آکادمی آسام

در ادامه برترین و پرطرفدارترین آموزشها را می بینید

صفر تا صد ArcGIS

180 ساعت آموزش کاربردی
2500000 تومان
 • 180 ساعت فیلم آموزشی
 • کاملترین دوره غیرحضوری ایران

گنجینه GIS و RS

فیلمهای بی نظیر
2730000 تومان
 • 10000 دقیقه فیلم آموزشی
 • 8 جلد کتاب

استادی ArcGIS

مدرسه استادی
1050000 تومان
 • 110 ساعت فیلم آموزشی
 • 5 جلد کتاب مکمل

تحلیل رستر در پایتون

200000 تومان
 • 7 ساعت فیلم آموزشی

دوره جامع ENVI

400000 تومان
 • 30 ساعت آموزش

ArcGIS شهرسازی

460000 تومان
 • 40 ساعت فیلم آموزشی

ArcGIS آب و هواشناسی

320000 تومان
 • 22 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ArcGIS در 22 ساعت

250000 تومان
 • 24 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ژئومتریک نتورک GIS

280000 تومان
 • فیلم آموزشی کاربردی و جامع

پردازش لندست در ArcGIS

270000 تومان
 • 9 ساعت فیلم آموزشی

آموزش مقدماتی ArcGIS

360000 تومان
 • 30 ساعت فیلم آموزشی

سطح متوسطه ArcGIS

360000 تومان
 • 30 ساعت فیلم آموزشی

آموزش پیشرفته ArcGIS

410000 تومان
 • 25 ساعت فیلم آموزشی

آموزش پروژه محور ArcGIS

410000 تومان
 • 9 پروژه کاربردی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ ArcGIS | گام اول

550000 تومان
 • 45 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ ArcGIS | گام دوم

600000 تومان
 • 40 ساعت فیلم آموزشی

اگر آموزشی را در این لیست نمی بینید به صفحه فروشگاه مراجعه کنید

question