روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

///روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

یکی از مهمترین مراحلی که در پردازش تصاویر ماهواره ای باید به آن توجه شود، روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای است.

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در واقع فرایندی است که در آن یک تصویر ماهواره ای که از باندهای مختلفی در طیف های متنوع امواج الکترومغناطیس تشکیل شده را به یک نقشه کاربری تبدیل کنیم که در واقع بیانگر کلاس های مختلف است و هر کلاس نیز ارائه دهنده یک کاربری خواهد بود. در این فرایند هر یاخته ای که دارای ویژگی همسانی با بقیه یاخته های مشابه هستند در یک کلاس و طبقه قرار می گیرد.

در تصاویر ماهواره ای شاید یک کاربری خاص دارای بازتاب های مختلفی در طیف امواج الکترومغناطیس باشد، اما تمامی این یاخته ها که دارای بازتاب مختلفی هستند، اگر متعلق به یک کاربری باشند، در نقشه حاصله به صورت یک کاربری یکسان و واحد نشان داده می شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد یک تصویر ماهواره ای می تواند شامل چندین باند مختلف باشد، اما در نقشه موضوعی حاصله تمامی باندها با یکدیگر ترکیب می شوند و فقط یک نقشه ارائه خواهد شد. و در یک باند خلاصه خواهد شد.

فرایندهای طبقه بندی در دو دسته معرفی شدند:

  • طبقه بندی نظارت نشده

در این روش کاربر هیچ آشنایی با منطقه مطالعاتی ندارد و نرم افزار به صورت خودکار کل منطقه را دسته بندی می کند و کاربر فقط می تواند مشخص کند که کل منطقه در چند طبقه و کلاس ارائه شود.

  • طبقه بندی نظارت شده

در این روش کاربر مدیریت بیشتری بر روی فرایند طبقه بندی دارد. در این روش کاربر نسبت به منطقه و باندهای تصویر آشنایی دارد.

این مطلب را هم بخوانید...  توان تفکیک تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور

روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

 

فرايند مرتب سازي پيکسل­ هاي يک تصوير به تعدادي متناهي کلاس­ هاي مجزا يا دسته ­هايي از داده­ ها بر مبناي ارزش ­هاي فايل داده خودشان را طبقه­ بندي گويند.

از طبقه­ بندي تصاوير ماهواره ­اي نقشه ­هاي موضوعي بدست مي ­آيد که نشان دهنده توزيع جغرافيايي پديده­ هايي از قبيل خاک، آب و گياه خواهد بود. نظر به اينکه در روش طبقه بندي رقومي، جداسازي کلاس­ها بر اساس وضعيت و الگوي طيفي پديده ­هاي مورد مطالعه صورت مي­ گيرد، بنابراين ميزان موفقيت طبقه ­بندي رقومي بستگي به ميزان تمايز بازتابهاي طيفي پديده ­ها از يکديگر دارد.

اگر از نرم افزار ENVI استفاده می کنید روشهای طبقه بندی نظارت نشده عبارتند از ابزارهای زیر

  • K-means
  • Iso data

اما اگر از روشهای نظارت شده استفاده می کنید مهمترین ابزارها عبارتند از :

  • Mahalnobis
  • Parallel piped
  • Minimum Distance
  • Maximum Likelihood
  • Neural Network
  • Support Vector Machine

 

برای تسلط به نرم افزار ENVI از پکیج آموزشی زیر استفاده کنید.

توسط | ۱۳۹۷-۴-۸ ۱۳:۳۹:۳۵ +۰۰:۰۰ تیر ۸ام, ۱۳۹۷|ENVI, سنجش از دور|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه