سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System

سلام

مقدمه

برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده کار بر روی اولین سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System آغاز شد. در این سامانه ­ها عکسهای هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک، زمین ­شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژیهای لازم برای کار با داده های مکانی، سامانه اطلاعات جغرافیایی یا (GIS)، یا Geographic Information System برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های مکانی شکل گرفت. در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری، سامانه های اطلاعات مکانی امکان نگهداری، به روز رسانی داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود.

 سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System چیست؟

سامانه اطلاعات جغرافیایی یا (Geographic Information System) یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. در این سیستم داده ها در یک GIS بر اساس موقعیت شان نشان داده می شوند.

فناوری GIS با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویرسازی و استفاده از تحلیل های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سازد. این اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رویدادها، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شوند.

در یک سامانه اطلاعات جغرافیایی، واژه جغرافیایی یا (Geographic) عبارت است از موقعیت موضوع های داده ها، برحسب مختصات مکانی (طول و عرض).

واژه (Information) یا اطلاعات نشان می دهد که داده ها در GIS برای ارائه دانسته های مفید، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک های آماری، جداول و پاسخ های نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می شوند.

واژه (System) یا سامانه نیز نشان دهنده این است که GIS از چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر برای کارکردهای گوناگون، ساخته شده است.

چرا از GIS استفاده می کنیم؟

GIS مجموعه ای از امکانات و قابلیت های ویرایشی و به هنگام سازی سریع داده هاست که روش های سنتی فاقد آن هستند. اگر محاسبه فاصله دو مخروط افکنه را بر روی نقشه خطی، یک کارکرد ساده GIS بنامیم، باید اعتراف کنیم که انجام محاسبات سریع، هم زمان و پیچیده پارامترهای مختلف، مدلسازی و نمایش الگوهای مکانی بر پایه نقشه های مزبور دشوار است و روش های سنتی موجود به دلیل حجم زیاد داده ها و نیازمندیها، قادر به تامین همه اهداف نیستند.

مهمترین قابلیت GIS را باید امکان انجام تحلیل های پیچیده داده های مکانی و غیرمکانی دانست. انعطاف پذیری مشخصه دیگر GIS است. امکان تبدیل سریع نقشه ها، تبدیل و انتقال داده ها به فرمت های مختلف، تهیه گزارش به اشکال متعدد در ردیف آن دسته از قابلیت های GIS قرار می گیرند که در گذشته به عنوان مسائلی لاینحل مطرح بودند.

پیشنهاد می کنیم برای فراگیری این سامانه از مجموعه بی نظیر مدرسه استادی ArcGIS استفاده کنید.

دانلود فیلم آموزشی GIS

برچسب‌ها:
آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*