ترکیب رنگی در سنجش از دور

///ترکیب رنگی در سنجش از دور

ترکیب رنگی در سنجش از دور

در بحث پردازش تصاویر ماهواره ای یکی از مهمترین بحث ها که باعث ایجاد اطلاعات جدید می شود، استفاده از تبدیلات است. در این زمینه آموزش ترکیب رنگی در سنجش از دور مبحث این مقاله است.

تبدیلات اطلاعات تصویر را به گونه ای تغییر می دهند که می توان اطلاعات جدید طیفی را از تصاویر استخراج کرد.

در سیستم های رنگی در عموم کارها، از سیستم رنگی RGB استفاده می شود. بقیه رنگها با ترکیب های مختلف این سه رنگ ایجاد می شود. در واقع می توان گفت که RGB سیستم رنگی پایه و مبنا است.

اما تصاویر ماهواره ای که تهیه می شود در طیف خاکستری ایجاد می شود (یعنی از سفید به سیاه) روشنایی و تیرگی

در بحث تبدیلات و سیستم های رنگی است که می توان این طیفها را رنگی کرد.

هر چه مقدار عددی یک تصویر بیشتر باشد، رنگ روشنتر در طیف سیاه و سفید را نشان می دهد. هر چه مقدار عددی کمتر باشد در طیف تیره تر نشان داده می شود.

اگر از نرم افزار ENVI در زمینه پردازش تصاویر ماهواره ای استفاده کنید این راهنما کاربری می تواند راهگشای مسائل شما در زمینه ترکیبهای رنگی باشد.

در پنجره Data Manager در قسمت band Selection دقت کنید سه رنگ Red و Green و Blue دیده می شود که می توان در هر کدام یکی از باندهای سیاه و سفید را معرفی کرد و یک ترکیب رنگی جدید برای نمایش اطلاعات جدید ارائه کرد.

پنجره Band Selection

 

ترکیب رنگی واقعی True Color Composite

این سه رنگ در Data Manager در واقع نشان دهنده رنگ مانیتور است.

این مطلب را هم بخوانید...  قابلیت های جدید ENVI5.5

مثلاً برای رنگ قرمز band red 4

برای رنگ سبز، باند سبز۳

برای رنگ ابی باند  ۲ Blue را معرفی کنید

به این ترتیب برای هر رنگ اصلی، طول موج متناسب معرفی شده است.

اگر این تصویر را بارگذاری کنید، تصویری ایجاد می شود که در واقع پدیده ها به رنگی واقعی و طبیعی نمایش داده می شود.

تصویر ایجاد شده در واقع True Color Composite است.

یعنی برای هر رنگ، باند متناظر انتخاب شود.

ترکیب رنگی کاذب False Color Composite

اما اگر برای هر رنگ مانیتور، رنگی متفاوت از امواج طیف الکترومغناطیس انتخاب شود، تصویر ایجاد شده False color composite است.

در این تصاویر پدیده ها با رنگ های طبیعی موجود در طبیعت نمایش داده نمی شود.

بدین ترتیب امواجی بارز می شود که با امواج غیرمسلح قابل دیدن نیستند.

Psedue Color Composite ترکیب رنگ شبه واقعی

برای رنگ قرمز SWIR1 باند ۶

برای رنگ سبز NIR باند ۵

برای رنگ آبیRED باند ۴

یک ترکیب رنگی غیر واقعی ایجاد می شود اما برخی پدیده ها را تقریبا به رنگ واقعی نمایش داده می شود. مثلاً پوشش گیاهی سبز نشان داده می شود اما نه سبز طبیعی که با چشم بتوان دید.

سوال: در کدام ترکیب رنگی، چه پدیده ای با چه رنگی نمایش داده می شود؟

مثلا گیاه در ترکیب رنگی ۵۴۳ به دلیل بازتاب گیاه در NIR به رنگی قرمز نشان داده می شود.

چون برای رنگ قرمز باند ۵ که باند NIR است معرفی می شود. که بیشترین بازتاب را دارد.

برای رنگ سبز باند ۴ که Red معرفی می شود. که بیشترین جذب را دارد.

این مطلب را هم بخوانید...  معرفی شاخص پوشش گیاهی

برای رنگ آبی باند ۳ که Blue است معرفی می شود.

چون باند مادون قرمز بیشترین مقدار را در طول موجها دارد اگر ترکیب رنگی زیر اجرا شود، پوشش های گیاهی به رنگ ابی خواهند بود.

برای رنگ آبی باند ۵ NIR

برای رنگ سبز باند ۴ RED

برای رنگ قرمز باند ۳ Blue

سوال: چه باندهایی در چه ترکیباتی استفاده شوند؟

مثلا در تصاویر لندست باند NIR برای شناسایی پدیده های آب و خاک و پوشش گیاهی به دلیل اختلافهای شدیدی که دارند به خوبی قابل استفاده است.

 

برای تسلط به نرم افزار envi از آموزش زیر استفاده کنید

توسط | ۱۳۹۷-۳-۲۷ ۰۸:۳۱:۳۹ +۰۰:۰۰ خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷|ENVI, سنجش از دور|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه