قوانین توپولوژی arcgis

قوانین توپولوژی GIS

اینفوگرافیک

توپولوژی به عنوان روابط فضایی بین عوارض مجاور استفاده می گردد.

  • از توپولوژی بعنوان یک روش مناسب و با دقت بسیار بالا جهت برطرف کردن خطاهای ناشی از ویرایش بکار می رود.
  • از این روش برای تجزیه و تحلیل مجاورت ها، اتصالات و گاهی محدودسازی استفاده می شود.
  • قوانین توپولوژیکی بر اساس نوع عوارض تعیین می شود.
  • روابط توپولوژیکی باید در Geodatabase ساخته شود.
  • تمامی عوارض باید دارای مختصات یکسان باشند.
  • قوانین توپولوژی می توانند بین عوارض یک لایه تعریف شوند یا می توانند بین چندین لایه مشخص گردند.

قوانین توپولوژی به طور کلی بین سه گروه از عوارض از نظر هندسی اعمال می شود تا بتوان خطاهای بین آنها را از بین برد.

  • عوارض نقطه ای
  • عوارض خطی
  • عوارض پلیگونی

در این رابطه ۳۰ قانون تنظیم شده که روابط فضایی بین عوارض وکتوری را نشان می دهد.

اولین گروه از قوانین در رابطه با عوارض نقطه ای است که به شرح شکل زیر شامل ۶ قانون می شود.

گروه دوم از قوانین توپولوژی شامل عوارض خطی است که ۱۲ قانون را شامل می شود.

گروه سوم از قوانین برای عوارض پلیگونی تنظیم شده که شامل قانون است.

این قوانین به شرح زیر است:

دانلود فیلم آموزشی قوانین توپولوژی arcgis

آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*