ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

///ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره ۲۱، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹، صفحه ۳۳-۴۶
نویسندگان
سیدهدایت اله نوری؛ سیداسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی* ؛ زهرا سلطانی؛ اصغر نوروزی آورگانی
چکیده
  چکیده   دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارآ از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت‌هایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجهیم. در بخش مرکزی شهرستان کیار از استان چهارمحال و بختیاری- منطقه مورد مطالعه – شرایط متفاوت محیطی با توان محیطی متفاوت برای کشاورزی وجود دارد. این پژوهش به بررسی و ارزیابی توان‌های محیطی برای تعیین توان کشاورزی منطقه پرداخته است.در این تحقیق، از روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده شده و شناسایی منابع، تجزیه و تحلیل، ناحیه بندی و ارزیابی توان محیط در چند مرحله انجام گرفته است. ابتدا اطلاعات مورد نیاز منطقه با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود وکار میدانی جمع آوری گردیده و در ادامه با استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی GIS تهیه نقشه‌های لازم، تجزیه و تحلیل، جمع بندی و تلفیق و ترکیب لایه‌های اطلاعاتی صورت گرفته و توان محیطی نواحی تعیین گردیده است. درپایان، با استخراج یگان‌های زیست-محیطی و سنجش آن‌ها با مدل اکولوژیک، مناطق مستعد برای کاربری کشاورزی مشخص شده است.
کلیدواژه ها
واژه‌های کلیدی : ارزیابی؛ بخش مرکزی شهرستان کیار؛ توان محیطی؛ کشاورزی
عنوان مقاله [English]
Assessment of Ecologic Environmental Sources for Determining Rich Farmland by GIS (central district of Kiar Sub County )
نویسندگان [English]
S. H. Nouri؛ S. E. seidaiy؛ S. Kiani؛ Z. Soltani؛ A. Nooruzi Avargani
چکیده [English]
     Abstract   Sustainable development and the efficient and optimum use of available resources entails a comprehensive recognition of the possibilities and also of the limitations of desirable situations. The provincial cities namely Kiar possess the capacity and environmental position For farming activities. The main purpose of this study is to assess the regions’ environmental capacities for agricultural development. To achieve this purpose, the potential resources, analysis and assessment of the capabilities have been done systematically in a multistage framework. At first the needed data was gathered from the secondary sources via interview and observation. Providing the necessary maps, the researchers analyzed and compiled the layers of data gathered by geographical software GIS then the region’s environmental capacities were determined. Finally, the suitable farmlands were specified by extracting homogenous environmental units and were assessed by using the ecological model. Â
کلیدواژه ها [English]
Key words: Kiar sub county, Environmental Sources, agriculture
این مطلب را هم بخوانید...  آموزش نرم افزار ArcGIS در اقلیم شناسی

دانلود فایل مقاله

توسط | ۱۳۹۶-۱۲-۱ ۲۳:۱۷:۵۵ +۰۰:۰۰ شهریور ۲ام, ۱۳۹۶|arcgis, مقالات GIS|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه