سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System

//سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System

سامانه اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System

مقدمه

براي اولين بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ايالات متحده کار بر روي اولين سامانه اطلاعات جغرافيايي یا Geographic Information System آغاز شد. در اين سامانه ­ها عکسهاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک، زمين ­شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سامانه اطلاعات جغرافيايي يا (GIS)، یا Geographic Information System براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي مکاني شکل گرفت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تکنولوژي هاي کامپيوتري، سامانه هاي اطلاعات مکاني امکان نگهداري، به روز رساني داده هاي زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه سامانه اطلاعات جغرافيايي براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به کار گرفته مي شود.

 سامانه اطلاعات جغرافيايي یا Geographic Information System چيست؟

سامانه اطلاعات جغرافيايي يا (Geographic Information System) يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه و تحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد. در اين سيستم داده ها در يک GIS بر اساس موقعيت شان نشان داده مي شوند.

فناوري GIS با جمع آوري و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاي معمولي، به وسيله تصويرسازي و استفاده از تحليل هاي جغرافيايي، اطلاعاتي را براي تهيه نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها، پيش بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته مي شوند.

این مطلب را هم بخوانید...  عوارض Multipart در GIS | ترسیم عارضه های چند بخشی در ArcGIS

در يک سامانه اطلاعات جغرافيايي، واژه جغرافيايي يا (Geographic) عبارت است از موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب مختصات مکاني (طول و عرض).

واژه (Information) يا اطلاعات نشان مي دهد که داده ها در GIS براي ارائه دانسته هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي بلکه بصورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظور جستجوهاي عملي سازماندهي مي شوند.

واژه (System) يا سامانه نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکردهاي گوناگون، ساخته شده است.

چرا از GIS استفاده مي کنيم؟

GIS مجموعه اي از امکانات و قابليت هاي ويرايشي و به هنگام سازي سريع داده هاست که روش هاي سنتي فاقد آن هستند. اگر محاسبه فاصله دو مخروط افکنه را بر روي نقشه خطي، يک کارکرد ساده GIS بناميم، بايد اعتراف کنيم که انجام محاسبات سريع، هم زمان و پيچيده پارامترهاي مختلف، مدلسازي و نمايش الگوهاي مکاني بر پايه نقشه هاي مزبور دشوار است و روش هاي سنتي موجود به دليل حجم زياد داده ها و نيازمنديها، قادر به تامين همه اهداف نيستند.

مهمترين قابليت GIS را بايد امکان انجام تحليل هاي پيچيده داده هاي مکاني و غيرمکاني دانست. انعطاف پذيري مشخصه ديگر GIS است. امکان تبديل سريع نقشه ها، تبديل و انتقال داده ها به فرمت هاي مختلف، تهيه گزارش به اشکال متعدد در رديف آن دسته از قابليت هاي GIS قرار مي گيرند که در گذشته به عنوان مسائلي لاينحل مطرح بودند.

 

پیشنهاد می کنیم برای فراگیری این سامانه از مجموعه بی نظیر مدرسه استادی ArcGIS استفاده کنید

این مطلب را هم بخوانید...  مرجع مکانی نقشه چیست و چه نقشی در پروژه های GIS دارد؟

آموزش نرم افزار ArcGIS با ۲۰۰ جلسه فیلم بی نظیر

 

 

توسط |۱۳۹۶-۸-۱۰ ۲۰:۵۹:۵۵ +۰۰:۰۰آبان ۱۰ام, ۱۳۹۶|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله...

ثبت ديدگاه