واکاوی فراورده Land Cover سنجنده مودیس

سلام. در ادامه سری آموزش های مرتبط با فراورده های سنجنده مودیس در این بخش قصد داریم که فراورده Land Cover سنجنده مودیس را واکاوی کنیم.

این فراورده که بعنوان MODIS/Terra and Aqua Combined Land Cover شناخته می شود و به MCD12 معروف است به صورت سالانه تصویر کاربری اراضی و پوشش سطحی زمین را تهیه می نماید. برای تهیه این تصویر از تصاویر سنجنده مودیس ماهواره تررا و آکووا به صورت ترکیبی استفاده شده است.

تصاویر که با Q1 تعریف شده برای هر سال از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ تهیه شده است و اندازه یاخته های آن ۵۰۰ متری است.

اما تصاویری که با C1 تعریف شده دارای یاخته های ۵۶۰۰ متری هستند.

این تصاویر را می توان در گروه های زیر دسته بندی کرد:

  • IGBP ==> International Geosphere-Biosphere Programme
  • UMD ==> University of Maryland
  • LAI ==> Leaf Area Index
  • BGC ==> BIOME-Biogeochemical Cycles
  • PFT ==> Plant Functional Types
  • LCCS1 ==> FAO-Land Cover Classification System land cover
  • LCCS2 ==>  FAO-Land Cover Classification System land use
  • LCCS3 ==> FAO-Land Cover Classification System surface hydrology
  • QA ==> Quality Assurance

هر یک از گروه های فوق که انتخاب شوند، کاربریهای سطح زمین یا پوشش های سطح زمین را می توان از آن استخراج نمود.

اما هر کاربری با یک کد مشخص ارائه شده است. مثلاً برای گروه اول از جدول زیر می توان بعنوان راهنمای کدها استفاده نمود.

 

۱ Evergreen Needleleaf Forests
۲ Evergreen Broadleaf Forests
۳ Deciduous Needleleaf Forests
۴ Deciduous Broadleaf Forests
۵ Mixed Forest
۶ Closed Shrublands
۷ Open Shrublands
۸ Woody Savannas
۹ Savannas
۱۰ Grasslands
۱۱ Permanent Wetlands
۱۲ Cropland
۱۳ Urban and Built-up Land
۱۴ Cropland/Natural Vegetation Mosaics
۱۵ Permanent Snow and Ice
۱۶ Barren
۱۷ Water Bodies
۲۵۵ Unclassified

برای دریافت راهنمای دیگر گروه ها کلیک کنید.

برای دانلود این Product یا فراورده مودیس بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود تصاویر سنجنده مودیس

برچسب‌ها:
آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*