آموزش فیوژن تصاویر لندست

یکی از مباحث بسیار مهم در فرایند پردازش تصاویر ماهواره ای تلفیق داده هاست که بعنوان فیوژن از آن یاد می شود. در این فرایند با بکارگیری تصاویر ماهواره ای مختلف با توان تفکیک های مکانی متنوع، می توان فرایند تلفیق داده های برای بهبود کیفی و کمی تصاویر اعمال کرد. روشهای اجرای فیوژن متنوع هستند که عبارتند از:

  • روشهای مبتنی بر پردازش یاخته ها
  • روشهای مبنی بر عوارض
  • روشهای آماری

نتایج حاصل از فرایند تلفیق داده ها باید ضمن دارا بودن تفکیک مکانی بالا و دقت مطلوب، از کیفیت بصری ارزشمندی نیز برای تفسیر برخوردار باشند.

همانطور که قبلاً هم اشاره شد داده های که از ماهواره های منابع زمینی تهیه می شود، در بخش های مختلف طیف الکترومغناطیس تفکیک های مکانی، زمانی و طیفی متنوعی دارند. بنابراین در طی فرایند فیوژن تصاویر، ترکیب دو یا چند تصویر مختلف برای ایجاد یک تصویر جدیدتر با استفاده از یک الگوریتم مشخص و معین انجام می شود که حاصل آن می تواند بهبود یکی از تفکیک ها شود. در واقع می توان گفت که هدف از فرایند فیوژن تصاویر ماهواره ای، در واقع آشکارسازی دقیق جهت افزایش قابلیت تفسیر تصاویر و همچنین بالا بردن دقت داده هاست.

از آنجایی که فیوژن تصاویر یک مرحله پیشرفته در پردازش تصاویر ماهواره ای است، اجرای این روش با اهداف زیر می تواند همخوانی داشته باشد:

  • بهره گیری همزمان از همه امتیازات موجود در هر یک از تصاویر ماهواره ای اولیه
  • تولید تصویر ترکیبی آشکارسازی شده ای که ویژگی های مثبت داده های خام را دارا باشد
  • قابلیت تفسیرپذیری دقیق و کاربردی در روند آشکارسازی مکانی و طیفی تصاویر
  • امکان پردازش هدفمند تصاویر چندزمانه، چند سنجنده و چند طیفی

مثلا: تصاویر لندست

در تصاویر لندست ۸ پیکسل سایزهای هر باند عموماً ۳۰ متری هستند، یعنی اگر پدیده ای وسعت آن بیشتر از ۹۰۰ متر مربع باشد قابل شناسایی است. اما در این بین یکی از باندها با نام باند پانکروماتیک اندازه پیکسلهای آن ۱۵ متری است.

در این جزوه آموزشی به صورت کامل شیوه فیوژن یا تلفیق تصاویر لندست ۸ آموزش داده شده است.

کدام نرم افزار ارائه شده: برای اجرا فیوژن تصاویر لندست ۸ از نرم افزار ENVI 5.3 استفاده گردید.

تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

نوع آموزش: کاربردی و عملیاتی

برای اینکه به صورت کامل و دقیقه با فرایند تلفیق تصاویر ماهواره لندست آشنا شوید یک جزوه برای آموزش فیوژن تصاویر لندست تهیه شده است. بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

۹,۹۰۰تومانافزودن به سبد خرید

نکته: برای تسلط به نرم افزار ENVI کلیک کنید.
آسامآسام

پیش به سوی قله...

نوشته‌های مرتبط