کار با ابزار Contour در ArcGIS

//کار با ابزار Contour در ArcGIS

شیوه تهیه نقشه خطوط منحنی میزان یا خطوط هم ارزش با ابزار Contour در ArcGIS

ویژگی بارز داده های رستری ارزش هر یاخته است که با توجه به موضوع نقشه می تواند متفاوت باشد. عموماً هر پیکسل یا یاخته در نقشه های از نوع رستری دارای یک ارزش عددی است. مثلاً در نقشه DEM ارزش هر یاخته یا پیکسل، ارتفاع است. یا نقشه های اقلیمی مثل دما ارزش هر پیکسل یا سلول مقدار دمای آن نقطه است.

اما اگر بخواهید نقشه های رستری را با نقشه های خطی تبدیل کنید، معمولاً از ابزار Contour  استفاده می شود. ابزار Contour در ArcGIS تمامی یاخته هایی که دارای ارزش یکسان دارند را به هم متصل می کند و باعث می شود که خطوط منحنی میزان یا خطوط هم ارزش ایجاد شود.

کار عملی با ابزار Contour در ArcGIS

برای تهیه نقشه های کنتور حتماً نقشه ورودی شما باید از نوع رستری یا شبکه ای باشد.

کار با ابزار Contour در ArcGIS

نحوه توزیع خطوط منحنی میزان بر روی نقشه نشان دهنده شدت تغییرات سطح است. اگر تراکم خطوط زیاد باشد، یعنی اینکه مقدار عددی نقشه در فاصله کمی تغییرات شدیدی دارد. اما اگر فواصل خطوط زیاد باشد یعنی تغییرات این متغیر عددی در فاصله زیادی، تغییرات کمی دارد.

دانلود فیلم آموزشی کار با ابزار Contour در ArcGIS

برای تهیه نقشه های منحنی میزان یا خطوط کنتور سه ابزار وجود دارد:

  • ابزار Contour
  • ابزار Contour List
  • ابزار Contour with Barriers

از قسمت Search ابزار Contour (Spatial Analyst را باز کنید.

این مطلب را هم بخوانید...  انواع پيچ هاي کلی در تحلیل شبکه GIS

یا اینکه در جعبه ابزار Arctoolbox از قسمت اکستنشن Spatial Analyst گروه Surface را باز کرده و نهایتاً ابزار Contour را باز نمایید.

در کادر اول نقشه رستری را معرفی کنید. (مثلاً نقشه رستری دما یا بارش یا ارتفاعات DEM).

در کادر دوم مسیر ذخیره نقشه خطوط منحنی میزان را تعیین کنید.

در کادر سوم یعنی Contour Interval فواصل خطوط منحنی میزان را تعیین کنید.

در کادر Base Contour ارتفاع مبنا را برای تعیین خطوط منحنی میزان تعیین کنید.

مثلاً اگر فایل رستری از نوع ارتفاع DEM باشد و تغییرات ارتفاعی بین ۱۷۵۴ تا ۲۹۰۲ متر باشد و مقدار فواصل خطوط منحنی میزان را عدد ۱۰۰  وارد کنید، اولین خط منحنی میزان در ارتفاع ۱۸۰۰ ترسیم می شود و خط دوم در ارتفاع ۱۹۰۰ متر ایجاد می شود.

حال اگر می خواهید اولین خط در ارتفاع ۱۸۵۴ متری ترسیم شود باید مقدار مبنا در کادر Base Contour کمینه ارتفاعی منطقه وارد شود. (عدد ۱۷۵۴ متر).

کار با ابزار کنتور در ArcGIS

 

از فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۱ ۲۱:۴۳:۴۵ +۰۰:۰۰شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله...

ثبت ديدگاه