آموزش ابزارهای GIS

ابزارهای زیادی در نرم افزار ArcGIS وجود دارد که می توان از آنها در پروژه ها استفاده کرد. روشهای مختلفی برای دسترسی به این ابزارها وجود دارد که در این بخش به شما معرفی می شود. با آموزش ابزارهای GIS از آکادمی سامانه اطلاعات مکانی همراه باشید.

آموزش ابزارهای GIS

اولین بخشی که می توان به پرکاربردترین ابزارهای GIS دسترسی پیدا کرد، منوی Geoprocessing در نرم افزار ArcMap است.

در این بخش مهمترین ابزارها عبارتند از:

  • ابزار Buffer : از این ابزار برای ترسیم حریم استفاده می شود. این ابزار نقشه های حریم را به صورت عوارض پلیگون ایجاد می کند.
  • ابزار Clip : اگر بخواهید بخشی از یک نقشه وکتوری را برش دهید می توانید از ابزار Clip استفاده کنید.
  • ابزار Intersect :ساخت یک نقشه جدید از چند عارضه ای که با یکدیگر تلاقی دارند از ویژگی های این ابزار است. نقشه جدید فقط از بخشهای مشترک نقشه های ورودی ایجاد می شود.
  • ابزار Union :ابزار Union برای تهیه یک نقشه جدید از عوارضی که به صورت الحاقی هستند بکار گرفته می شود. تمامی عوارض و ویژگی های آنها با بکار گیری این ابزار در نقشه خروجی خواهند بود.
  • ابزار Merge : اگر چندین نقشه از یک نوع در اختیار داشته باشید و بخواهید آنها را با هم ترکیب کنید می توان از ابزار Merge استفاده کرد.
  • ابزار Dissolve: این ابزار برای یک نقشه کاربرد دارد. به این صورت که می توان عوارض موجود در یک نقشه را با یکدیگر ادغام کرد. این حالت می تواند بر اساس ویژگی های جدول اطلاعاتی هم باشد.

ابزارهای geoprocessing در gis

روش دومی که می توان به ابزارها دسترسی پیدا کرد کار با جعبه ابزار ArcToolbox است.

در این جعبه ابزار بیش از ۷۰۰ ابزار قرار گرفته است که به صورت دسته بندی های مختلفی ارائه می شود.

جعبه ابزار ArcToolbox در gis

در ادامه چند آموزش مرتبط به شما معرفی می شود | بر روی هر آموزش کلیک کنید:

 

آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*