجایی کتاب ها دارای قفل سخت افزاری است و برای مشاهده کتابها نیاز به رمز عبور دارید. بنابراین پس از باز کردن فایل کتاب یک کد بر اساس سخت افزار سیستم شما و شماره شناسایی سیستم برای شما ظاهر می گردد (Machine ID) که باید این کد به همراه کد محصول 5stepsbook به همین ایمیل ارسال کنید تا رمز عبور برای شما ارسال گردد. هر کتاب کد مجزا نیاز دارد. علاوه بر این نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را نیز در ایمیل ارسالی معرفی نمایید . girps.ir@Gmail.com هر رمز عبور فقط برای یک شناسه کتاب جهت استفاده بر روی یک سیستم کامپیوتر ارسال می گردد، بنابراین پس از اجرای کتاب آموزشی بر روی یک سیستم کامپیوتر، این رمز عبور قابل استفاده در دیگر سیستمهای کامپیوتری نیست . بر حسب نیاز خود یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید
 • موجود نیست

  کتاب تحلیل شبکه با ArcGIS

  12,000تومان20,000تومان
  عنوان: تحلیل شبکه با GIS نویسنده: دکتر امیرحسین حلبیان، محمود سلطانیان انتشار: 1391 ======== از آنجایی کتاب ها دارای قفل سخت افزاری است و برای مشاهده کتابها نیاز به رمز عبور دارید. بنابراین پس از باز کردن فایل کتاب یک کد بر اساس سخت افزار سیستم شما و شماره شناسایی سیستم برای شما ظاهر می گردد (Machine ID) که باید این کد به همراه کد محصول NETWORK ANALYST BOOK به همین ایمیل ارسال کنید تا رمز عبور برای شما ارسال گردد. هر کتاب کد مجزا نیاز دارد. علاوه بر این نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را نیز در ایمیل ارسالی معرفی نمایید . girps.ir@Gmail.com هر رمز عبور فقط برای یک شناسه کتاب جهت استفاده بر روی یک سیستم کامپیوتر ارسال می گردد، بنابراین پس از اجرای کتاب آموزشی بر روی یک سیستم کامپیوتر، این رمز عبور قابل استفاده در دیگر سیستمهای کامپیوتری نیست بر حسب نیاز خود یکی از بسته های کاربری زیر را انتخاب کنید