آموزش تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب در ArcGIS

//آموزش تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب در ArcGIS

آموزش تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب در ArcGIS

آموزش روش تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب در ArcGIS

پهنه بندی سیلاب در ArcGIS نقش بسیار مهمی جهت تعیین مناطقی دارد که از خطرات ناشی از وقوع سیلاب مصون نیستند. از جمله این مناطق می توان به دشت های سیلابی یا مناطق مجاور رودخانه ها اشاره کرد. این مناطق عموماً به دلیل وجود شرایط خاص مثل خاک های حاصلخیز یا دسترسی به منابع آب، محل مناسبی برای تجمع انسانی و انجام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی به حساب می آیند. در نتیجه باید گفت که تعیین پتانسیل سیلاب در چنین مناطقی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در این راستا آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک آموزش جدید تهیه کرده است که به صورت کلی نحوه تهیه انواع متغیرهای موثر در پهنه بندی سیلاب را به صورت گام به گام و مرحله به مرحله در نرم افزار ArcGIS آموزش می دهد.

در رابطه با این آموزش باید دقت کنید که آموزش پیش روی شما فقط به بحث نرم افزار و تهیه نقشه پارامترهای موثر به صورت کلی می پردازد و نحوه تعیین وزنهای موثر بر اساس روشهای مختلف مثل روشهای تصمیم گیری چند متغیره مبحث اصلی این آموزش نیست. 

۹۰ دقیقه فیلم آموزشی

در این فیلم چه مباحثی آموزش داده می شود:

 • تهیه نقشه متغیرهای موثر در پهنه بندی سیل
  • پوشش گیاهی
  • تراکم زهکشی
  • فاصله از آبراهه
  • لیتولوژی
  • کاربری اراضی
  • بارش
  • ارتفاع
  • شیب
 • ساخت نقشه پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره ای
  • تهیه تصاویر لندست
  • محاسبه تابش سطحی
  • استخراج شاخص NDVI
 • ساخت نقشه DEM برای تغییرات ارتفاعی از USGS
 • استفاده از ابزارهای پردازشی
  • Layer to KML
  • Raster Calculator
  • Density
  • Euclidean Distance
  • Polygon to raster
  • interpolation
  • regression method
  • extract by mask
  • Conditional
  • Selection
  • clip
  • classification
  • slope
  • project raster
  • Weighted Overlay
 • وزندهی به متغیرها

 

مدرس: محمود سلطانیان

توسط | ۱۳۹۶-۸-۲۸ ۰۰:۱۰:۲۸ +۰۰:۰۰ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه